Erickson mottok nylig godkjenning fra ICF til å overføre programmene våre til Nivå 1 og 2 programmer.

Som du kanskje vet, har ICF erstattet de gamle ACTP og ACSTH løpene. Coachutdanning blir nå klassifisert som et Nivå 1 program som fører til ACC sertifisering, et Nivå 2 program som fører til PCC sertifisering eller et Nivå 3 program som fører til MCC sertifisering.

Det blå Diplom-løpet blir et Nivå 2 program. Det blir ingen endringer i innhold. Alle som nå holder på med å fullføre et blått Diplom-løp får en ny logo og tittel – ‘The Art & Science of Coaching – Nivå 2’ – på sertifikatet som de kan bruke for å søke en ICF sertifisering.

Det gule Kvalifikasjons-løpet blir et Nivå 1 program. Her blir det endringer. Nivå 1 program må nå inkludere 10 timer mentoring og en muntlig sluttvurdering på ACC nivå. Alle som nå holder på med å fullføre et Kvalifikasjons-løp, vil fortsatt kunne søke en ACC sertifisering hos ICF i overgangsperioden.

Vi holder også på med gradvis å oppdatere websiden.

Du kan lese mer om nivåene på websiden til International Coaching Federation, ICF: https://coachingfederation.org/coaching-education