The Art & Science of Coaching (TASC) består av 4 moduler, samt en sertifiseringsmodul som vi kaller modul 5.
Hver enkelt modul er frittstående og gir rikt utbytte hver for seg.
Etter modul 1 vil du kunne gjennomføre en ordentlig, hel coachingsamtale.

Allerede etter modul 2 anslås du å besitte coachingferdigheter på lik linje med gjennomsnittet av praktiserende coacher i Norge i dag.

The Art & Science of Coaching Modul I

I Modul 1 av The Art & Science of Coaching, vil du lære å praktisere en effektiv coachposisjon og kunne gjennomføre en full coachsamtale. Fokuset i Modul 1 er på inspirasjon, med vekt på spørsmålet – «Hva vil jeg oppnå?».

Læringsutbytte

Ved ferdigstillelse av The Art & vitenskap Coaching Modul I, vil du ha lært:

 • Hvordan du definerer coaching som et yrke
 • Hvordan du etablerer og viser en sterk coaching tilstedeværelse
 • Hvordan bruke strategier for å etablere nærvær og tillit
 • Hvordan du oppretter en effektiv coachingkontrakt (coaching avtale)
 • Hvordan bruke kraftige spørsmålsteknikker for å støtte kunder mot løsninger og effektive tiltak.

The Art & Science of Coaching Modul II

Modul II gir deg et omfattende sett med verktøy for å dykke inn i kundens spørsmål – «Hvordan kan jeg få det til?». Du vil lære tidsbestemte, praktiske og grundig testede coachingstrategier for å oppnå et produktivt coachingforhold med kunden.

Læringsutbytte

Ved ferdigstillelse av Modul II i The Art & Science of Coaching, vil du ha lært:

 • Å bruke strategier for å støtte kunder til å lage og effektivisere sin handlingsplan
 • Å lytte aktivt til kunder og lytte utover det som blir sagt
 • Å bruke visualiseringsteknikker for å bedre hjernens funksjon
 • Bruke stemmen, tone og språkstrukturer for effektiv kommunikasjon
 • Å bruke tilnærminger som oppfordrer til kundens selvbevissthet og anerkjennelse av egen utviklingskompetanse

The Art & Science of Coaching Modul III

Målet med modul III er å øke bevisstheten om hvordan kontakt med våre dypeste verdier gjør det mulig for å forplikte oss til å gjennomføre et prosjekt eller et mål. Når vi identifiserer og avstemmer våre kjerneverdier er vi i stand til å svare på spørsmålet -«Hvorfor er det viktig for meg å gjøre dette?». I denne modulen vil du lære prosesser som fasiliterer verdi-integrering og hvordan å håndtere ulike innvendinger.

Læringsutbytte

Ved ferdigstillelse av Modul III i The Art & Science Coaching, vil du ha lært:

 • Å bruke coachingøvelser for å støtte kundene i å prioritere effektivt, strukturere sine prioriteringer og opprettholde disiplinen for å fullføre dem
 • Å bruke prosesser for å støtte kundene i å utvikle mestring av ønskede ferdigheter på lang sikt
 • Å bruke effektivt språk for å utfordre kunder å komme forbi selvpålagte hindringer
 • Å bruke ulike verktøy for å støtte kunder med å overvinne utfordringer med produktivitet
 • Å gjøre det mulig for kunder å få tilgang til sin dypere kunnskap med spesifikke øvelser

The Art & Science of Coaching Modul IV

Nøkkelspørsmålet du vil jobbe med i denne modulen er «Hvordan vil jeg vite det når jeg har oppnådd mitt mål?». En kort studie av meta-programmer vil også markere forskjellene i kommunikasjonsstiler og avsløre metoder for å kommunisere mer effektivt med andre.

Læringsutbytte

Ved ferdigstillelse av Modul IV i The Art & Science Coaching, vil du ha lært:

 • Å bruke spesifikke teknikker for å holde kundene ansvarlige for handlingsplanene og å anerkjenne fremdriften deres
 • Å bruke et sett med spørsmål for å fastslå kundens motivasjonsstil og støtte dem i å utarbeide en plan for å øke tilfredsheten
 • Å bruke enkle teknikker for å endre kundens stressrespons til bevissthet på ressurser
 • Å ha en profesjonell og respektfull opptreden som beskrevet i de etiske retningslinjene fra International Coach Federation (ICF)
 • Å bruke prinsippene for løsningsfokusert tilbakemelding når du vurderer deg selv og kollegaer