Standard Norge har vurdert at for å sikre kvalitet på høringsnotatet, blir det ikke klart før etter 17. november 2021. Derfor må vi flytte høringstreffet til et senere Alumnitreff.

Vi har vært så heldige å få våre paneldeltakere (for det opprinnelige planlagte høringstreffet), Hanna Sedal, MCC, og Pål Normann Johansen med i kveld. Pål innleder fagtemaet på vår Juleavslutning 17. november. Pål er markedsdirektør i Norkart og Erickson coach, og han brenner for coaching knyttet opp til næringslivets behov og som er godt beslektet med standardisering. Pål vil spørre oss alle:

«Hvordan kan næringslivet være enda mer på hugget etter å ta i bruk coaching?»

DATO: onsdag 17. november 2021

STED: virtuelt og direktesendt fra Låven via Zoom

Program

17:00 – 17.15: Mingling i grupper rundt et tema

17.15 – 18.30: Faglig del

Pål Normann Johansen vil innlede med et kort innlegg knyttet til hvordan øke motivasjonen for bruk av coaching i norsk næringsliv, Temaer som vil bli berørt er forskjellen på ledelse og coaching, behovet for coaching og ikke minst hvordan selge coaching-tjenester til ledere. Vi vil deretter legge opp til diskusjon og gruppearbeid knyttet til dette temaet.

Pål Normann Johansen

Nåværende stilling: CMO Norkart AS

Sivilingeniør NTNU, Bedriftsøkonom BI og EPC fra Erickson.

18.30 – 18.45 Benstrekk med dannelse av ny coachingsirkel

18.45 – 19.15 JULEAVSLUTNING og nyttårsløfter

– Hva er et prosjekt du virkelig ønsker å lykkes med kommende år? –

19.15 – 19.40: Nyheter fra Erickson Norge – online programmer, diplomutdelinger og nyheter fra Erickson International.

Nyheter fra Follow the Client – gratis mikrokurs, nye tilbud og forming av coach-sirkel for deg som vil sikre work/life balance og vil samle flere coachingtimer til ICF-sertifisering.

19.40 – 20.00: Ønsker om belysning av tema i kommende Alumni nettverkstreff.

Avrunding

PRIS: 290 kroner

EARLY BIRD: 190 kroner ved påmelding innen 10. november 2021

(etterfaktureres)

xxx

xxx