Teamcoaching er kanskje den raskest voksende trenden innen coaching. Forskjellig fra gruppecoaching, fokuserer teamcoaching på teamprestasjon og et teams oppnåelse av et felles mål.

Hvordan bygge team, online og stedlig – med et Erickson Coaching ICF-godkjent 21 timers kurs (21 CCEU=10 CC + 11 RD)

Kurset passer for deg som ønsker å få frem det beste hos andre, som ønsker å skape innovative team, og som ønsker å vedlikeholde gode team.

Anerkjennende gruppesamtaler

De fleste av oss arbeider i grupper og team, og noen av oss har vært så heldige å oppleve hvor kraftfullt, effektivt, inspirerende og utfordrende godt samarbeid kan være. Samtidig vet de fleste av smertelig erfaring at samarbeid i grupper kan være ineffektivt, utmattende og konfliktfylt.

Å få til et godt teamarbeid er derfor en krevende oppgave. Dyktige ledere produserer sine beste resultater gjennom andre.

Gi deg selv og ditt team noen dager og styrk teamets ferdigheter!

Suksessrike organisasjoner og produkter er basert på evnene til mange personer. Ledelse er ferdigheten i å motivere og samle et team for å nå et felles mål. Vi har alle erfart forskjellen på en gruppe individer og et team. Hvordan skapes et godt team? Hvordan kan vi gjentatte ganger klare å skape gode team?

Hvordan sikre trivsel og energi når man veileder, gjennomfører møter, coacher i team og leder innovative omstillingsprosesser?


Visjon – Nøkkelen er å bygge felles personlige- og teamvisjoner
Felleskap – Den kraft som transformerer individene til et team
Coaching – Det beste rammeverket for reell samvirkning og ledelse

I løpet av 3 dager vil vi dekke:

  • Strategisk planlegging og utvikling av koherens i team
  • Utvikling av personlig kreativitet – dag-til-dag vaner
  • Kraften bak anerkjennende gruppesamtaler og teamvisjoner
  • Ledelse av gruppeinnovasjon og gruppedynamikk
  • Å lede teams av teams – online og onsite
  • Jobbe med de 4 spørsmålstypene som skaper coachende team
  • Teammøter som en vellykket flytur
  • Identifisere og effektivt coache ulike typer teammedlemmer

Vi ser teamcoaching som en flyreise med følgende faser:

xxx

xxx

For oss handler ren coaching og team coaching om å «skape et trygt rom for samtaler ved konfidensialitet og fullt fokus på den andre».

Erickson Coaching Norge

xxx

3 timers smakebit? Se under for DATO for neste gratis minikurs i Teamcoaching – vellykket flytur for teams av teams