Dette sier tidligere elever og kunder

Det er min påstand at dette er den beste ledertrening jeg har deltatt på så langt. I løpet av det siste året har jeg deltatt på Erickson Coaching TASOL modul 1-4, og det har så langt vært en meget givende reise både som menneske og innen lederutvikling. Den langvarige, regelmessige og praktiske treningen i regi av Erickson Coaching er også et viktig element da den sikrer at man oppnår varige endringer
Pål Normann Johansen Salgsdirektør Partnere, Telenor Norge, Divisjon Business

 

Jeg er svært fornøyd! Kurset var praktisk rettet, og metodene var direkte overførbare til hverdagen. Vi ble utfordret til å finne relevante problemstillinger fra egen lederpraksis. Kursets fortrinn var en vellykket veksling mellom effektiv og inspirerende formidling av mentoring-teori og veiledning og øvelse i praksis. I min rolle som adept hadde dette kurset i mentoring nytteverdi 10 av 10. Jeg sitter igjen med en større bevissthet om det å bruke kommunikasjonsprosesser i arbeidet med eget personale. Jeg er blitt mer bevisst å selv kunne veksle mellom ulike roller på kommunikasjons-skalen – fra direkte rådgivning til en mer coachende tilnærming. Det jeg har hatt mest praktisk nytte av, er Samtale-kvadranten. Den er svært enkel i bruk og kan lett utvikles og kombineres med andre verktøy.

– Ellen Larsen, Rektor Bogstad skole

Jeg har med stort faglig og personlig utbytte deltatt på utdanningen. Dagene veksler systematisk mellom teori og demonstrasjoner og mye øving. Modulen gav meg grunnleggende innføring i coaching og coachende væremåte som jeg siden har hatt stort utbytte av som leder. Jeg har siden valgt å ta flere moduler og går for sertifisering, fordi jeg opplever at coachingensperspektiver, modeller og verktøy gir verdifull tilvekst til mitt lederskap i krevende situasjoner.
Pål Riis Rektor, Ullern Videregående skole

Kursserien på fem samlinger med Erickson var en svært nyttig bruk av min tid for min utvikling som leder, veileder og mentor. På en skala 1-10, var det en 9’er. Særlig viktig var styrken i å bli reelt kompetent i å stille åpne spørsmål. Kurset hadde passe balanse mellom teori og praksis til en 10’er i forhold til det jeg har opplevd på andre kurs. Dette var et modig program i et samspill mellom UDE, NHO, deltakerne og Erickson for å løfte medarbeidere og ledere.
Torstein Harildstad, Daglig leder Kairos, tidl. Markedsansvarlig Microsoft

Jeg har fullført The Art & Science of Coaching (TASC) kompetansemoduler 1 – 4 og opplever å ha fått et stort utbytte av coaching utdanningen både personlig og som leder. Jeg opplever å ha fått et verktøy som gjør lederrollen mye mer håndterlig for meg. Coaching utdanningen har hjulpet meg til å bli tydeligere gjennom å sette grenser og til å si klart ja eller nei. Det er energigivende og jeg får utrettet mer. Coaching verktøyene er så virkningsfulle at jeg tror på resultatet før jeg begynner, og det gir en ro og trygghet i arbeidet. De tilbakemeldingene jeg har fått fra min leder er at jeg viser større besluttsomhet og belyser problemstillinger tydelig i samvær med de ansatte og i lederteam. Fra de ansatte får jeg høre at jeg er blitt en tydelig og engasjert leder. Jeg ser frem til å ta ICF-sertifiserings-modul 5 og få styrket forståelsen i bruk av coachingverktøyene gjennom å coache medarbeidere som ønsker det i rasjonell gjennomføring av oppgaver, tidsbruk, prosjektplanlegging med mer.
– Sissel Holten, Avdelingsleder ved en kunnskapsavdeling i offentlig bedrift

Når presset med tiden, motivasjonen og medarbeidere stjeler min energi, blir prestasjonen langt under min egen forventning, som igjen forsterker mine svake sider og ødelegger for ønsket prestasjon. Jeg har fått tilbakemelding at disse symptomene er – stress og dårlig planlegging, og jeg har tidligere akseptert dette – rått.

Gjennomføring av kurset med coachende væremåte, har gitt meg en dypere forståelse for hvordan man får aktivert ressurser i menneskene rundt seg og ikke minst i seg selv. Motivasjon gir energi og entusiasme, ved å kunne bruke alle ressurser i organisasjonen og skape eierskap til prosesser vil alle prestere sammen og da vinner man tid, fremfor å kjempe i mot klokken. Coachende væremåte er en «verktøykasse», som gir gode metoder for å få fullt utbytte av sitt eget potensiale og menneskene rundt seg.
– Grunnlegger Rudi Baumgarten (Safety Computing og RBdata)

Etter at jeg tok dette kurset har jeg fått et helt annet syn på hvordan man kan benytte seg av samtaleteknikk både i forhandlinger, i møter, når jeg holder kurs, og ikke minst på hjemmebane med både kone og barn.  Jeg anbefaler dette kurset for alle som har et ønske om en egenutvikling i forhold til det å lede andre, og lære seg en del konkrete verktøy på hvordan man skal gå frem i diskusjoner for å få frem de elementene som er viktige for deg.
Jeg kommer selv til å delta på dette kurset en gang til, samtidig som jeg ønsker å ta med flere av mine samarbeidspartnere og gode kontakter slik at flere kan få denne innsikten på god kommunikasjon.
– Ivar Gaute Strøm, grunnlegger av BNI Norge

Modul 5, den viktigste og mest lærerike modulen. Det er da brikkene faller på plass. For deg som vil ha coaching som sin profesjon og virkelig beherske coaching profesjonelt. Eksamen på Modul 5 er naturlig steg mot ICF-sertifisering, noe jeg mener er et must for profesjonelle coacher.
– Morten Neeb, Sivilingeniør. President i ICF Norge 2009.

Modul 5 har gitt meg dybdeforståelse og innsikt. Den var avgjørende i forhold til å få faget ordentlig integrert, både i profesjonell og privat sammenheng.
– Kristin Flaen, Country Manager Norway – LR Health & Beauty Systems

Jeg ser modul 5 som min kystskippereksamen i coaching. Den gir profesjonell trygghet, og en øket respekt i omgivelsene for min faglige kompetanse som coach.
– Bente Skauge Adjunkt / karriere- og skolecoach