Hvordan coachens personlige notatmetoder kan stå i veien for å utvikle resiliens hos coachee.

I denne artikkelen belyser Jan Georg Kristiansen spørsmålet: ‘Hvordan notere for coacheens ekkokammer og ikke coachens?’

Hjerneforskere utvider kunnskapen om hjernen i stadig raskere fart. Denne kunnskapen forsterker igjen løsningsfokusert coaching. Nå gir fagansvarlig i Erickson Coaching Norge, Jan Georg Kristiansen MCC, deg en innføring i hans nevrovitenskapelige nyoppdagelse med relevans for alle møte- og samtaleledere som lager personlige notater i løpet av utfordrende møter og samtaler.

Mens ‘resiliens’ er et av de ‘hotteste’ fokusordene i leder- og organisasjonsutvikling, oppdager man stadig flere paradokser som forklarer årsaker til at resiliens hemmes.

Resiliens er evnen til å mestre påkjenninger og er relatert til norske ord som ‘utholdenhet’, ‘motstandsdyktighet’ og ’robusthet’. Din grad av resiliens påvirkes av om du tror på ‘det’ eller ‘saken’ som gir følelsen av ‘driv’ og motivasjon til å være enig med deg selv at det er ‘viktig’ og dermed mobiliserer du ‘utholdenhet’ og ‘motstandsdyktighet’, resiliens.

Coaching og bruk av coachende verktøykasser er løftet opp som et av de viktigste kommunikasjonsformene som stimulerer resiliens i lederen, medarbeideren, teamet og dermed organisasjonen.

Store norske leksikon om resiliens: – Resiliens er psykologisk motstandskraft, de faktorer som har sammenheng med at man beholder en psykisk styrke og helse til tross for stress og påkjenninger. Å være resilient vil si at man er robust.

Den tidligere omtalte nyoppdagelsen går ut på hvordan du noterer under møter og samtaler. Notatmetoden bruker et 1-sides notatark og det gir følgende gevinster:

 • Coach slapper av i coachrollen
 • Uansett hvor mye indre uro og indre motstand kunden(e)/coachee bringer til møtet, kommer coacheen i mål med det hun/han ønsket å skape. Fordi coachingen allerede har inkludert coacheens tro på seg og målet, bidrar det til høyest mulig nivå av resiliens (‘utholdenhet’, ‘motstandsdyktighet’ og ’robusthet’).
 • Coacheens grad av resiliens er knyttet opp til at coachingsamtalen har åpnet opp coacheens visjoner (‘ytre perspektiv’) så vel som coacheens indre stemmer (‘indre perspektiv’).
 • For kunder reflekteres gevinsten i følgende referanser
  • I 2020 uttalte en kunde som var nominert til «årets coach ICF Globalt»: ‘dette har vært noen av de beste coachingsamtalene jeg noensinne har opplevd, fordi mine egne ord spilles tilbake til meg på akkurat de rette stedene til akkurat rett tid
  • Første store bedriftskunde hvor coachens kundefokuserte 1-sides notatmetode ble brukt i stor skala, ble kåret til ‘Årets kompetanse bedrift’ av HR Norge allerede i 2007. Denne organisasjonen er i 2021 fortsatt blant topp 4 i sin bransje.
 • Selv om styrke-profiler og personlighetstester indikerer at jeg fra ‘naturens side’ kanskje ikke er spesielt flink til å få med meg alt andre sier, så klarte jeg med 1-sides notatmetoden over mange år både å bestå MCC eksamen i coaching (95% stryk-prosent i 2005) og få høyeste vurdering fra både kunder og fra andre coacher med annen skolebakgrunn enn min egen.

Opphav til notatmetoden

Da Jan Georg Kristiansen ble alvorlig syk av psoriasis artritt i 2005-10 utviklet han 1-sides notatmetoden som overlevelsesstrategi for å fortsatt kunne være i coachingbransjen og praktisere som en profesjonell MCC coach og trener. Mens kroppen min undergikk revmatisme, medisinsk behandling, tretthet og indre fokus med smerte og uro, fant jeg fremdeles en måte å ikke fokusere på meg, men i stedet fokusere på coachee. Etter å ha blitt erklært ‘symptom fri’ fra revmatismen av legen i 2010 har jeg fortsatt å utvikle denne nevrovitenskap-baserte notatmetoden til det det er i dag. Merk: Man trenger ikke å være syk for å bruke metoden : -). Eksempelet viser at jeg kunne utvise resiliens med hjelp av notatmetoden.

