Velkommen til GRATIS minikurs i våre – for tiden virtuelle – lokaler på Lilleaker

Dette betyr at du ved påmelding får en e-post med en link til vår online plattform og kan delta fra godstolen hjemme eller arbeidsstolen på jobben.

Du inviteres til 1 valgfritt lærerikt minikurs gratis og uforpliktende. Vi tilbyr 4 typer minikurs med motiverende foredragsholdere som gir deg et verdifullt innblikk i coaching og coachende væremåte. Hvis du ønsker å delta på flere enn ett minikurs, er kursavgiften 290 kroner fra minikurs nr. 2. Alle kursene består av en kort generell del, en stor faglig del der vi viser det beste vi har og en del som gir innsikt i hovedkursene. Praktiske cases og resultater blir demonstrert.

Etter minikurset tilbys deltakere å gjøre avtale for å prøve ut gratis prøvecoaching, slik at de kan bli bedre kjent med effekten av å bruke coaching på ICF’s (International Coaching Federation) og Ericksons kvalitetsnivå.

Les mer om prøvecoaching her.


Vi tilbyr fire typer minikurs – hvilket passer deg og dine behov best?

VÅRE GRATIS MINIKURS

Coach og mentaltrener


Dette er kurset for deg som vurderer utdanne deg til coach og mentaltrener og ønsker å vite hva som skal til for å kunne leve av det – om du er ny for coaching eller «alltid har coachet». Det kan være vanskelig å finne riktig coachutdanning.

Kjenn på vår «nerve» i coachingfaget om hvordan vi forholder oss til informasjon fra mennesket.

Ordet ‘coaching’ blir brukt på både mange typer coaching og sine «eldre» slektninger som veiledning og mentoring.

Les mer

Teamcoaching


Vårt gratis minikurs i profesjonell teamcoaching er for deg som er ansvarlig for team- organisasjons- og kulturutvikling, er profesjonell coach eller teamleder som ønsker kraftfulle verktøy for teamcoaching og utvikling av organisasjonskulturer med effektive beslutningsprosesser. Hvordan opprettholde teamcoachens autoritet når motstand fra teamet.

Verktøyene som brukes i gruppecoaching og i teamcoaching er også relevante for familien og paret «som team».

Les mer

Ledelse og samspill


Dette er kurset for deg som merker stort tids- og krysspress som leder og som ønsker coachingverktøy til å utvikle både din og andres medarbeiderfokuserte- og tillittsbaserte lederstil.

Dette er også kurset for deg som er prosjekteier eller -leder for lederutviklingsprogram du vil forbedre, vil motivere dine medarbeidere til utvikling og forbedring, er konsulent eller underviser som vil utvide verktøykassen eller HR som vil utvikle/bruke intern-coacher.

Les mer

Notatmetodikk

Minikurset ‘3 Hjerner – Hode-hjerte-mage – notatmetodikk for samtale- og møteledere’ gir en innføring en ny nevrovitenskap basert notatmetode, som i meget stor grad fremmer effektiv coaching, mentoring og veiledning. Et hovedmål er resiliens og skape et trygt rom for møtedeltakerne og trivsel for seg selv i sin rolle.

Visste du at en uvitenskapelig undersøkelse siste fem år indikerer et paradoks: nær alle coacher investerer fokus på å skrive i snitt 3 sider personlig notat løpet av 45 minutter online samtale, som tar fokus vekk fra kunden.

Les mer

Meld deg på ved å velge ønsket kurs og dato i kurskalenderen under.