Her kan du LYTTE i stedet for å lese om et par nyheter i coaching faget

Etter 25 år i coaching bransjen har vi i Erickson Coaching Norge skrevet en del om coaching, som sakte eksploderte inn i samfunnet fra 1990-tallet.

Et eksempel på en nyoppdaget blindsone er hvor effektivt møteledere i mentoring- og coaching situasjoner lager notater for seg selv og/eller for møtedeltakere.

Siden 90-tallet er coaching som fag eller ‘fenomen’ mange ganger blitt tolket og re-tolket til slik det fremstår i dag. Stadig flere eksperter kaller coaching bare for ‘tingen’. Vi oppdager etterhvert at flere blindsoner knyttet til kommunikason avdekkes.

Vi i Erickson Coaching har i mange år foredlet et av de opprinnelige kildene til at coaching oppstod, nemlig nye måter å møte ‘energien i motstand’ i samtaler og møter.

Sommeren 2020 lagde derfor fagansvarlig Jan Georg Kristiansen, MCC, en kort 5 min. video til ICF’s globale coaching konferanse, der fokuset var ‘nye produkter og nisjer i coachingfaget’:

Kort før jul ble Jan Georg Kristiansen, MCC, intervjuet i en podcast med temaet hvordan møteledere kan praktisere en ny måte å notere på for spesielt å øke effekten av vanskelige og utfordrende samtaler og møter. I podcasten omtales mentoring, coaching, teamcoaching og andre typer samhandlinger.

Vil du vite eller lære mer om denne banebrytende notatmetodikken, er du velkommen til å kontakte oss, delta på en introduksjon (kalt ‘Forrett’, kostnadsfri), eller delta på et innføringskurs som tilbys gjennom Hopehav, konsulentvinduet til Erickson Coaching Norge.