Hvorfor coachingferdigheter har blitt en viktig del av vellykkede organisasjoner

41 år, 100 trenere, 45.000 coaching-kompetente deltakere, 85 land!

Som ledende globalt coachutdanningsinstitutt har Erickson bistått et stort antall organisasjoner med å utvikle coachingkompetanse på arbeidsplassen. Mange av våre kunder har vedtatt Ericksons visjon «Utvikling i verden, en samtale om gangen» inn på arbeidsplassen i et forsøk på å gjøre en positiv forandring i sine organisasjoner.

Kunder kommer til Erickson av ulike grunner, det kan være omstillinger, endringsprosesser, kulturutvikling, og er for det meste selskaper som ønsker å inkludere coaching som kompetanse for tillits- og verdiskaping. Dette både innenfor deres lederstil, og i hele organisasjonen. Coaching er raskt blitt en nødvendig kjernekompetanse på arbeidsplassen!

Erickson coaching baserer seg på moderne nevrovitenskap om hvordan menneskets hjerne og kropp samspiller, på den nyeste forskningen i organisatoriske forandringsteorier og systemer fra kognitiv psykologi, og på løsningsfokuserte prinsipper og resultatorientert coaching som gir en ekte og relevant sammenheng mellom arbeid og kjerneverdier.

Vi tilbyr verktøy for relasjons- og kommunikasjonskompetanse for å lykkes med organisasjonsutvikling. Dette innebærer blant annet verktøy

  • for å tydeliggjøre visjon
  • for å skape motivasjon, eierskap, lojalitet til visjonen
  • for kulturutvikling
  • for å lage gjennomførbare konkrete aksjonspunkter

Gartner Group og Forbes påstår at kun 10-30% av alle tiltak i leder- og organisasjonsutvikling kan vise til reelt endret adferd etter 2-3 år (kulturen spiser opp den nye strategien). Gartner Group og Forbes roper om det store behovet «to change change management». Det er vår kjernekompetanse å få til endring på en forutsigelig måte, fordi ledelsen er forbilder og viser vei. Erickson i Norge kan vise til referanser som underbygger at våre kunder i organisasjonsutvikling har virkelig lykkes med sin kultur-endring over tid. Fremste eksempel er vinneren av HR Norges kompetansepris 2008, der Erickson Coaching dokumenterte sin leveranse av:

  • (ICF-sertifisert) coaching av daglig leder
  • (ICF-sertifisert) teamcoaching av lederteamet
  • utdanning av daglig leder i daglig coachende lederstil med trening i et trygt læringsmiljø
  • workshops og kursing av ansatte og av utvalgte kundegrupper.

Dette er hovedproduktene i det vi kaller «garanti-menyen» for kunder som vil oppnå et ønsket resultat på en verdibasert måte så raskt som mulig.

xxx

Meld deg gjerne på vårt gratis minikurs «Ledelse og samspill» her:

xxx

«Hvordan kan næringslivet være enda mer på hugget etter å ta i bruk coaching?»

Innledning til fagdiskusjon i Erickson Alumni nettverkstreff 17. november 2021: ‘Hvordan lykkes introdusere coaching i norsk næringsliv?’ ved Pål. N. Johansen