Det er avgjørende at du melder deg på (trykk på knappen) innen 9. november for at vi får tilsendt deg Zoom-link noen timer i forkant av treffet!

HUSK å skrive i feltet for Kommentarer og spørsmål i påmeldingsskjema:

1) om du deltar online eller fysisk

2) om du blir med til middag

«Hvilken vei går det?»

Fakta og status om ny norsk standard for coaching.

DATO: onsdag 9. november 2022

STED: HYBRID, du velger ved påmelding om du vil møte online via Zoom eller fysisk på Låven

Program

17:00 – 17.15: Mingling i grupper rundt et tema

17.15 – 18.30: Faglig del

Fakta og status om ny norsk standard for coaching.

I snart 3 år har det vært arbeidet med en ny norsk standard for coaching. Det har i den perioden vært begrenset informasjon i markedet, i hvert fall frem til høringsfristen som var september 2022.

Et ordtak sier ‘Der informasjonen stopper, der begynner ryktene’. Det har vært et informasjonsbehov bland både utdannede coacher, skolene og de som vurderer coachingutdannelse, om ‘hva som kommer’.

Styret i ICF Norge vil være representert ved Anne-Grethe Gamst Reichelt for å spre lys over saken og svare på spørsmål.

Vi vil ta en debatt, og jobbe i plenum og i smågrupper / breakout rooms.

18.30 – 18.45 Benstrekk og dannelse av ny coaching-sirkel for deg som vil sikre work/life balance og vil samle coachingtimer til ICF-sertifisering.

18.45 – 19.15 JULEAVSLUTNING og nyttårsløfter

– Hva er et prosjekt du virkelig ønsker å lykkes med kommende år? –

Tradisjonen tro, pakker vi opp gaver. I år fyller vi opp vår ”magiske jule-eske” med to typer gaver:

1) De som møter fysisk tar med en liten symbolsk gave (maks 100 kroner)
2) Online deltakere trekker en virtuell gave

19.15 – 19.25: Nyheter fra Erickson Norge – online programmer, vi gratulerer de som har fått diplom siden sist, og nyheter fra Erickson International.

19.25 – 19.45: Ønsker om belysning av tema i kommende Alumni nettverkstreff.

Avrunding

Fysiske deltakere kan velge å bli med til et lokalt restaurant for en felles middag for egen regning.

PRIS: gratis

xxx

xxx