Denne websiden omtaler kursregler for Utdypings-deltakere. En utdypings-deltaker er en som allerede har fullført det han/hun har kontraktsmessig kjøpt og som internasjonalt omtales som ‘reviewer’.

Erickson setter pris på bygging av profesjonalitet hos sine kursdeltakere og tilbyr derfor alle tidligere kursdeltakere som har fullført moduler i TASC (The Art & Science of Coaching) utdyping i kurset til redusert pris (forutsatt at det er plass).

Om utdypingsprogrammet TASC

Med mindre du er ICF-sertifisert coach, har du ingen plikt til å holde deg faglig oppdatert i coachingfaget. Erickson mener likevel det er verdifullt for din bygging av profesjonalitet. Utdypingsprogrammet dreier seg ikke om å oppnå de perfekte resultatene fra coachutdanningen eller å bli den perfekte profesjonelle coach. Det dreier seg om at du optimaliserer kursressursene og dine egne ressurser for å bygge din profesjonalitet så fort og så rimelig du kan.

Derfor er faglig oppdatering en unik rettighet du har som Erickson-kunde med gratis eller rimelig utdyping.

Presise ferdigheter og volumtrening er raskeste metode for å klatre i kompetansetrappen til profesjonsnivå i ICF-coaching.

Det er også raskeste vei til en coachende lederstil som kan være verdifull i vanskelige samtaler som leder eller konsulent.

Erickson Norge har forskjellige Utdypings-priser for tre kategorier TASC-kursdeltakere: de som er ferskt utdannede, de som tok siste TASC-modul for mellom 2 og 5 år siden, og de som tok siste TASC-modul for mer enn 5 år siden.

Jo lengre siden du tok utdanningen, jo høyere pris for utdyping. Derfor håndhever vi ordningen med å kunne utdype gratis som kursvert eller billig som kursassistent.

Utdypings-pris (0 til 2 år)

Når det har gått mindre enn 2 år siden en deltaker sist fullførte en modul i The Art & Science of Coaching, er vedkommende kvalifisert for Utdypings-pris på kr 658,-/dag + lunsj (som utgjør ca. 15 % av veiledende gjennomsnitt).

 • Retningslinjer for Kvalifisering som Utdypings-deltaker:
  • Deltakeren må tidligere ha vært påmeldt, ha fullført og betalt full kursavgift for modulen eller programmet som ønskes å tas på nytt som Utdypings-deltaker.
  • Moduler og/eller program med den endelige Progresjonslisten merket «Ufullstendig» er ikke kvalifisert for utdyping;
  • Perioden mellom sluttdatoen på opprinnelig Modul og/eller Program og startdatoen på klassen som blir tatt på nytt, må ikke overskride 2 år. Forlengelser er ikke inkludert i denne beregningen.
  • Ta kontakt for egne utdypingspriser for Mentorpakken og Coach Mestrings Program (CMP).
 • Utdypings-deltakere er pålagt å delta fullt ut i modul(samlingen) eller programmet de tar på nytt og er bundet av de samme forventningene og retningslinjene som deltakere som betaler full kursavgift. Påmelding som Utdypings-deltaker av en modul eller et program er avhengig av tilgjengelighet. Førstegangsdeltakere får plass først.
 • Utdypingsprisen inkluderer ikke:
  • Forlengelse for å fullføre programkrav[1];

[1] Alle sluttdatoer for program som tas på nytt er lik den siste kursdagen

Utdypings-pris (2-5 år)

Når det har gått mellom 2 og 5 år siden en deltaker sist fullførte modulen i The Art & Science of Coaching, er vedkommende kvalifisert for Utdypings-pris på kr 1316,-/dag + lunsj (som utgjør 30 % av veiledende gjennomsnitt av den nåværende kursavgiften der Erickson International til sammenligning praktiserer 50 %). Pakkereduksjoner: Når samtidig samlet påmeldt 2 moduler utdyping -16 % reduksjon og 3 til 4 moduler -23 % pakkereduksjon.

 • Retningslinjene for kvalifisering for Utdypings-pris 2-5 år er identiske med Retningslinjene for kvalifisering av Utdyping 0-2 år oppført ovenfor med følgende unntak:
  • Perioden mellom sluttdatoen på opprinnelig Modul og/eller Program og startdatoen på klassen som tas på nytt må ikke overskride 5 år. Forlengelser er ikke inkludert i denne beregningen.

