Vi inviterer til orienteringsmøte Tirsdag 7/1 kl. 09-11 for potensielle partnere i etablering av norsk fagskole i coaching.

Etter å ha vært kanskje den første private aktør i coachutdanningsbransjen i Norge siden 1998, finner Erickson Coaching i Norge tiden nå moden å ta steget opp en divisjon til å bli en offentlig aktør på nivå Fagskole. Hvorfor? Fordi nivået på de som kaller seg coach i dag er alt for lavt og flere miljøer reagerer på det. Derfor er coachingfaget i stor endring, og en ny norsk standard for coachingtjenester er under planlegging (link Standard Norge). Som ICF-godkjent coach-utdanning ønsker Erickson velkommen til å samarbeide med genuine ildsjeler med respekt for fagets profesjonalitet.

Nivået på dagens coacher er alt for lavt!

Coachingfaget har i en lengre periode vært i krise – kall det gjerne en egen intern klimakrise.

Coaching som fag eller profesjon har man hørt mye bra om, men en uopplyst presse har også vært høyttaler for spøkefulle og sarkastiske kommentarer av typen «manipulasjonscoaching» og «keiserens nye klær». Dette er viktige røyksignaler. Vi må se på hvor røyken kommer fra. For samfunnet trenger den kraft for omforent enighet og hurtig endring som opprinnelig lå i coachingfaget.

Dette er IKKE coaching!

Coachene som har fått mest spalteplass i media praktiserer et fag som profesjonelle og internasjonalt sertifiserte coacher ikke kjenner seg igjen i.

Coachingens opprinnelige misjon fra 1960-70-tallet var et faglig opprør mot autoritære og selv-fokuserte samtalemetoder, for mer respektfullt å møte «motstand i samtale». De siste ti år har den kunde-fokuserte coachen kommet fullstendig i skyggen av selv-fokuserte ekspert-coacher. «Coach-eplet som på 70-tallet falt ganske langt fra stammen, holder både i Norge og i utlandet på å trille tilbake til det autoritære og akademiske moder-treet».

En ikke uvanlig oppfatning av hva coaching er blant «folk flest», godt støttet av media, er derfor en bransje bestående av ivrige aktører som ligger «for langt foran seg selv» og som på en lettvint måte har lært seg coaching «med hodet», men ikke «med kroppen».

Selvfokusert coaching er et problem

En HR-leder som beskrev coachene i egen organisasjon slik: «Vi har interncoacher som starter samtalen bra. Men når kunden yter motstand gir coachen etter og begynner å hinte, gi råd og tre sine egne løsninger over hodet på kunden. Det er jo ikke slike coacher vi vil ha!»

Hva er faktisk det nye og verdiøkende ved coaching?

Verdens mest utbredte og mest krevende coachsertifisering er siden 1992 forvaltet av International Coach Federation (ICF) som er en ikke-kommersiell organisasjon for profesjonelle coacher (i dag 36.000 profesjonelle ICF sertifiserte coacher / ca 500 godkjente skoler i 200 land). I Norge er ICF foreløpig lite kjent og her synes coaching å være mere knyttet til NLP eller høyskolers coachingprogrammer.

Coaching er et praktisk håndtverk basert på hjerneforskning og er kraftfull og transformerende når praktisert etter profesjonelle og etiske metoder og retningslinjer.

Forskjellene mellom ytterpunktene Selv-fokusert coaching og Kunde-fokusert coaching er vanskelig om ikke umulig å beskrive med kun ord. Forskjellene oppdages imidlertid lett ved lytting på opptak, fordi coaching er et praktisk håndtverk Det er faktisk lett å høre om coachen fokuserer unødvendig mye på seg selv for eksempel med hint og tips og lukkede spørsmål på bekostning av fortsatt fokus på den andre, ‘coachee’.

