«Etter å ha vært skoleeier i 20 år kjenner jeg at jeg er ganske ferdig med det. Vårens avskjedskonsert med Modul 1 starter den 9. februar»

Torsdag 12. januar hadde jeg, Maria Hofman, gleden av å intervjue Jan Georg Kristiansen, skoleeier av Erickson Coaching Norge angående en stor forandring i hans liv og som henger sammen med endret fokus i karrieren.

Maria: Jeg har skjønt at du har kommet til et veiskille hvor du vil lukke en ‘bok’ i livet og åpne en ny. Hva kan du si om hva slags ‘bøker’ det er snakk om?

Jan Georg: Ja, det med de bøkene har kommet frem gjennom flere coachingsamtaler. I en coaching i høst så jeg for meg en gammel bok i min venstre hånd som jeg har skrevet på i cirka 25 år. Det er som skoledriver for Erickson coaching og alle mulige oppgaver forbundet med det. Og i min høyre hånd så jeg en kommende ny ‘bok’ med litt enklere oppgaver som dreier seg mer om utøvende coaching og mentoring, foredle nye produkter og konsulentvirksomhet. I midten av de to bøkene kjente jeg en ro og det var jeg litt overrasket over selv. Jeg har siste ca 5 år hatt vanskelig for å lukke den gamle boken, altså å forlate skoleeier-rollen av Erickson. Og jeg vet at for å jobbe seriøst med noe nytt, ‘en ny bok’, kan jeg ikke fortsette med å ha den andre åpent. Både venstre og høyre hånd ble altfor tunge sammen.

Maria: Hva kan du si om denne roen når du nå åpner den nye boken?

Jan Georg: Siden 1998 da jeg sammen med min gode kollega Hanna Sedal overtok driften av Erickson Norge og i 2004 overtok trenerrollen fra grunderen Marilyn Atkinson, har jeg vært ansvarlig for 43 coachingklasser for The Art and Science of Coaching. Det har krevd så mye at det har vært vanskelig å gjøre andre ting som for eksempel ta Mastergraden i coaching i 2016. Høst 2022 var første gang jeg ikke har hatt en årsklasse delvis ‘takket være’ Covid og det har hjulpet meg til egentlig å ha denne roen. Roen til å tenke, og det er veldig fint. Samtidig vil jeg ikke sitte rolig for lenge. Det er andre ting jeg også skal arbeide med. Så det å være coachingskolens eier, styreleder, daglig leder, salg- og markedsføringssjef kjenner jeg at jeg er ganske ferdig med – og egentlig noe år på overtid.

Maria: Du sa at du allerede er på overtid, så hva gjør det viktig for deg å gå denne nye veien i livet akkurat nå?

Jan Georg: Jeg er jo snart 60 år og er en ‘late bloomer’. Jeg fikk gjort mye i livet før familie og barn kom ganske sent i livet. Så, det å ha mer tid til familie og barn og ha mer ordnede arbeidsforhold står nå veldig sentralt.

Maria: Den boken du nå holder på å lukke, hvem håper du at vil fortsette å skrive i den?

Jan Georg: Ideelt hadde det vært at et team stod klart til å overta, men Erickson Norge er en ganske liten organisasjon. Nå antar jeg at Erickson har et godt navn i markedet, så for den rette kjøperen kan dette være interessant. Så, det jeg håper på, er at en organisasjon, bedrift eller sammenslutning av tidligere studenter sier at dette vil de overta og satse på. En ICF coaching utdanning og i følge mange av kundene et av markedets beste lederutdanninger, kunne kanskje passe godt inn i en kjøpers konsept. Vi har  opparbeidet store verdier i form av en ganske stor Alumni gruppe på ca 1000 navn og omtrent like mange prospekter. Og snart er Erickson klar som (kanskje) første ICF skole i verden med nytt avansert teamcoaching program i hht ICF nye meget strenge sertifiseringskrav, samt Level 3 – veien til MCC -nivået. Jeg ser fram til å høre fra deg som ønsker overtar ‘maraton-pinnen’ som norsk Erickson partner!

