Erickson tilbyr to sertifiseringsnivåer

Ditt coaching engasjement

Å få en sertifisering gjennom ICF (International Coach Federation) viser potensielle kunder ditt engasjement for coachingyrket og styrker din troverdighet. Noen få grunner til at coaching sertifisering er viktig:

  • 84% av kundene verdsetter sertifisering som en profesjonell standard for kvalitetssikring (kilde:2010 ICF Global Consumer Awareness Study)
  • Kunder som jobber med sertifiserte coacher, rapporterer bedre tilfredshet og er mer sannsynlig for å anbefale coachen sin til andre
  • Det øker din troverdighet og forsikrer potensielle kunder om at du er en erfaren og profesjonell coach
  • Sertifiserte coacher har ofte høyere inntekt enn ikke-sertifiserte coacher

Ved å regulere standarder, ferdigheter og kjernekompetanser for coachtrening, sikrer ICF at life coacher, forretningscoacher og ledercoacher er erfarne, pålitelige fagfolk som følger strenge etiske retningslinjer. ICF tilbyr tre nivåer av coach-sertifisering – ACC, PCC og MCC.

Som en globalt anerkjent og ICF-akkreditert utdanningsinstitusjon, er Ericksons coachutdanninger høyt ansett siden de overgår de strengeste standarder av International Coach Federation (ICF) (link til ICF sertifiseringsside) og produserer høyt kvalifiserte coacher. Siden vi har integrert kravene for å oppnå ICF-sertifisering i din coaching-karriere, har vi gjort veien til sertifisering så enkel som mulig.

Akkreditert Coach Training Program (ACTP)

Som et akkreditert coachutdanningsprogram oppfyller The Art & Science of Coaching (link til side om TASC) alle ICFs pedagogiske og praktiske krav og støtter deg gjennom hele ICF-søknadsprosessen.

Erickson har gått gjennom en grundig prosess for akkreditering med ICF, og har oppnådd betegnelsen akkreditert coachutdanningsprogram. Akkrediterte programmer blir kontinuerlig gjennomgått og evaluert for god kvalitet på læreplaner, kjernekompetanser, lærerstab, struktur, ferdigheter og etikk for å støtte den høyeste kvaliteten på coachtrening.

Ericksons utdanningsløp for ICF anerkjente sertifiseringer

ICF tilbyr tre sertifiseringer: Associate Certified Coach (ACC), Profesjonell Certified Coach (PCC), og Master Certified Coach (MCC). For å få en ICF-sertifisering må en coach:

  • Fullføre coachspesifikk opplæring som oppfyller ICFs standarder.
  • Oppnå et visst antall coachingtimer.
  • Ha timer med en mentorcoach.
  • Demonstrere en god forståelse og mestring av ICFs definisjon av coaching, etiske retningslinjer og kjernekompetanser.

COACH DIPLOM

Ericksons utdanningsløp for ACC/PCC sertifisering – ACTP

Modul 1 + Modul 2 + Modul 3 + Modul 4 + CoachMestringsProgram (CMP)

COACH KVALIFIKASJON

Ericksons utdanningsløp for ACC sertifisering – ACSTH

Modul 1 + Modul 2 + Mentor-pakken

For å lære mer om å bli en ICF Certified Coach, vennligst besøk ICFs nettsted: https://coachfederation.org/icf-credential