Ved forrige Standard Norges førsøk på standardisering i 2010 baserte man seg på en slags ‘aktørenes og skolenes tvekamp’ om beste beskrivelser av hva god coaching er basert på skriftlige beskrivelser og ingen praktiske demonstrasjoner. Siden coachingfaget ikke eier et eget språk ennå, men fortsatt baserer seg på et lånespråk fra de mer naturvitenskapelige forskningbaserte eldre ‘fag-naboer’ fasilitering, veiledning, mentoring, evaluering og ledelse, snakket partnerne for en ny standard forbi hverandre. Standard Norge konkluderte den gangen med at ‘det norske markedet ikke er modent ennå for en felles coachingstandard’.

Er du lei meningsløse møter?

Føler du at du siste tiden har slitt med mange tunge samtaler eller møter som ikke fører noe sted? Som leder, sjef, ansatt, forelder eller partner?

Lederopplæring fungerer dårlig

70-90 % av lederopplæring har ikke stor effekt på lederes oppførsel viser Adferdsvitenskapelig forskning. Men har effekten av de fleste coaching- og mentaltreneropplæringer vært særlig bedre? Når altfor mange nyutdannede coacher ikke tør coache, kan det være fordi opplæring og eksamen er for teori-fokusert og for lite praksis-fokusert? Den kritikken gjelder ikke bare høyskolenes og universitetenes ofte teori- og fagoppgave-fokuserte coachutdanninger. Det sikreste studentene får med seg synes for ofte å være studiepoengene, mens deres praktiske coachingferdighet blir altfor selv-fokusert, altså ligner mer på veiledning, mentoring og god ledelse. Også vi som ICF-godkjent skole som har praksisen i hovedfokus og teori som side-fokus, må skjerpe oss hele tiden på dette.

Ser man utover Norge, synes kvalitetsnivået på coacher så dårlig at flere lands psykologiforeninger nå tar til orde for at deres fag «psykologi-coaching» (er det praksis- eller teorifokusert…?) bør ha enerett på coaching – for å beskytte befolkningen. Ironisk?

Hva er løsningen? Private aktører bør ta steget til Fagskole

En ny norsk standard for coachingtjenester er på trappene i 2020. Erickson ønsker derfor å etablere en sterk coachingfagskole og søker seriøse samarbeidspartnere.

Fordi samfunnet trenger en praktisk fagutdanning som er:

  • Løsnings- og handlingsorientert
  • Helhetlig (både hode og kropp)
  • Kundefokusert (ikke selvfokusert)
  • Hjerneforskningsreferert og transformerende

Og som

  • Styrker dine forhandlingsferdigheter og ferdighet i motstands-håndtering
  • Integrerer bruk av verdens første hjerneforskningsbaserte notatmetodikk
  • Kombinerer ICF’s praktiske fagstandard og fagskolens teoretiske samfunns-aksept

Eksperten svarer

Jan Georg Kristiansen er daglig leder for Erickson Coaching Norge AS og ble i 2005 Nordens tredje Master sertifiserte coach. Jan Georg er Siviløkonom NHH og MA Applied coaching University of Derby UK.

Etablert i 1998

Erickson introduserte formelt coachingkurs i Norge allerede i 1998 og ble internasjonalt godkjent av International Coach Federation i 2005. ICF har siden 1992 forvaltet verdens mest utbredte (36000 profesjonelle coacher / 500 skoler) og mest krevende sertifisering.

Så, hva er egentlig coaching?

Et av Erickson Norges innspill til Standard Norges standardiseringsprosess, er at coaching er en praktisk samtalekunst som blant annet refererer til hjerneforskning. Maksimalt fokus på den andre skaper transformerende og optimalt eierskap for kunden i henhold til profesjonelle og etiske standarder.

Vil du ta et neste steg for å utvikle en fagskole?

Orienteringsmøte for potensielle partnere i etablering av fagskole i coaching:

Tirsdag 7/1, kl. 09 – 11

xxx

KONTAKT

Tlf: 40041204

post@erickson.no

www.erickson.no

Med skoler i 46 land og kursdeltakere fra over 85 land er Erickson en av verdens mest utbredte coachutdanninger. Erickson har nesten 40 år erfaring med ledende coachtrening.