Utdypings-pris (mer enn 5 år)

Når det har gått mer enn 5 år siden en deltaker sist fullførte modulen i The Art & Science of Coaching, er vedkommende kvalifisert for Utdypings-pris på kr 2195,-/dag + lunsj (som utgjør 50 % av veiledende gjennomsnitt av den nåværende kursavgiften som samsvarer med Erickson International sitt prisnivå.) Pakkereduksjoner: Når samtidig samlet påmeldt 2 moduler utdyping -16 % reduksjon og 3 til 4 moduler -23 % pakkereduksjon.

 • Retningslinjene for kvalifisering for Utdypings-pris mer enn 5 år er identiske med Retningslinjene for kvalifisering av Utdyping 0-2 år oppført ovenfor med følgende unntak:
  • Perioden mellom sluttdatoen på opprinnelig Modul og/eller Program og startdatoen på klassen som tas på nytt er mer enn 5 år. Forlengelser er ikke inkludert i denne beregningen.

Kursvert eller Kursassistent

Du har fortsatt mulighet til å utdype gratis eller rimelig via rollen som enten kursvert eller assistent på kommende kursdager i TASC (les mer om rollen som kursvert/assistent her). Kursvertrollen kan forvente minst 90 % faglig fokus og Assistentrollen nær 100 % forventet faglig fokus sammenliknet med andre deltakere, dvs det er lite arbeid.

 • Kursverter: På fysiske kurs deltar to (og på online en) kursverter til gratis/sterkt redusert utdypingspris. Pris er 0,- for kursdeltakere som deltok på moduler for mindre enn 2 år siden. Utdypings-deltakere som deltok for mer enn 2 år siden får -50 % reduksjon i pris. Eventuelt kombineres rollen med den som assistent hvis ønskelig og kvalifisert. Oppmøte 2 timer før på første kursdag og opptil 2 timer etter siste kursdag.
 • Assistenter (har minst bestått Modul 4): De første to som melder seg på som assistenter gjør det til halv avgift (av netto pris i hht bestilling) og bistår også kursverter ved behov. På mentor-gym deltar de gratis som mentorer. Assistenter har også den fordel at de tilbys som coachressurs dersom kursdeltakere ønsker å kjøpe ekstra coaching av deg som er Utdypings-deltaker utenom kurset (coachingpris satt til ‘veiledende’ x 50 % = 500,-/timen, som går uavkortet til deg som assistent-utdypingsdeltaker).

Utdypingsprogrammet passer for deg som ønsker:

 • skjerpe din evne til medarbeiderfokusert lederstil i spesielt «vanskelige samtaler» og til din coachposisjon når du ICF-coacher
 • få innføring i nyheter i dette innovative faget som er i stor utvikling hele tiden.
 • holde kontakten med Erickson- og ICF-coachmiljøet som representerer ytterpunkt 2 coaching
  (se artikkel «Ytterpunkt-2-coaching»: «..men vi skal ikke ha manipulasjonscoaching i vår HR-avdeling, altså!»)
 • vedlikeholde din kompetanse i effektive kommunikasjonsverktøy
 • faglig utfordring
 • helt eller nesten gratis løftende nye faglige vinklinger

Kommende datoer og faginnhold for utdypingsprogram

xxx

xxx

Ja takk, jeg vil gjerne være utdypingsdeltaker og/eller kursvert/kursassistent

Meld deg på modulen(e) via kurskalenderen, men HUSK å skrive tydelig i ‘Kommentar og Spørsmål-feltet’ at det gjelder utdyping og/eller søknad om å være kursvert/assistent, samt når det var sist du tok TASC utdanningen.

Eller send oss en e-post (coaching@erickson.no):

I feltet Emne skriv «Kursvert» eller «Assistent», og «Utdypingsdeltaker» eller «Alumni».
I feltet Melding skriv hvilke(n) modul(er) du ønsker å utdype og/eller søknad om å være kursvert/assistent, samt når det var sist du tok TASC utdanningen.


Det gleder oss å høre fra deg!