Hvis vi vil forstå det landskapet som coaching opererer i, vil det være nyttig å se på historien til hvordan og hvorfor coaching oppstod. Særlig sosiale og økonomiske forhold har gitt grobunn til utviklingen av coaching.

Det store bildet viser likhetstrekk i utviklingen av coaching som kommunikasjonsform, profesjon og fag over hele verden, når man studerer bøker, grupper, organisasjoner, bedrifter og aktiviteter.

For deg som ønsker å fordype deg kan denne linken gi deg ekstra innsikt om coachingens historie

Forfatteren er PhD Vikki Broc (MCC), skrev dokumentasjonen som del av sin doktoravhandling.
NB Vikki var i 2004-2005 også mentor-coach fram til MCC-sertifisering for en av grunnleggerne av Erickson Coaching i Norge.

Coaching har presset seg fram ut fra sterke behov om økt endringshastighet i samfunnet, i en verden som allerede har kjent veiledning, mentoring, fasilitering og andre etablerte kommunikasjonsformer og profesjoner. Det som er prinsipielt annerledes ved coaching sammenliknet med de eksisterende kommunikasjonsformene, synes å dreie seg rundt tre dimensjoner som coachingens «eldre fag-slektninger» ikke har levert godt nok på:

 • Endringskraft og -hastighet
  • Behov for mer kraftfull og raskere endringskraft når kunden/»den andre» (coachee) møter motstand i seg selv, kanskje pga egne høye ambisjoner, og kanskje pga motstand fra importerte råd fra «eksperten/rådgiveren».
 • eierskap
  • Vektlegging av at kunden/»den andre» (coachee) sitter igjen med eierskap og kontroll på egne beslutninger og prosess, på bekostning av råd fra «eksperten/rådgiveren». Vi må videre og har ikke tid, ei råd til flere «omkamper».
 • Kundefokus
  • For å få til de to første, kreves økt fokus i samtalen på kunden/»den andre» (coachee), på bekostning av fokus på «eksperten/rådgiveren». Ledende og lukkede spørsmål regnes som eksempler på ekspert-fokus.

På 1800-tallet utviklet det seg i samfunnet en naturlig nysgjerrighet etter å forstå naturen, som i sin tur ledet til spesialiseringer og filosofien og naturvitenskapen skilte lag.

Fra midten av 1800-tallet formet seg en nysgjerrighet omkring mennesker, som i sin tur ledet til spesialiseringer innen samfunnsvitenskap og forretningsområder, hvor en spesialisering rundt 1900-tallet var innen den nye disiplinen psykologi.

Fra midten av 1990-tallet frem til i dag har vi observert et skifte rettet mot «det gode liv», velvære, balanse i livet og oppfyllelse gjennom motiverende krefter, med fokus på menneske-potensial og stor fasinasjon for personlig vekst.

Et sosioøkonomisk perspektiv

Sett fra det sosioøkonomiske perspektivet, observerer vi:

Stort fokus på logikk, bevis, rasjonell og analytisk tenking og alt hva det kunne produsere.

Fra små isolerte lokalsamfunn på landsbygda til voldsom innflytning til de raskt voksende byene som integrerte storskala-samfunn.

«Den Industrielle revolusjonen» så på mennesker som økonomiske enheter, separerte jobb og familie og endret karakteren av yrker.

Skifte fra isolerte lokalsamfunn til mer integrerte storskala samfunn.

Kontroll, system, orden og forutsigbarhet og «to verdenskriger» ga et ekstra press og hastighet.

Postmoderne skiftet fra 1950-tallet:

Vi går fra industri- til tjenestesamfunn som tillater en reintegrasjon av familie og jobb pga at arbeidets natur endres.

Motstand mot å ofre for prosessens skyld – miljøvennlig, anti-krigs, sivile rettigheter, likestilling, feminisme, multi-kulturelt.

Sosiale, økonomiske og politiske skiftninger oppstår oftere.

Massemedia og rask teknologisk utvikling endres samtidig som migrasjon og globalisering.

Fra industri- til tjenestesamfunn som tillater reintegrasjon av familie og jobb pga arbeidets natur endres.

