Erickson er en coachingskole og et kompetansehus som fokuserer på utdanning og trening av ledere, ansatte, interne og eksterne coacher, privatpersoner, og alle andre som ønsker anerkjennende samtaler og coachende kommunikasjon.

Erickson i Norge tilbyr et utvalg av produkter og tjenester lisensiert av Erickson Coaching International, med hovedvekt på ICF-sertifiserte coachutdannelser, et bredt spekter av faste og tilpassede kurs, coach-tjenester via egen coach-pool, samt lær å lære kurs. I tillegg tilbyr vi coach-tjenester (som leder-støtte for nøkkelmedarbeidere, enighet om strategivalg for ledergrupper, teamcoaching, coaching for karriereutvikling  etc)  via egen coach-pool, samt lær å lære programmer for skoler og bedrifter.

Først med coaching i Norge

Som først i Norge har Erickson siden 1998 utdannet profesjonelle coacher som er eksperter i samtale- og dialogkunst.

Jan Georg Kristiansen er daglig leder for Erickson Coaching Nordic AS. og var med på å bygge opp bedriftens Internasjonale coachutdanning i Norge.

Som del av Erickson Coaching International (ECI) utdanner og sertifiserer vi profesjonelle coacher etter de internasjonale kvalitetsstandardene til International Coach Federation (ICF), verdens ledende bransjeforening for coacher.

Erickson er verdens mest utbredte coachutdanning og har utdannet mer enn 45,000 personer fra 85 land.

Erickson tilbyr ICF-sertifiserte coachutdannelser, et bredt spekter av faste og tilpassede kurs, coach-tjenester via egen coach-pool, samt lær å lære kurs.

Coachende væremåte, coaching, coach-posisjon – det kan være viktigere å respektere den andres ståsted enn å formidle egne tanker og løsninger.

Erickson coaching passer for deg som gjennom coach-posisjon ønsker å få frem det beste hos andre.


Kompetansehuset Erickson

Erickson hjelper sine kunder til organisasjonsutvikling gjennom mobilisering av nøkkelmedarbeideres coachende væremåte og utvikling av coachende ledere. I 2003 var Erickson i Norge sentral ressurs for Telenor i deres gjennomføring av en serie coachtreninger i coachingverktøy for 80 ledere.


Ericksons verdier

Våre kjerneverdier bygger på Milton Ericksons positive menneskesyn:

  • Mennesker er OK som de er
  • Mennesker innehar alle nødvendige ressurser
  • Mennesker velger det beste alternativ der og da
  • Enhver adferd har en positiv intensjon
  • Forandring er uunngåelig

Jeg spørger kun. Mit lod er ei at svare.
– Henrik Ibsen


ECN, ECI og ICF

Erickson Coaching Nordic (ECN) representerer Erickson Coaching International (ECI), en av verdens ledende coachskoler utdanninger i 46 land og kursdeltakere fra over 85 land. Erickson er verdens mest utbredte coachutdanning med over 45000 studenter (pr. 2018) og over 39 år med ledende coachtrening. Erickson har vært medlem av International Coach Federation (ICF) siden 2005.

Erickson Coaching International ble etablert i 1980 av Dr. Marilyn Atkinson i Canada og har lenge vært pionerer i coachtrening og lederutvikling.


ECNs faglige basis

Erickson definerer seg selv som en aktør i ”human potential”-bevegelsen, dermed tror vi at alle mennesker har evnen til livslang læring og utvikling.

TASC – The Art & Science of Coaching

Siden 1998 har Erickson Coaching i Norge utdannet profesjonelle coacher i ren coaching, det vil si å utvikle samtale-, lytte- og dialogferdigheter. Vårt hovedprogram er det modulbygde The Art & Science of Coaching (TASC). Programmet er utviklet av Marilyn Atkinson, PhD, som er en anerkjent psykolog , innovatør av egen «Milton-inspirert» side-retning innenfor det globale «NLP-faget», og Master Trainer NLP fra Canada. Marilyn har 30 års erfaring med leder– og organisasjonsutvikling og hun har tatt det beste fra ulike områder og satt sammen til det som er dagens leder- og coachutdanning.

Hennes kunnskap fra NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er
innovatør av egen «Milton-inspirert» side-retning innenfor det globale «NLP-faget», og Maste bakt inn i utdanningen på en slik måte at den er godkjent av International Coach Federation (ICF) som «spesifikk coachutdanning». For å hjelpe ledere utvikle sin språkkunst har hun benyttet seg av psykiateren Milton Ericksons kunnskap rundt hypnose og det å kunne stille gode åpne spørsmål, og hun har hentet materiale fra psykologien. Det er bakt inn i det som er teoridelen for utdanningen men selve utdanningen er veldig praktisk orientert med mye trening, og baserer seg på coaching som et praktisk håntverk.

Skolen utdanner ledere og nøkkelpersonell som vil utvikle sin anerkjennende kommunikasjonsstil. De som fullfører hele utdanningen med sertifisering ønsker som regel å arbeide som interne eller eksterne coacher, enten fulltid eller deltid.

Erickson underviser i coachende væremåte, coachende ledelse og rådgivningsfri coach-posisjon, en kunnskap som de fleste ledere, konsulenter, salgspersoner og medarbeidere og spesielt HR-avdelinger har behov for i sitt arbeid. Coachenes væremåte er å ta i bruk alle de ulike verktøy/teknikker og metoder og tilegne seg de samtale-, lytte- og dialogferdigheter som utdanningen lærer ut i det daglige arbeidet

De hjelper deg å gjennomføre mer strukturerte og effektive samtaler. Disse verktøyene er like nyttige og egnede, uavhengig om det er en coachsituasjon, medarbeidersamtale, i en arbeidsrelasjon, internt i et prosjekt eller i en fasilitering av en ledergruppe.

For de som ønsker å gjennomføre hele coachutdanningen hos Erickson tilkommer det en sertifiseringsmodul som leder frem til ACTP-sertifisering (Accredited Coach Training Program) gjennom International Coach Federation (ICF). Å bli sertifisert coach tar fra 1,5 til 2 år. Alle Erickson coacher arbeider etter de etiske retningslinjer som er vedtatt av ICF.

Undervisningsprinsipp:

“Skal du bevege noen, må du ta utgangspunkt i der personen er, ikke der du synes personen burde vært”.
– Søren Kierkegaard