Referat Alumnitreff 17. november 2021

Tema: Juleavslutning og ««Hvordan kan næringslivet være enda mer på hugget etter å ta i bruk coaching?»

Foredragsholder: Pål Normann Johansen

Referat Alumnitreff 30. september 2021

Tema: Den engasjerende online coachen

Foreragsholdere: Jan Georg Kristiansen og Maria C. Hofman

Referat Alumnitreff 5. mai 2021
Tema: “Intuisjonens plass i en coachingsamtale. Hva fremmer eller hemmer resiliens?“
Foredragsholder: Maria C. Hofman og Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 18. november 2020
Tema: “Juleavslutning med et julekort fra den tapte tid“
Foredragsholder: Arild Søgnen

Referat Alumnitreff 24 september 2020
Tema: “Hvem er jeg som selger“
Foredragsholder: Egil Storaas

Referat Alumnitreff 12. mars 2020
Tema: Viktig evolusjon i coachingfaget – den nye kjernekompetansemodellen
Foredragsholder: Anna Lebedeva

Referat Alumnitreff 12. november 2019
Tema: Psykisk helse sett i lys av coachingfaget?
Foredragsholder: Eik Heggedal

Referat Alumnitreff 26. september 2019
Tema: Har coachingfaget sin egen ‘klimakrise’?
Foredragsholder: Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 6. juni 2019
Tema: Signatur-BINGO
Foredragsholdere: Jan Georg Kristiansen og Maria Hofman

Referat Alumnitreff 22.august 2018
Tema: Din bruk av sosiale medier, en nyttig start på høsten Foredragsholder: Anniken Valstad

Referat Alumnitreff 16. november 2017.
Tema: Hva må kundene vite for å si «ja» til deg»! Juleavslutning
Foredragsholdere: Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 23. mai 2017.
Tema: Hvordan støtter du coachingnivået ditt etter endt utdanning!
Foredragsholdere: Anna Lebedeva Kristiansen

Referat Alumnitreff 17. november 2016.
Tema: Språkfenomenet «Komparative skliord»; Blindsone for coacher? Masterpresentasjon. samt «Nyttårsløfter».
Foredragsholdere: Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 13. november 2015.
Tema: Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse og coaching/icf-coaching.
Foredragsholder: Reinert Kamøy

Referat Alumnitreff 27. februar 2014.
Tema: Highlights fra nye boken i «Coaching» (Berg, Ribe) med øvelser i lederutvikling. Foredragsholdere: Ellen Ribe

Referat Alumnitreff 14. november 2013.
Tema: Mental trening, Nyttårsløfter og alle bes ta med en symbolsk gave.
Foredragsholdere: Stein Kvalheim

Referat Alumnitreff 26. november 2013.
Tema: «Teamcoaching – fra dilemma til prestasjon i sport og næringsliv – når kunden din har store endringsbehov». Foredragsholdere: Frode Moen og Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 14. februar 2013.
Tema: Mindfulness og  Coaching week – og Årsløfter Foredragsholdere: Eva Amundsen og Guro Hildre.

Referat Alumnitreff 27. september 2012. 
Tema: Team Coaching
Foredragsholdere: Jan Georg Kristiansen og Hanna Sedal.

Referat Alumnitreff 16. februar 2012. 
Tema: Agile coaching
Foredragsholder: Sergey Dmitriev.

Referat Alumnitreff 22. november 2011
Tema: Juleavslutning
Foredragsholdere: Bernt Torgussen og Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 3. februar 2010.
Fokus: Hvordan lage og fremføre avanserte Erickson-metaforer
Foredragsholder: Marilyn Atkinson

Referat Alumnitreff 5. november 2009
Tema: Coaching av salgsprosesser og ISO-prosessen i ICF
Foredragsholder: Petter Bakken

Referat Alumnitreff 23. februar 2009
Tema: «The Future of Solution Focused Coaching as a Spiritual Practise»
Foredragsholdere: Anna Lebedeva og Helle Parelius

Referat Alumnitreff 26. November 2008 (Juleavslutning)
Tema: Teamcoaching verktøy for Erickson coacher
Foredragsholder: Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff 2. september 2008
Tema: ”Exploring the next level in Tomorrow’s success”
Foredragsholder: Anna Lebedeva

Referat Alumnitreff 26. Mai 2008
Tema: Boklansering og Hvordan lykkes i organisasjoner med implementering av relasjonstenkning, coachende lederstil og rendyrket coaching
Foredragsholdere: Pål Riis og Jan Georg Kristiansen

Referat Alumnitreff høsten 2007.
Tema: Hvordan håndtere konflikter med coaching
Foredragsholder: Cecilie Prebensen