Notatmetode laget for coacheens ekkokammer

Det er et problem at coacher, mentorer og andre samtale- og møteledere støtter seg til personlige notatmetoder som forsterker deres egne indre stemmer, eller metaforisk sagt deres eget ekkokammer, og ikke ‘den andres’ ekkokammer.

Eksperten eller hjelperen hører altså enda bedre sine egne tanker, i stedet for å høre kundens (den andres) tanker.

Hvor kommer din notatmetode fra?

Jeg observerer at coacher, mentorer, veiledere, psykologer og andre har bragt sin notatteknikk-vane fra sin barndoms-, ungdoms- og skole- og studietid inn i den profesjonelle samtalen i voksen alder.

I flere tiår har du sittet i klasserom og forelesningssalen og har notert fra lærernes og professorenes forelesninger, har prøvd å forstå det som skjer. Denne vanen er blitt en autopilot som mange helt er delvis har tatt med seg inn i møteleder-rollen.

Gjeldende skole-klassiske notatteknikker er i hovedsak tilpasset coachens ekkokammer, og ikke coacheens/kundens/elevens/pasientens ekkokammer. Det fungerer ofte dårlig. Og spesielt dårlig i coachingsamtaler. Som mentor og assessor observerer jeg dessverre at coachingsamtalen ofte blir utsatt for coachens eget ekkokammer. Fordi dette er så allment utbredt, tror jeg det er en del av forklaringen på ‘kaoset’ i coachingbransjen og de mange tolkningene av hva som er unikt for det mange profesjonelle kaller ‘tingen’ coaching, til forskjell fra tilgrensende profesjoner som veiledning osv.

Coachenes bruk av skole-klassiske notatmetodikker fremhever coachens indre ekkokammer. Fordi dette gjelder de aller fleste coacher, har det bidratt til å utviske forskjellene mellom det unikt nye ved coaching, og de eldre slektninger av ikke-coaching som f.eks. mentoring og veiledning.

Notatmetoden demper coachens egne tanker og refleksjoner og fremmer coacheens egne tanker og refleksjoner.

En uvitenskapelig undersøkelse

I noen år har jeg praktisert litt uvitenskapelig forskning på anvendt notatteknikk fra profesjonelle coacher som er topp sertifisert på masternivå MCC i ICF systemet.

I årene 2014 til 2021 har jeg hatt egne coacher på MCC nivå. Coachene mine har notert mellom ¼ side til 10 sider tekst. Siden jeg er over gjennomsnittlig interessert i notatpraksis som del av coaching, har jeg bedt alle mine coacher skanne og sende meg sine notater. Mange sier de ikke noterer, og de aller fleste coachingskoler sier at man ikke skal notere personlige notater, men når det kommer til stykke noterer nær alle i løpet av coachingsamtalen.

Mine coacher har praktisert i stor grad det jeg vil kategorisere mentoring-stil coaching eller consulting-stil coaching. Som betyr at de tilbyr egne tolkninger, kommentarer og oppsummeringer til det jeg har sagt. Og med sine egne ord som ikke er mine.

Den nye nevrovitenskapsbaserte 1-sides notatmetoden har allerede gjort sitt inntog i bransjen for coaching og mentoring. Den holder kunden i fokus i større grad enn de gamle skole-klassiske notametodene som står i veien for coachens ambisjon om å fokusere på den andre, på coachee eller mentee.

4 fordeler ved bruk av 1-sides notatmetoden i coaching

Jeg åpner alltid coachingsamtalen med å spørre om jeg kan ta opptak for å sende det i etterkant av samtalen sammen med notatene mine. Formålet blir beskrevet i et standard brev til coachee/fokusperson, som introduksjon:

 1. 1-sides notatet er laget som en støtte for meg som coach til å fange opp din informasjon. Som coach er jo jeg til tjeneste for deg i å skape et trygt rom «for deg i ditt møte med deg selv» og levere virkelig kundefokusert løsningsorientert coaching på en systemisk måte.

