Referat Alumnitreff 12. mars 2020
Tema: Viktig evolusjon i coachingfaget
Foredragsholder: Anna Lebedeva

  • I dag bruker vi for mye tid på å bli tatt seriøst som coach
  • ICF har denne vinteren spisset forklaringen på hva som coaching faktisk er i den nye ICF kompetansemodellen
  • Denne evolusjonen har konsekvenser for meg hvis jeg ønsker å (re)sertifisere meg
  • Du kan også bidra til spørsmålet: «Hvilke av de nye ICF kjernekompetansene, inklusive den nye ‘The coaching mindset’, synes du bør være med i en kommende norsk coaching standard?»

ICF-godkjente coachutdanninger skal gradvis ta i bruk den nye kompetanse-modellen som ICF nylig har kunngjort. Fra begynnelsen av 2021 vil de reviderte kjernekompetansene også danne grunnlag for å evaluere coachens ferdigheter i (re)sertifiseringsprosessen hos ICF. De såkalte PCC markers blir også tilpasset etter hvert.

Vi går fra 11 til 8 kjernekompetanser. Det betyr ikke at noen forsvinner, for vi har til og med fått en hel ny en!

Anna Lebedeva

De nye kjernekompetansene fra ICF er egentlig mer en revolusjon enn en evolusjon

Hun fortsetter – «og det er disse kompetansene coachene av i morgen vil bli målt opp mot». Anna Lebedeva MCC, innledet fagtemaet. Anna er aktiv medlem i ICF Russland komité og har siste ukene vært med på oversettelse av new code of ethics.

Anna introduserte de nye kjernekompetansene, og viste at de nærmet seg mer ‘kundefokusert’ coaching som vi er vant til fra Erickson coaching. Vår ‘coachposisjon’ speiles i den nye kjernekompetansen ‘Har en coaching mindset’. Hun vil dermed heller kalle den nye kompetansemodellen en revolusjon, og ikke som ICF en evolusjon. Hun påpekte også viktigheten å se kjernekompetansen i sammenheng med de nye etiske retningslinjer som ICF innførte.

Presentasjonen av de nye kjernekompetansene finner du ved å klikke her.