Jeg er innstilt på at jeg beveger meg videre snart, og samtidig vil jeg gjerne kunne snu meg og bidra som trener og mentor. Jeg har forpliktet meg ovenfor morselskapet i Canada og våre nåværende kunder å levere våren 2023. Etter det må noen andre eie kjernen med salg, marked og drift. Særlig salg og marked har vært en everlasting løpetur. Sosial markedsføring har jeg aldri håndtert ordentlig føler jeg. Når jeg ser noen som er veldig ivrige på SoMe, tenker jeg at ‘sånn er ikke jeg’. Jeg spammer ikke med ‘100 mails’, de får heller komme de som likte minikurset. Den modellen fungerte de første 10-årene, men siste 10-årene har det blitt mange veldig mange høyrøstede og ivrige aktører. Jeg har ikke den ‘Duracell-driven’ for å jage etter kunder. Jeg håper som sagt å kunne bidra der det er behov. Helst  som mentor, og selvfølgelig hvis ønskelig som trener.

Maria: Hvis du nå ikke har denne Duracell-driven, hvordan vil du beskrive deg på ditt beste?

Jan Georg: Jeg har flere ideelle roller. Jeg liker kursrollen og få intrikate spørsmål. Da får jeg opp en drive i kreativitet. Jeg elsker coachingrollen for å spille på lag med coacheen der coacheens 3 hjerner styrer dansen. Jeg elsker undervisnings- og mentorrollen for det er den raskeste måte å produsere markedets beste coacher, veiledere, mentorer og ledere på. Samfunnet trenger dem fort. Det handler om å få fram læringsgleden hos den andre. Da er jeg på mitt beste.

Maria: Så hvis jeg kan få lov å sammenfatte det litt, så reduserer du den administrative delen i deg og vil gå mer over til den kreative delen i deg?

Jan Georg: Den kreative og den fag-operative, og da ser jeg gjerne coaching og mentoring som operativ aktivitet. Mens den strukturelle delen som la oss si er administrasjon, registreringer, økonomi som en organisasjon ikke klarer seg uten, kan jeg gjøre-  jeg er jo ganske prosedyre-orientert – men nå er det mulighets-tenkeren i meg som vil tre tydeligere fram.

Hvem vil gi ny vind i seilene for Erickson Norge?
(Foto: Maria Lønnemo)

Maria: Det at du nå vil fokusere på mulighetstenkeren i deg, hvilke konsekvenser vil det få for nåværende og fremtidige kunder?

Jan Georg: For nåværende kunder har jeg opplevd at det er ganske mange som kunne tenke seg å være utdypingsstudent – det vi tidligere har kalt repeterer. Hvis de vil få til det meg meg, så er det denne våren 2023 ‘avskjedskonsertene’ til Jan Georg foregår. Det har jeg forpliktet meg til overfor våre egne Alumni og moderselskapet i Canada. Jeg snakket med flere som har ‘sittet på gjerdet’ i årevis og da jeg nevnte dette, så sa de at de vil utdype nå!

Fremtidige kunder vil forresten møte en ny trener-assistent 9. februar. Maria Lønnemo, vil denne våren assistere meg som del av sin trener-opplæring. Hun startet sin coachingutdanning i 2016, har Modul 5 og ser sitt PCC-sertifikatet og trener-trener kurs i sikte. Nye kunder vil også kunne støte andre norske ‘senior-trenere’ som meg i fremtiden fordi vi som er ‘gamle’ trenere veldig gjerne vil få en telefon fra nye drivere og hjelpe til. Det minner meg om noe gledelig jeg gjorde i en annen sammenheng på 1990-tallet. Da ble jeg ringt opp fra studieveilederen på min gamle skole NHH i Bergen om jeg igjen kunne holde et studieforberedende kurs i ‘Studieteknikker med læringsglede’ over 2-3 dager for de nye årskullene på 300 studenter. Ti år på rad fikk jeg den telefonen og ble spurt om å holde kurs – og jeg har ikke noe imot å bli ringt opp igjen de neste 10 årene av de nye Erickson driverne – hvem nå de blir – om jeg vil holde den og den modulen, mentoring, sluttvurderinger eller noe slikt. Det hadde bare vært kjempegøy, jeg elsker dette!

