Personvern for dine opplysninger (GDPR)

Se her Link for nærmere informasjon om Personvern-forordningen (GDPR)>

Åpne kurs i regi av Erickson Coachutdanning

Bindende påmeldingsfrist til åpne kurs hos Erickson Coachutdanning er 3 uker før kursstart. Kurset vil bli fakturert og kunden kan eventuelt benytte plassen på senere kurs satt opp i inntil 1 år. Når det kjøpes flere moduler i TASC, gjelder to (2) krav for kostnadsfri ombooking: 1) at siste frist for kostnadsfri ombooking til senere kursdatoer er 3 uker før kursstart, og 2) at ny (Pensumutfyllende) kurstid må være sendt skriftlig minst 3 uker før kursstart. Hvis ikke ilegges Utdypings /repetisjonsavgift pr dag. For utsatt fullføring av Modul 5 og senere fullføring (inntil 2 år) ilegges «repetisjonsavgift for Modul 5» (ca. 10% av ordinær kursavgift). Tilsendt faktura skal være betalt 1 uke før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres til senere kursmoduler i inntil 1 år (for Modul 5 inntil 2 år).

Rabatter og reduksjoner

For modul 1-4: Som ansatt i offentlig sektor får du i tillegg 10 % bransjerabatt, og som ansatt i skolesektoren får du 20 % bransjerabatt. Når flere enn to fra samme organisasjon deltar, kan vi diskutere grupperabatter. Utdanning fra andre coaching-og NLP skoler kan også gi rabatter etter nærmere avtale.
Erickson setter stor pris på dybdekompetanse i coachingfaget. Derfor tilbyr vi også vesentlige repetisjonsrabatter eller tilnærmet selvkost dagspriser dersom det er ledig plass på kurset. Alle pakke-, bransje- og forhandlede rabatter forutsetter påmelding senest 8 uker før kursstart, eller avtale om unntak fra frist.

Regningen blir sendt pr e-post

Ericksons regnskapsbyrå sender faktura til den faktura-epostadressen du har oppgitt.  Det er ditt ansvar å sjekke din innboks og hvis du tror du ikke har mottatt epost-faktura, sjekker du eventuelt «mappe for søppelpost» før du tar kontakt med oss om saken. Det er din/deltakerens ansvar å betale fakturaen i hht fristen, eller du videresender fakturaen til den du vet (i bedriften din) som har betalingsansvaret. I tilfelle feil adresser er oppgitt av deg/kunden, eller din/kundens interne videresending av faktura til betaling ikke har fungert, kan tilkomme et administrasjonsgebyr kr 350,- (+ fakturagebyr) for etterarbeide. Ved kundens ønske om endringer i en faktura i etterkant, kan det tilkomme et administrasjons-/fakturagebyr.

Rettigheter for deg som vil repetere

Når du som er normal-betalende deltakere har deltatt på en modul, kan du repetere samme modul i Norge eller hvor som helst i verden, til kun en selvkostbasert repeterer-pris (som dekker kursstedskost/lunsj og et administrasjonsgebyr). Mange benytter seg av denne ordningen som Coachutdanning Erickson har hatt i mange år og som omfatter alle internasjonale arrangører.

Ved sykdom

Ved eventuell sykdom må Erickson Coachutdanning varsles 24 timer før kursstart. Deltaker vil med skriftlig legeerklæring innen 2 uker få utsatt kursstart på modulen til neste tilsvarende kurs hos Erickson. Ved ekstraordinære situasjoner kan oppstarten utsettes i inntil 6 mnd. fra kursets opprinnelige startdato eller så kan deltakeren velge å øverføre restbeløp til personlig coaching.

Ved utelatt oppmøte

Din innbetaling er kun gyldig for de moduler du har avtalt og betalt for i henhold til Erickson Coachutdanning . Uteblir du fra hele eller deler av kurset kan du avtale med skolen om å få delta på modulen senere mot gjeldende repetererpris. For Alumni nettverkstreff blir «no-show» fakturert. For Minikurs gjelder «no-show-klausul: hvis manglende skriftlig avmelding (frist senest 5 timer før) faktureres et kanselleringsgebyr på kr. 200,- + 35,- fakturagebyr.

Erickson Coachutdanning’s rettigheter

Vi forbeholder oss retten til ikke å gjennomføre kurs med for få påmeldte. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

Erickson Coachutdanning forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

Erickson forbeholder seg rett til vurdere deltakers egnethet (tilstedeværelsesevne, læreevne m.m.) til progresjon på moduler, eventuelt å anbefale repetisjon av nivået.

Alle påmeldinger, endringer, avmeldinger og bekreftelser må skje skriftlig. Muntlige eller telefoniske beskjeder og SMS regnes som muntlig og må bekreftes skriftlig ved epost eller brev, for å være gjeldende.

Diplomer og kursbevis.

Inkludert i kursavgiften i TASC er Kursbevis og Diplom ved endt hhv. modul 4 og modul 5, innføring og oppdatering i norske og internasjonale Erickson- og ICF-vedlikeholdte sertifikatregistre.
Inkludert i kursavgiften i TASC er innlevering og vurdering av Modul 4-Rapport /Certificate/Diplom som godkjent Erickson Profesjonell coach (EPC), innen 1 år etter ordinær satt tidsfrist. Ved forsinkelser over 1 år etter endt kurs og forespørsel om godkjenning av Modul 4-Rapport, tilkommer en administrasjonskostnad tilsvarende Repetisjonsdags-avgift (pt. kr. 845,-).

Ved ønske om kursbevis på enkeltdeler av utdanningen TASC (f.eks. Modul 1.1(1a), 2 eller modul 3) tilkommer engangs administrasjonsavgift kr. 480,- pr modul pluss portoutgifter. Ved fler enn en modul i samme kursbevis, er pris -50% f.o.m den andre modul.
Ved ønske om utstedelse av duplikat av mistet diplom/kursbevis, tilkommer administrasjonsavgift kr. 350,- pluss portoutgifter.
Faktureringsgebyr (p.t. kr. 35,-) tilkommer. Kostnaden dekker sertifikat-register rapportering og vedlikehold Norge, Canada og vs ICF globalt.

Omkostninger ved for sen betaling

10 % rente p.a. tilkommer ved betaling senere enn 14 dager etter forfall.
Fakturagebyr kr 35,00.
Gebyr kr 60,00 pr purring.
Ikke betalte krav oversendes inkasso.

Publisering av bilder fra kurs

Kursdeltakere synes det er hyggelig å se bilder fra våre samlinger, vi gjør derfor oppmerksom på at Erickson Coaching ofte publiserer bilder fra kurs og Alumnitreff på henholdsvis erickson.no og Ericksons Facebooksider, med henvisning til Åndsverkloven §45c.  Erickson tagger ikke kursdeltakere i bilder på Facebook.  De som imidlertid ikke ønsker å være med på bilder i det hele tatt, gir beskjed til oss ved oppmøte kursstart.

Alle kursene i Erickson Coaching Nordic holdes med forbehold om antall deltakere. Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme.