Referat Alumnitreff 5. mai 2021
Tema: Intuisjonens plass i en coachingsamtale. Hva fremmer eller hemmer resiliens?
Foredragsholder: Maria C. Hofman

Faglig del: Intuisjonens plass i en coachingsamtale. Hva fremmer eller hemmer resiliens?

Vi så nærmere på hva den nye kjernekompetansen 2 ‘Embodies a Coaching Mindset’ innebærer i praksis. ICFs definisjon: Utvikler og vedlikeholder en tankegang som er åpen, nysgjerrig, fleksibel og kundefokusert.

Vi startet med en innføring av Colin Brett, PCC, director of Coaching Development som i et offisielt intervju-opptak fra ICF forklarer hva denne kompetansen går ut på.

Vi satt så fokus på to av punktene som definerer kjernekompetansen ‘Uttrykker et coaching tankesett’.

2.3 Forblir klar over og åpen for påvirkning av kontekst og kultur på seg selv og andre
2.4 Bruker oppmerksomhet om seg selv og ens intuisjon til fordel for kunder

En coaching mindset handler om min rolle som coach, en rolle som kan tolkes snevrere eller videre avhengig av coachens bakgrunn, utdanning og erfaringer. Vi så på hva intuisjon egentlig er, og hvilken rolle underbevisstheten spiller. Svaret på spørsmålet ‘når og hvordan er det greit å bruke min intuisjon’ kan oppleves veldig forskjellig når man blir coachet av coacher med ulike coachutdanninger.

For å tydeliggjøre forskjellen mellom ‘å bruke’ og ‘å dele’ trakk vi også inn kjernekompetanse 7. ‘Vekker bevissthet’ med fokus på punktet:

7.11 Deler observasjoner, innsikt og følelser, uten tilknytning, som har potensial til å skape ny læring for kunden

Gjennom diskusjon- og gruppearbeid satt vi igjen med et sterkere grunnlag for å videreutvikle den nye kjernekompetansen ‘Embodies a coaching mindset’.