Med oppstart torsdag 12. mai kan du som har gått på oransje Sertifiserings-løp eller blått Diplom-løp bli med på en reise i nye tankesett. A ‘Growth mindset’ (versus et ‘Fixed mindset’) er et samlebegrep for å tenke løsninger, noe som verdenen i dag sårt trenger. Hvis vi ser mer i detalj, husker du kanskje fra Spiral Dynamics at det fins et fantastisk system for å studere kulturelt organiserte regler for alle aspekter av verdenskommunikasjonen. Når du blir med som Utdypingsdeltaker på Modul 3 og/eller Modul 4 er det nettopp det du vil oppleve: å se mer i detalj og berike din kunnskap og erfaring. Jo mer du dukker ned i stoffet, jo flere nyanser din coaching får og jo bedre du er rustet til å bidra til verden en samtale av gangen.

Utdyper erfaringer

Som tidligere utdypingsdeltakere har uttalt (fritt gjengitt): «Det er fantastisk å bli oppdatert på nevrovitenskapelige funn knyttet til våre 3 hjerner – hode-, hjerte-, mage-hjernene», «Jeg har tillagt meg både vaner og uvaner. Derfor var det godt å ‘repetere’/være Utdypingsdeltaker, og «Godt å få trent på å selge sine coachingferdigheter igjen».

Modul 3 handler om verdier og bygge opp resiliens, med forestillingsevne og optimisme i tider med motstand, stress og forandringer. Økt bevissthet om hvordan vi kan komme i kontakt med våre dypeste verdier gjør det mulig å forplikte oss til å gjennomføre et prosjekt eller et mål. Når vi identifiserer og avstemmer våre kjerneverdier er vi i stand til å svare på spørsmålet -«Hvorfor er det viktig for meg å gjøre dette?». I denne modulen vil du lære prosesser som fasiliterer verdi-integrering fra hjertehjernen og magehjernen og hvordan å håndtere ulike innvendinger.

Modul 4 bidrar til på dypt nivå å svare på spørsmålet «Hvordan vil jeg kunne vite det når jeg har oppnådd målet mitt?» Og det er tid for fastsettelse av nye mål og visjoner. En kort studie av meta-programmer vil også markere forskjellene i kommunikasjonsstiler og avsløre metoder for å kommunisere mer effektivt med andre. Vi fokuserer på hvordan markedsføre og selge din kompetanse i coaching og coachende væremåter.

Ja, jeg vil utdype!

Vil du utdype og oppdatere din kunnskap og erfaring, har du som Alumni flere fleksible muligheter for å delta på Modul 3 og/eller Modul 4. Alle muligheterne og prisene, samt påmeldingslink finner du her: