Denne uhøytidelige testen kan gi deg en pekepinn på hvor klar du er for å starte din coachutdanning. Testen er ingen fasit, den sier mer om hvor du har utviklingspotensiale.

Testen består av 7 spørsmål med svaralternativer, og du blir automatisk sendt til resultatet etter siste spørsmål.

Er du klar for å bli coach?