Referat Alumnitreff 26. september 2019
Tema: Har coachingfaget sin egen ‘klimakrise’?
Foredragsholder: Jan Georg Kristiansen

Har coachingfaget sin egen klimakrise?

«Gapet mellom ledelsesfag og praksis er for stort» sier Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania i en artikkel Dagens Perspektiv fra 4. september 2019. Vi spør oss selv hvilke veier Coaching og lederutvikling går. Har vi vår egen klimakrise når kunder i coaching – et fag som skal ha kunden i fokus – går til sak mot sine hjelpere? For at coaching kan levere på behovet for økt endringskraft og endringshastighet, trenger samfunnet en avklaring og løsning på de forskjellige typene coaching som finnes i markedet til hjelp for alle kjøpere. Etter innledningene diskuterer vi temaet i grupper. Du kan gjerne lese denne artikkelen som forberedelse på fagtemaet med påfølgende diskusjon: https://wp.erickson.no/debatt-rett-pa-sak-om-bidrag-til-losning-av-flere-typer-klimakriser/#more-1563

Gatevisdom – en praktisk øvelse i selvcoaching

Siste del av kvelden beveger vi oss ut for en oppmerksom, praktisk og kreativ øvelse i selvcoaching hvor vi spør gatene om råd. Du er både din egen coach og din indre coachee. Samtidig øver du opp en tilstedeværende coachposisjon ved å skjerpe sinnet og sansene for å motta beskjeder gatene gir. Du styrker kjernekompetansene ‘Skape bevissthet’, ‘Aktiv lytting’ og ‘Coachingnærvær’. Her vil visdom fra gatene mellom Røde Låven og restauranten gi deg nye uventede perspektiv på et selvvalgt tema.
Husk å kle deg etter været!

Vi avrunder – for de som ønsker – med middag som du betaler direkte til restauranten.

Dette er høstens første nettverkstreff for Erickson coachinginteresserte. Vi håper du har anledning til å lyse opp kvelden med oss.