Autentiske coachende ledere er ledere med handlekraft, gjennomføringsevne og fleksibilitet. De er tilstede og gir hver medarbeider den unike støtten som trengs. De skifter lett mellom overblikk og fokus.

Først deg selv

Det er med god grunn at flyverten ber deg ta på surstoffmasken på deg selv før du hjelper andre. Når du selv er klar over dine styrker, verdier, visjon, og din lederstil, og har erfart hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen i deg, er du godt rustet til samspill med andre.

Så andre

Erickson innførte begrepet ‘coachende væremåte’ som betyr at du støtter den andre i å bli åpen for flere veikart og forskjellige tenkemåter for å få frem det beste. Gjennom en coachende lederstil motiverer du dine medarbeidere til utvikling og forbedring og tar du i bruk en verktøykasse med kommunikasjonsverktøy. Det å forstå årsak og virkning i kommunikasjon, fører til økt gjensidig forståelse.

Vi i Erickson mener at alle bedriftsledere bør ha en sertifisering for at de skal kunne være en god coachende samtalepartner og leder for alle sine ansatte på arbeidsplassen. Det kan være at de ansatte trenger å bli motivert til å skape mer lønnsomme arbeidsmetoder til å fjerne uvaner som bidrar til et negativt mønster.

Om Lederutviklingslinjen av leder-, kommunikasjons- og coachutdanningen The Art & Science of Coaching >

Minikurset Ledelse og samspill >