Maria: Hvis du nå begynner å skrive i den nye ‘boken’, hva er du da mest stolt over som du vil bygge videre på?

Jan Georg: En ting som jeg er stolt over er hvordan jeg har vært med på å utvikle svært dyktige coacher på kort utdanningstid. Det merkes ved at majoriteten av studentene som de siste semestrene har gått opp til PCC eksamen i Norge, scorer opp imot MCC nivå, ifølge ekstern internasjonal sensor. Det er veldig uvanlig fordi normalen skal ligge like over PCC nivå. Og så er det det fenomenet at 80-100 % av PCC’ene som er MCC-applicants og som jeg er mentor for, lykkes å bli MCC-er ved neste innsending av opptak. Det er en veldig høy suksess-rate! Viktigste hemmeligheten bak dette er den selvutviklede ‘Follow The Client 3 hjerners notat- og tilbakemeldingsmetodikken’. Det er som å lykkes ‘spille coacheen som en Stravinskij’ (red: uspillelig orkester musikk) med notatmetoden som instrument. Jeg er inspirert av bl.a. Marilyn Atkinsons 4 kvadrant modeller og nevrobiologi. Det er også den jeg vil arbeide videre med og spre videre. Nå er jeg f. eks. i oppstarten på et privat såkalt ‘evidense’ basert forskningsprosjekt innenfor Ericksons internasjonale trenermiljø (ennå ikke tilsluttet noe universitetsmiljø). Helt kort 🙂 forklart er det:

‘3 brains notes study makes steps towards an Evidence based comparative study of the effect of how ‘Follow The Client 3 brains note method’ produce results for the coachee according to ICFs 8 core competencies, in a practical context of neurobiology (where the words came from; head, heart, gut). This is compared to effects with coach using other current popular note method habits’. The method and study is according to Behavioural Science traditions of allocating relevant information to pre defined areas according to specified principles.’

Dette er nå innarbeidet praksis for de siste årsklassene TASC, som har god innsikt i og bruker denne metoden med klar effekt på sine coacheer og lederkunder. Samtidig vet jeg at det er nesten umulig å åpne opp en diskusjon om notatmetoder i coachingmiljøer både i Norge og internasjonalt, uten å møte ‘default’ innlært innstiling om at ‘notater skal coach ikke bedrive under coachingen, fordi det er coaching-læreren min sagt’. Men våre prestudier viser at nesten alle coacher (39 av 40 MCC i prestudier) faktisk noterer, og gjør det nærmest i hemmelighet.

Notatmetodikken er altså en viktig faktor i coaching, mentoring og ledesamtaler. Sammen med den har jeg utviklet unike pedagogiske oppbygginger som hører med TASC, og stolt over at vi snart (!) får evidensbaserte dokumentasjon på at vår notatmetode ikke er ‘fixed mindset’, men ‘growth mindset’, som er noe alle coaching-, mentoring- og lederutviklingsprogrammer vil ha nytte av. Jeg tror jeg har bidratt med i økt grad å kombinere hodehjernens forståelse med respekt for hjertets tilhørighet og magehjernens drivkraft, frykt og ambisjon. Push and pull egentlig. Også skal jeg bygge videre på den Master in Arts in Applied coaching som jeg skaffet meg ved University of Derby i England i 2016. Jeg vil bygge videre på det vitenskapelige arbeidet for å bidra til å utvikle coaching globalt.

Maria: Veldig spennende. Er det noe du ønsker å tilføye som vi ikke har snakket om ennå?

Jan Georg: Hmmm. Coaching er et yrke hvor man egentlig aldri blir mer enn ‘halv pensjonert’ for det er så mye glede og mening involvert. Og det er så mange å hjelpe og mye takknemlighet i bransjen. Og hvis noen som leser dette har tanker, innspill eller forslag til meg, så ser jeg veldig fram til å få en telefon til 40041204 eller epost til coaching@erickson.no.

Maria: Så du kommer til å følge alle tre hjernene dine?

Jan Georg: Ja, både den i hodet, hjertet og magen 😊.