Best coacheducation of the year in one of the world’s largest and fastest growing economies (China 2018)

Erickson Coaching International (Kina) vant prisen for China Top 5 Coaching Skills Training Solution Providers Award i Shanghai, Kina. Prisen ble overrakt Erickson Coaching av Human Resource Excellence Center, Kinas største og mest innflytelsesrike medlemsbaserte nettverk for HR-fagfolk (tilsvarer HR Norge). Det er Erickson Coaching Kinas andre pris, etter å ha blitt anerkjent som en av «China Top 5 Coaching Skills Training Solution Providers» i 2017. Erickson er (2020) representert med lokale coaching utdannelser i 47 land.

Les mer om dette her >

Beste søknad ECNs fagbidrag Vettre/Vollen skoler til Utdanningsdirektoratet «Fra ord til handling» 2010

Etter at Ullern vg skole vant HR Norges kompetansepris 2007 (se annen sak), ble dette lagt merke til av mange ambisiøse skoleledere. Etter innledende samtaler og tester av Erickson Coaching, tok Rektor Eva Høiby ved Vettre barneskole initiativ til å sette sammen et 1 års utviklingsprogram for alle ansatte ved Vettre og Vollen barneskoler (som allerede var nasjonale demonstrasjonsskoler) i Asker. Formell søknad til utviklingsprogram ble sendt Utdanningsdirektoratets program «Fra ord til handling», der direktoratet uttalte at «vår» søknad ble vurdert på 1.plass for argument og utforming, i rangeringen av omlag 150 norske skolers søknader om offentlige midler. Ta kontakt for direktoratets uttalelser etter resultatene fra programmet.

Erickson Norge sin fagansvarlig Jan Georg Kristiansen ble kåret til Årets beste foreleser blant 500 forelesere av 2008 Confex, sammen med Pål Riis ved Ullern vgs.

Godt hjulpet av Ullern vgs kompetansepris 2007, ønsket kursarrangøren Confex at vi holdt kurser i «hva, hvorfor og hvordan» coaching, teamcoaching og coachende væremåte i kommunikasjon, ledelse og samspill bidro til Ullerns snuoperasjon årene 2002 – 2005. I 2008 mottok Riis/Kristiansen prisen for Årets foredragsholdere (blant den gang 500 forelesere og kursholdere).

Årets kompetansebedrift av 2007 HR Norge

Media la godt merke til at Ullern vgs hadde gjennomført en snuoperasjon fra å være nedleggingstruet «på kanten av stupet i 2000» (Sitat Rektor Pål Riis Ullern vgs) til skolen i 2005 ble kåret til «Nasjonal Demonstrasjonsskole». De fleste journalister hadde regnet med at Det Norske Vinmonopol det året skulle få prisen (etter sin raske markedstilpasning). Så det var litt av en sensasjon at det ble en skole og «outsideren» Ullern vgs som fikk prisen ‘Årets Kompetansebedrift 2007 HR Norge’. Ullers vgs er kanskje verdens første reelle case der ICF-coaching og coachende væremåter ble brukt i stor skala.

Ullern VGS Nasjonal Demonstrasjonsskole i 2006

Fra år 2006 var Ullern Nasjonal demonstrasjonsskole.

En Nasjonal demonstrasjonsskole er en virksomhet, som har arbeidet systematisk for å fremme kvalitet i opplæringen. Gjennom demonstrasjonsskoleordningen skal demonstrasjonsskolene bidra med sine erfaringer overfor andre opplæringsinstitusjoner.

Skolen blir nominert til Oslo kommunes utviklingspris og blir nummer to. I tildelingen av diplom hedres skolen for sin snuoperasjon og for fremragende nyskapende tiltak, som kommer Oslo kommunes innbyggere til gode.

Tiltakene framstår i særlig grad som innovative og nyskapende, profilerer Oslo kommune, har overføringsverdi til andre, bedrer tilgjengeligheten for brukerne, bedrer kvaliteten på tjenestene. Rektor Pål Riis (2001-2014) har vært en viktig drivkraft i dette arbeidet, i samarbeid med Jan Georg Kristiansen og Erickson Norge.

Det ble også skrevet bok om prosjektet.