Referat Alumnitreff 24. september 2020
Tema: Hvem er jeg som selger?
Foredragsholder: Egil Storaas

Faglig del: Hvem er jeg som selger?

Egil Storaas holdt en interaktiv workshop for oss om salg som for Egil handler om å tilby noe som mennesker/kunder trenger for å få det enklere, bedre eller for å utvikle seg selv.

Egil har jobbet i medie – og kommunikasjonsbransjen i alle år og vet hvor krevende det er å selge inn sin egen kompetanse som et verdiskapende element.

Han tok utgangspunkt i en salgsfilosofi og en typologi som bidro til at vi ble bedre kjent med oss selv og hvilke(n) av de fem typiske selgerrollene vi følte passet best til oss. Så snakket vi om styrker og svakheter ved de ulike selgerrollene og hvordan vi kunne identifisere konkrete kompetanser for utvikling.

Etter en liten benstrekk ble en ny coachingsirkel med 11 deltakere satt opp.

Jan Georg Kristiansen og Maria Hofman viste en ny webside for ‘Hopehav’ som skal lanseres om kort tid. Hopehav er konsulentvinduet for Erickson Coaching Norge. Snart mer spennende nyheter om det.