  Det er typisk Erickson-stil ICF coaching å gjenbruke eller ‘sirkulere’ informasjonen din på en «rådgivningsfri» måte med sikte på at du får styrket verdier, identitet og mening.

  Sagt på en annen måte: Notatarkets formål er primært å gjøre det mulig å følge coachee optimalt på «coacheens dansegulv» i hht coacheens virkelighetsbilde. 1-sides notatet støtter og avlaster presset på coachen ved at coachee – som et ekko – ser og hører på sammenhenger mellom sine egne ord og egne ressonnementer i hht neurovitenskapelige prinsipper. For å bygge videre på en populær forklaringsmodell blant mange hjerneforskere, snakker vi om en økt flyt i indre dialog mellom ‘coacheens kropp og coacheens hode’ forklart som «elefanten og dens elefant-rytter». Slik bidrar en effektiv coachingsamtale til flyt i coachingsamtalen og det endelige formålet at coachee tar med seg et maksimalt eierskap til alle samtalens resultater – med høyest mulig resiliens, motstandsdyktighet.

  Milton Erickson,  ‘far’ til det humanistiske menneskesyn og inspirasjonskilde til positiv psykologi, sa at ‘vi trenger å tre inn i den andres sko, og ikke høre samtalen fra vårt eget perspektiv.’
 1. Fra samtale nr to tilbyr jeg at coachee får enkelte glimt av notatet og viser jeg hvordan informasjonen lander «i øyeblikket». Med det mener jeg at 1-sides notatarket gjenspeiler coacheens tenkemåte i en tydelig struktur med plass til målsetting og ‘målsmaking’ (visualisering) og som viser bevegelse i fortid- nåtid-fremtid. Siden vi for tiden er på Zoom bruker jeg i tillegg til webkameraet et dokumentkamera som gjør det mulig for deg å se ordene jeg skriver, om ønskelig.
 1. Hvis du gjennomgår opptaket av din coachingsamtale innen 3 dager, og gjerne samtidig følger det tilhørende 1-siders notatet med uthevet tekst i gult, gir det korttidsminnet mulighet til å fylle ut enda mer av betydningen. En slik repetisjon vil mest sannsynlig øke din læring som er en høyt prioritert ICF-kjernekompetanse.

  Derfor tilbyr jeg å skanne notatene mine og sende dem til deg. Det er en integrert del av Erickson Coaching Norges kundefokuserte løsningsorienterte coachingstil.
 1. Europeisk EU-lovgivning (GDPR): Alle coacher tar notater. General Data Protection Regulation (GDPR) er en europeisk forskrift som tar sikte på å beskytte personopplysninger for alle personer i EU. Jeg ser på notatene mine som ble tatt under coachingøkten vår, som et eksempel på ‘din personlige, profesjonelle, private eller offentlige informasjon’, relatert til GDPR-beskyttelse av personopplysninger. Av den grunn har jeg minimum identifiserbar informasjon som navn osv. i notatene. Vedlagt er en kopi av mine notater fra din coachingsamtale.

Hvem tar den banebrytende notatmetodikken i bruk først?

En persons etablerte notatmetode er en dypt etablert tradisjon. Noe som gjøres i største selvfølgelighet på autopilot og vane. Man tuller ikke med folks vaner, for da blir de fort irritert.

Men nå var vel behovet for vaneendring en årsak til at coaching så verdens lys som et samlebegrep på 1990-tallet.

Notatteknikken på et 1-sides ark vil komme til å påvirke coachingbransjen. Hvem tar den i bruk først? Den kan for mange være for annerledes sammenlignet med dagens normale trygge praksis. Hvis du vil holde fast ved gamle kjente metoder, er nok ikke dette noe for deg nå. Hvis du er lærelysten eller nysgjerrig på hvordan du kan spare tid og øke kvalitet på dine samtaler og møter med mennesker, vil denne metoden virkelig interessere deg.

For at du kan ta en veloverveid avgjørelse rundt nytten for deg av å ta i bruk 1-sides notatmetodikken, tilbyr vi et 2-timers ‘Fritt Minikurs Banebrytende 1-sides notatmetode for samtale- og møteledere‘. Alternativt kan du melde deg på et av våre 3 standard minikurs hvor notatmetodikken blir vist som en del av faget coaching eller teamcoaching som er hovedtema på disse. Påmelding til alle typer minikurs via kurskalender: