Marilyn Atkinson, grunnlegger

Marilyn Atkinson er grunnleggeren av Erickson Coaching International og opphavet til en velkjent, omfattende løsningsfokusert og målorientert coachingmodell.

Hennes modell har aktivt bidratt til fremveksten og utvidelsen av løsningsfokusert psykologi og utviklingen av metaprogramanalyser for effektive ansettelses- og ledelsesmessige tilnærminger over hele verden.

Som industriell psykolog har hun finslipt løsningsfokuserte metoder for flere typer bedrifter, noe som gjør verktøyene effektive og enkle for ledere å bruke.

Marilyn har vært en dedikert tilhenger av Milton Erickson i flere tiår og ga navnet hans til Erickson Coaching International. Siden grunnleggelsen av Erickson i 1980 har hun utviklet mange svært effektive og spesialiserte treningsprogrammer (inkludert ICF ACTP-akkrediterte The Art & Science of Coaching) som for tiden blir undervist i 85 land.

Marilyn er tidligere anerkjent organisasjonspsykolog i Canada, og er også NLP Master Trainer og spesialist i Ericksonian Communications. I løpet av de siste 37 årene har hun utviklet flere formelle forretningsutdannelsesprogrammer til ledende globale selskaper og ledere gjennom løsningsfokuserte og resultatorienterte coachingstransformasjoner.

Marilyn har skrevet og medforfattet seks bøker, inkludert «The Art & Science of Coaching»-trilogien – Inner Dynamics of Coaching, Step-by-Step Coaching & The Flow of Coaching.

Hennes nyeste bøker er:

  1. Inner Dynamics of Coaching
  2. Step-By-Step Coaching
  3. Flow
  4. Velocity: The Global Language Revolution
  5. Creating Transformational Metaphors
  6. Do You Want to Play the World Game?