FAQ

Milton Erickson var sønn av svenske innvandrere til USA. Han utdannet seg til psykoterapeut i lys av egne, sterke livsutfordringer. Milton Erickson regnes som «far» til det humanistiske menneskesyn og en viktig inspirasjonskilde til moderne positiv psykologi. Når vårt selskaps navn er «Erickson Coaching» er det fordi psykolog Marilyn Atkinson PhD lånte hans navn da hun for 40 år siden (jubileumsår 2020) etablerte Erickson College i Canada, nå Erickson Coaching International som er i 46 land. Miltons positive menneskesyn gjennomsyrer vår skoles form for kundefokusert coaching der etikk og balanse er helt sentralt. I Norge er Erickson Coaching i sitt 25. år.

Ifølge ICF vil ACSTH ikke lenger være tilgjengelig etter 31. mars 2023 og er erstattet med Nivå 1.

Erickcon Coaching tilbyr nå Nivå 1 utdanning som erstatter det tidligere ACSTH og det ‘gule løpet’ eller Kvalifikasjon. For å få fullført et startet løp og få sertifisering på Nivå 1 fra ICF, mangler tidligere studenter i disse gamle løpene en muntlig vurdering som fra 2023 inngår i utdanningen sammen med 10 mentortimer.

Ta kontakt hvis du er i ovennevnte målgruppen.

 

På samme måte er ACTP erstattet med Nivå 2.

Erickcon Coaching tilbyr nå Nivå 2 utdanning som erstatter det tidligere ACTP og det ‘blå løpet’ eller Diplom. Hvis du er i et slikt utdanningsløp, vil du fra 2023 motta et sertifikat som også inneholder Nivå 2 logo som gjør det lett å søke sertifisering gjennom ICF. Innholdsmessig er det ingen endringer her.

Status 30.06.2023:

En norsk standard for coaching er et sett med frivillige retningslinjer og krav som skal sikre kvalitet, etikk og profesjonalitet i coachingbransjen i Norge. En slik standard er under utvikling av Standard Norge, i samarbeid med ulike aktører fra coachingfeltet.

En standard er ikke lovpålagt. Vi merker oss at denne standarden er initiert med deltakelse fra kun tilbudssiden av coachingtjenester. Formålet har vært å styrke statusen til coachingfaget. En standard har kun sin berettigelse hvis den brukes av en tilstrekkelig andel av innkjøpere av coachingtjenester fordi de mener det gir en kvalitativ trygghet i sine valg av leverandører av coachingtimer og coachingutdanning.

Det har allerede foreligget flere frivillige internasjonale coachingstandarder. For eksempel siden 1995 har det foreligget en coachingstandard fra International Coaching Federation (som ICF Norge Chapter er en del av) med 35.000+ sertifiserte coacher fra flere hundre skoler i 150+ land.

Standard Norge prosessen består av 3 ledd:

  • Krav til kjernekompetanse for coacher
  • Krav til opplæring/undervisning
  • Krav til veiledning og sertifisering

Dokumentet som foreløpig foreligger er ‘Krav til kjernekompetanse’. Denne standarden kan man kjøpe og laste ned fra Standard Norge sin webside.

Siden Erickson Norge ikke er delaktig i Standard Norge prosessen lenger, vil jeg gjerne henvise til ICF Norge som burde ha mest oppdatert informasjon.

Fremtiden vil vise hvordan denne norske standarden vil bli tatt imot av innkjøpere.

status 30. juni 2023:

Standard Norge prosessen består av 3 ledd:

  • Krav til kjernekompetanse for coacher
  • Krav til opplæring/undervisning
  • Krav til veiledning og sertifisering

Det som foreløpig foreligger er ‘Krav til kjernekompetanse’. Denne standarden kan man kjøpe og laste ned fra Standard Norge sin webside.

Omfanget på antall undervisningstimer er større enn gamle Diplom og nåværende Nivå 2 løpet som er på ICFs PCC nivå. Så lenge ikke ‘Krav til opplæring/undervisning’ foreligger, kan ingen coachingskole – og heller ikke vi – svare på hva coacher med for eksempel Erickson utdanning vil trenge i tillegg.

Per nå er det heller ikke kjent om en kommende standard vil inkludere noen form for ‘overgangsordning’ for eksisterende coacher.