Referat Alumnitreff 30. september 2021
Tema: «Den engasjerende online coachen»
Foredragsholder: Jan Georg Kristiansen og Maria C. Hofman

Vi hadde en hands-on kveld for å gjøre oss noen nye erfaringer om hvordan holde deltakere motivert under team- og gruppecoaching.

Det har alltid vært diskusjon om hvorvidt (team)coaching og gruppearbeid er å foretrekke i fysiske rom fremfor online rom. Under pandemien ble vi så godt som alle tvunget til å tilby tjenestene online og ord som ‘Zoom fatigue’ har begynt å dukke opp.

Vi kan samtidig anta at det vil fortsatt være mye online arbeid. Denne kvelden så vi på hvordan vi som fasiliterer, kan gjøre det gøy online, hvilke verktøy vi kan bruke, og vi øvde oss på noen av de i trygge omgivelser.

Jan Georg ga en kort innledning om erfaringene han gjorde seg fra Marilyn Atkinsons online High Performance Teamcoaching programmet som det er høy etterspørsel etter.

Maria introduserte oss for Miro – et online verktøy for å dele skjerm med bruk av ferdige og selvlagde maler. Alle fikk jobbe med hele gruppen på ‘ett bord’. Miro har blitt veldig populært i store internasjonale bedrifter. Vi fikk også tips og demoer av andre morsomme innslag/spill/verktøy‘ og Maria fortalte litt om hvordan holde oppmerksomheten online.