Motstand mot å ofre for prosessens skyld – miljø, anti-krig, sivile rettigheter, likestilling, feminisme, multi-kulturell.

Sosiale, økonomiske og politiske endringer oppstår oftere.

Massemedia og rask teknologisk utvikling endres samtidig som migrasjon og globalisering.

I en interaktiv, flytende verden i rask endring og kompleksitet har coaching som fenomen imøtekommet et udekket behov. Dette behovet, utilfredsstilt av de tradisjonelle, patologisk-sentrerte terapi-formene – eller sykdomsmodellene (illness) – ble møtt med et skifte til velværemodeller (drømmen om «det gode liv», wellness) basert på prinsippene til humanistisk psykologi. Milton Erickson regnes som en av «fedrene» til det humanistiske menneskesyn og positiv psykologi.  «Sykdomsmodellene» ble fortsatt praktisert, og coaching utviklet seg gjennom å legge til komplimentære praksiser, fra andre fagområder som f.eks. NLP (fra 1970-tallet) uten rammene til kliniske praksiser, for å bli mer interaktiv, kunde-fokusert og flytende.

1930-40-50-tallet:

• Veiledere, terapeuter og organisasjonspsykologer blir “veiledere” for ledere.

• Utviklingsrådgivning av psykologbaserte konsulentfirmaer som ligner coaching.

• Salgscoaching med fokus på hvordan man skal bli en bedre selger.

• Sporadiske artikler om coaching, «performance», forbedring og ledelsesutvikling

 • Dale Carnegie publiserer «How to win friends and Influence People»
 • Napoleon Hill publiserer «Think og Grow Rich»
 • Anonyme Alkoholikere (AA) etablerer av Bill Wilson og Dr.Bob Smith
 • Elton Mayo utfører «Hawthorne – studiene» (de som studeres endrer atferden fordi de blir studert)
 • Fritz Perls med flere etablerte terminologien «Gestalt Terapi» (et meningsfylt hele , en eksistensiell og eksperimentell form for psykoterapi) på 1940-tallet
 • Carl Rogers´ kunde-sentrert terapi (avviket fra den tradisjonelle modellen av terapeuten som ekspert og flyttet i stedet mot en nondirectiv, empatisk tilnærming som styrker og motiverer kunden)
 • Abraham Maslow´s behovspyramide
 • Transcendental meditasjon ble populært. Flere sentrale bøker ble skrevet;
  • Earl Nightingale «The Strangest Secret»
  • Norman Vincent Peale «Power of Positiv Thinking»
  • Joseph Campbell «A Hero with a Thousand Faces»
  • L.Ron Hubbard Scientology
 • På business siden Chris Argyris skapte Action Research, og psykologi-konsulterende organisasjoner (som RHR International) konsulterer ledere.

1960-70-tallet:

Humanistisk og transpersonal psykologi. Aktiviteter for mer selvhjelp og personlig vekst.

 • Maxwell Maltz «Cybernetics» (Kategori: Populærpsykologi, Råd om karriere og oppnåelse av suksess)
 • Jose Silva «Silva Mind Control» (meditasjonsteknikk utviklet seg til et mentalt treningsprogram)
 • Thomas Harris «I´m OK, You´re OK» (transaksjonsanalyse -metode for å løse problemer i livet)
 • John Gardner «Self Renewal»
 • I 1962 ble Esalen grunnlagt for å utforske «human potential»
 • Findhorn ble etablert i UK for å utforske «spiritualitet»
 • Maxwell Maltz «Cybernetics»
 • Jose Silva «Silva Mind Control»
 • Thomas Harris «I´m OK, You´re OK»
 • John Gardner «Self Renewal»
 • I 1962 ble Esalen grunnlagt for å utforske «human potential»
 • Findhorn ble etablert i UK for å utforske «spiritualitet»

60 – og 70 tallet preges av motkulturer, med Beatles, der New Age bevegelsen smelter sammen tradisjoner og alternativ medisin. Linda Goodman publiserte sine astrologi bøker, Weigth Watchers ble grunnlagt, og sensivitetstrening ved bruk av T-grupper ble introdusert på NTL og Tavistock. Første store gruppe bevissthet treninger, kalt Mind Dynamics ble grunnlagt av Alexander Everett. På business fronten kunne vi observere:

 • Douglas McGregor «Teori x, Teori Y»
 • Edgar Stein publiserte «Process Consultation»
 • Peter Drucker «The Effective Executive»
 • Richard Beckhard «Organizational Development»
 • Warren Bennis «Revisionist Theory of Leadership»
 • Blake & Mouton «The Managerial Grid»
 • Hersey & Blanchard «Situational Leadership»

• Fremveksten av det som ble kalt coaching i næringslivet fordi lederens rolle er i endring. Ble sett på fra krysset mellom organisasjonsutvikling og psykologi.

