Flere av våre studenter har gitt innspill om at ordet ‘repetisjons-student’ er demotiverende og underkommuniserer verdien. Når det er én ting vi er opptatt av, er det nettopp å motivere våre studenter til å utnytte egne ressurser og kursressursene i Erickson som legger til rette for progresjon. Derfor har vi nå døpt om Repetisjonprogram til Utdypingsprogram.

Utdypingsprogram for Utdypingsdeltakere

All erfaring har vist at Utdypingsprogrammet er for de mest ambisiøse coachene som setter de høyeste kvalitetskrav for seg selv. Vi vet fra nevrovitenskap at det trengs mye ‘repetering’ for en ny vane til å få fotfeste. Vi vet også at repetering fort oppfattes som ‘et ork’ av den emosjonelle hjernen vår. Det kan kjennes som å kontrollregne matematikkstykket ditt. Samtidig gir alle deltakere som tar moduler på nytt (nå kalt utdypingsdeltakere) tilbakemelding om at de stadig plukker opp nye ting selv om de teknisk sett deltar på samme program som første-gangs-deltakere. Det er mye du ikke får med deg ved første gangs gjennomføring. For nå har du helt andre briller å se gjennom for å oppdage faginnhold. Som en utdypingsdeltaker på Modul 1 nylig sa: «Det er som å skrelle en løk og komme dypere ned til kjernen av stoffet».

Growth mindset

For å gjøre dette lystbetont må vi dra på styrkene våre som vi allerede har (Milton Ericksons prinsipp 2). Bruk for eksempel nysgjerrighet hvis du liker å utforske nye ting, lærelyst hvis du elsker å grave dypere, sans for dyktighet hvis du er opptatt av profesjonalitet, kreativitet hvis du liker å anvende stoffet på nye måter eller nye områder. Med andre ord, du trenger generelt et ‘growth mindset’ hvis du med ditt konkurranseinstinkt vil bli best i markedet.

Bygge profesjonalitet

Utdypingsprogrammet dreier seg ikke om å oppnå de perfekte resultatene fra coachutdanningen eller å bli den perfekte profesjonelle coach for du er allerede OK (Milton Ericksons prinsipp 1). Overforbruk av sansen for skjønnhet og dyktighet har vi allerede nok av i vårt samfunn. Det dreier seg om at du optimaliserer kursressursene og dine egne ressurser for å bygge din profesjonalitet så fort og så rimelig du kan.

Kvantumsrabatter

Vil du bli utdypingsdeltaker (på engelsk kalt reviewer) kan du melde deg på enkelt-samlinger eller på større deler av TASC med kvantums rabatter på utdypingsprogrammet. Du kan lese detaljene på vår webside om Utdypingsprogrammet.

Vi har kjærligheten for faget som felles verdisett og vi setter pris på deres videre innspill.