500 timer gir vel bedre utdanning til coach enn 170 timer? Eller?

Vi som er tilbyder av coach-utdanning har ofte fått høre at NLP-coachingskoler forteller publikum at studenter i coaching får et mye bedre grunnlag når de har 500-700 timer undervisning ved deres NLP skole, enn ved ICF skoler. Dette fordi ICF skoler bare har et minimumskrav på 130 timer og Erickson Norge har ca 170 timer lærerstyrt undervisning. Men det er ikke opplagt hva som gir den beste og mest solide coachutdanning.

Innledning

Erickson Norge mener at innkjøpere av coachingtjenester og coachutdanning bør sette seg inn i hvilken type coaching de trenger. Det er lett å la seg villede av et høyt antall timer en skole har i programmet uten å være klar over hva disse timene faktisk inneholder.

Det ble i årene 2007-08 forsøkt utviklet en felles norsk bransjestandard for coaching og arbeidet er blitt tatt opp igjen i årene 2019-2022. Standarden vil bidra til klarhet i hva undervisningstimer bør innholde.

Kvantitet og kvalitet

Du må velge det DU trenger.

Hvis du tror at du må ha veldige mange metoder for å hjelpe andre til å lykkes, da kan en coachutdanning med veldig mange timer prosess-veiledning og oppskrifter være svaret. Vi og ICF kaller det mentoring, prosess-veiledning, hinting eller rådgivning. Hvis du derimot ønsker å gi aha-opplevelser som din samtalepartner selv skaper uten åpenbar ledende metoder, slik at samtalepartneren din føler seg mye sterkere med selvtillit og gjennomføringskraft, velger du en ICF akkreditert coachutdanning. En slik utdanning trener deg mer i å få coachee til å komme frem til nye innsikter selv. Etter coachingen er både coach og coachee fortsatt i en tilstand av flyt, letthet og fornøydhet. Du som er coach har svart på spørsmålet ‘Hvordan får den andre til å bevege seg selv?’. Vi kaller det essensen i coaching.

Det er dermed ikke opplagt hva som er best og mest solid, basert på timeantallet alene! Etter vår erfaring bruker NLP skoler som ikke er ICF godkjente for mye tid på NLP teknikker som forklarer et høyt antall undervisningstimer. ICF skoler har et lavere timetall som brukes på essensen i coaching.

ICF skolenes fremste krav til kvalitet er at alle trenernes demonstrasjoner skal vise coaching som ‘kunsten å følge kunden (coachee)’. For ICF er det å prosessveilede kunden (coachee) som skal følge coachens problemløsende (NLP- eller andre) modeller ikke essens, men kun et støtteområde i samtalen som må brukes varsomt.

Coachingstandard

Standard Norge jobber med en standard for coaching og de forskjellige coachforeningene vil ta den i bruk når den kommer på plass. I arbeidet med standarden diskuteres blant annet læringsmål og krav på minimum antall undervisningstimer. Læringsmål har å gjøre med det som ICF definerer som coach-spesifikk trening (vekt på essensen) versus ikke coach-spesifikk trening (vekt på metoder). Hvis du er interessert i å lese mer om det, viser vi gjerne til denne artikkelen: kommer snart

Første steg i å velge riktig utdanning for deg

Coaching er et praktisk håndverk. Bunnlinjen og vårt råd er at du må se coaching demonstrert og oppleve forskjellene, for å forstå og ta stilling til hva slags coaching du vil lære deg.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med de norske coachingskolene for din egen informasjonsinnsamling og for å be om en demonstrasjon av deres coachingstil. Erickson Norge tilbyr nesten ukentlig gratis 3 timers minikurs hvor du får en god følelse av hva vi legger i coaching.

Ja takk, jeg vil melde meg på minikurs

Ta meg til 7 tips for deg som søker coachutdanning

xxx