• Fra lederskapsprogrammer og evalueringssentre vokste frem Ledelse og virksomhetsscoaching.

• 17 artikler om coaching utgitt på 1970-tallet sammen med 4 bøker om coaching av ledere

• Veiledere, terapeuter og organisasjonspsykologer er fortsatt helt dominerende og fortsatte “rådgivning” av ledere

• Peer Resources (folk som hjelper andre mennesker) åpnet for å jobbe med peer mentoring i utdanning

• Richard Fournies «Performance Coaching for Managers» – David Megginson «A Managers Guide til Coaching»

1980-tallet:

Timothy Galway med Inner Game-tilnærming til sport ble tilpasset virksomheter, opptrådte på britisk fjernsyn og kalt coaching

• De første selskaper som tilbyr individuelle og virksomhetsscoachingbaserte  tjenester grunnlagt i Storbritannia og USA

• Vi ser psykolog-baserte konsulentfirmaer som begynner å tilby tjenester som kalles coaching

• Idrettsutøvere og forretningsfolk identifiserte felles coachingprinsipper på tvers av disipliner

• Første opplæringsskoler grunnlagt for å levere treningsopplæring til enkeltpersoner og næringsliv i USA og Europa

• Begrepet Coaching introdusert i virksomheten i tysktalende land, ofte via psykologer

• Coaching litteratur utvidet med doktorgradsforskning og 29 artikler

• Fem bøker ble publisert som adresserer veiledning av veiledere for å forbedre ytelsen.

1990-tallet:

• Treningsspesifikke treningsskoler / programmer økte fra 2 til 8 i 1995, til 164 i 2004 (i 1998 Oslo kontakter Erickson Coaching organisasjonen NIPA (i dag HR Norge) og etablerer et kurs i «coaching» med utspring i NLP (Marilyn Atkinson)

• Profesjonelle treningsassistenter vokste fra 0 til 12 i 2004; Årlige trenerkonferanser vokstefra 0 til 16 i 2003 (tall fra USA)

• USAs rådgivende psykologer publiserte tre journalproblemer om utøvende coaching

• Virtual teleclass trening trening støttet global spredning av coaching; Første internCoaching oppdrag i bedrifter opprettet; 79 coaching bøker publisert i løpet av 1990-tallet med 62% av dem i 1998-2000.

• Seks peer-reviewed coaching-publikasjoner begynte 2001 eller senere til støtte for bevisbasert coaching

• Coaching psykologi (identifisert som distinkt (egen kategori) i 2000) spesielle interessegrupper opprettet i Storbritannia og Australia psykologi organisasjoner

Inner Game-tilnærming til sport ble tilpasset virksomheter, og kalt coaching

• Første selskaper som tilbyr individuelle og virksomhetsscoachingbaserte  tjenester grunnlagt i Storbritannia og USA

• Psykologiske konsulentfirmaer begynner å tilby tjenester som kalles coaching

• Idrettsutøvere og forretningsfolk identifiserte felles coachingprinsipper på tvers av disipliner

• Første opplæringsskoler grunnlagt for å levere treningsopplæring til enkeltpersoner og næringsliv iUSA og Europa

• Coaching introdusert i virksomheten i tysktalende land

• Coaching litteratur utvidet med doktorgradsforskning og 29 artikler

• Fem bøker ble publisert som adresserer veiledning av veiledere for å forbedre ytelsen.

Kilde: Utdrag fra vitenskapshistorie (kilde: doktorgradsarbeider PhD Vikki Broc (MCC), med tillegg av Erickson Coaching Norge.