Referat Alumnitreff 17. november 2021
Tema: Juleavslutning og «Hvordan kan næringslivet være enda mer på hugget etter å ta i bruk coaching?«
Foredragsholder: Pål Normann Johansen

Pål Normann Johansen innledet med et kort innlegg knyttet til hvordan øke motivasjonen for bruk av coaching i norsk næringsliv, Temaer som ble berørt var forskjellen på ledelse og coaching, behovet for coaching og ikke minst hvordan selge coaching-tjenester til ledere.

Pål Normann Johansen

Nåværende stilling: CMO Norkart AS

Sivilingeniør NTNU, Bedriftsøkonom BI og EPC fra Erickson.

Vi la deretter opp til diskusjon og gruppearbeid knyttet til dette temaet:

Juleavslutning

Vi svarte på spørsmålet «Hva er et prosjekt du virkelig ønsker å lykkes med kommende år?». Vi fikk alle trekke et tilfeldig kort med en karakterstyrke på som bidro til svaret.