Bli med på vårt avanserte Grunnkurs i 3 hjernes Erickson stil ICF coaching “Anerkjennende samtaler”.
La Modul 1 på 2,5 dager + 3 ukers trening i øvingsgrupper, være din start på et personlig hode-, hjerte-, magehjerne – utviklings eventyr. Modul 1 er samtidig starten på de ICF-godkjente Nivå 1 ‘Essensielt’ og Nivå 2 ‘Avansert’ programmene i The Art & Science of Coaching. Styrk din markedsverdi og husk melde deg på innen frist 4 uker før kursstart 9. februar’23.

Valg av coachutdannelse er et spørsmål om hvor fort du vil utvikle deg til endringsagent i ditt eget liv. Er du blant de høyere betalte, er du også endringsagent på din arbeidsplass.

Og for å løfte det helt opp –  trenger ikke alle rundt deg også kraftfulle ferdigheter som endringsagenter i utfordrende tider? Og hvor lenge tror du at du klarer deg med nåværende endringskompetansen?
Hvem er våre ICF akkrediterte coachutdanninger for?

 • For deg som noen år kanskje «har fusket litt i coachingfaget» og ønsker en enda mer coachende og anerkjennende kommunikasjonsstil for deg selv og de rundt deg, privat eller profesjonelt
 • For deg som vil starte på din 1. eller din 2. coachutdanning til coach og mentaltrener basert på den internasjonale ICF-standarden for coaching. Altså starte utdannings-reisen til profesjonell ICF-sertifisert global coach
 • For deg som liker definisjonen på coaching ‘Å skape et trygt rom for konfidensielle samtaler med fullt fokus på den andre’
 • For deg som har andre utdannelser – som f. eks. NLP-coach, agile-coach eller lean coach og ønsker enda større evne til å håndtere 3 -hjernes motstand på en coachende måte i hht markedets gullstandard ICF
 • For deg som vil hjelpe deg selv og enhver annen person til å se muligheter og realisere sitt beste seg
 • For deg som, ved hjelp av kanskje markedets mest «nøytrale, og dermed kraftfulle coachingstil», vil beherske hvordan hjelpe (deg selv og) den andre sikre kontroll og utvikle “høyeste grad av resultat-eierskap”, beslutning og gjennomføringsevne i de mest utfordrende situasjoner
 • Det finnes dessverre ikke noe nøytralt «verdensmesterskap» i coach-utdanninger eller i praktisk coaching.
  • Men det vi vet er at utdanningsmyndighetene i et av verdens største økonomier for 4. året på rad har kåret vårt Canada-baserte «Erickson Coaching» til «Best coach education in the country», blant alle de store og små utdanningene som konkurrerer i markedet
 • For deg som vil gå foran og motivere til utvikling og forbedring, (bl.a. fordi statistikk forteller at 60% av ansatte siste halvår planla å skifte jobb)
 • For deg som ønsker få frem det beste hos andre med coaching, relasjonsledelse og mentaltrening!

Vårt flaggskipprogram, The Art & Science of Coaching (TASC) blir regelmessig og sist i 2022 fornyet for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og har kjernekompetansene integrert i hele programmet.

Se under for kursinnhold. Det er en fordel, men ingen forutsetning å ha blitt med på et gratis minikurs * og få en smakebit på og et inntrykk av vår praktisering av “nerven” i denne ICF godkjente coachutdanningen. Praktisk hverdagsnytte i lederrollen og andre krevende situasjoner.

*Gratis 1,5 til 2 timers minikurs: mandager kl. 17.00 og tirsdager kl. 09.00 online.

Les mer om TASC utdanningen her >

Innholdet:

Grunnmodulen Modul 1 står alene som matnyttig kompetanse. For deg som bare er i nygjerrighetsfasen, vil du med Modul 1 få smaken på å fortsette på en av de to utdannings-løpene (Nivå 1 og Nivå 2) du kan velge mellom, avhengig av hva du vil med en coachingkompetanse.

Du kan velge blant våre tre utdanningsløp:

 • Nivå 1 ‘Essensielt’ Coach Akkreditering (kalt «gule» løpet) er kortversjonen og passer for deg som hurtigst mulig vil kvalifisere deg til å søke sertifisering ICF profesjonell coach og om noen måneder tilhøre profesjonsnivået for verdens mest profesjonelle coacher (54.000 ICF-sertifiserte) .
 • Nivå 2 ‘Avansert’ Coach Diplom (kalt «blå» løpet) er det noe lengre utdanningsløpet og passer for deg som vil bygge videre og utdanne deg til ICF profesjonell coach og om noen måneder tilhøre profesjonsnivået for verdens mest profesjonelle coacher (54.000 ICF-sertifiserte).
 • En 3. vei er ledere som primært tvil ha våre kraftfulle kommunikasjonsverktøy og som ikke tenker ‘ICF-sertifisering’. Erickson Coach-sertifikat (kalt «oransje» løpet) passer for deg som vil beherske praktiske coaching-verktøy som leder med en unik medarbeiderfokusert lederstil.

Les mer om de tre nevnte utdanningsløp her.

Grunnkurs Modul 1 (ICF-godkjent) – “Anerkjennende samtaler”, består av følgende:

I løpet av 2,5 dager (+ 3 uker oppfølging i øvingsgrupper) vil vi gjennom relevansdiskusjoner, modeller, demonstrasjoner og øvelser, dekke følgende hovedområder:

 • Skape en trygg og støttende omgivelse for gjensidig respekt og tillit
 • Jobbe med de 4 spørsmålstypene bak en coachende væremåte i dialog og samtale.
 • Forstå hvordan og hvorfor spørsmålene gir kraftfulle positive opplevelser, i hht hvordan menneskets hjerne fungerer – neuroscience.
 • Forskning har avdekket at alle coacher fører personlige notater (online coaching) og de har videreført sine studie-tids notatvaner som dessverre ikke er tilpasset coaching. Få innsikt og trening i bruk av vår 3-hjerne Follow The Client® notatmetoden basert på nevrovitenskaplige prinsipper – et svært kraftfullt «tankebehandlingssystem» for 1:1 og team-samtaler.
 • Hvordan hjelpe den andre sikre kontroll og coaching for “høyeste grad av resultat-eierskap” i de mest utfordrende situasjoner? (=Erickson-style ICF-standard)
 • Analysere, forstå, og øve hvordan sette kraftfulle mål – nøkkel for resiliente mål?
 • Trene; Hvordan hjelpe deg selv og andre se mulighetene?
 • Sjekkliste for å designe målsetninger som fører til handling
 • Hvordan ta i mot tilbakemeldinger på en effektfull måte?
 • Hvordan snu negative stemninger/tankebaner til positive?
 • Du blir med i en øvingsgruppe i tre uker etter kurset for praktisering og integrering av de nye ferdighetene
 • Hvis du velger å gå videre etter grunnkurset, velger du ønsket fokus på coaching-verktøy i lederrollen eller fokus på profesjonsutdanning som ICF-godkjent Coach.

TASC (The Art & Science of Coaching) passer for deg som ønsker å få frem det beste hos andre og utvikle en mer coachende væremåte – og samtidig ønsker å starte på en ICF-godkjent coachutdanning.

Med denne utdanningen kan du oppnå ICF – coachingmarkedets mest krevende coachsertifisering.

Veiledende pris kr. 6900,- for 2,5 dager kurs inkl. kursmateriell og 3 uker organisert ettertrening. Etter Modul 1 har du 3 dagers frist å fortsette på Nivå 1 (-16%) eller Nivå 2 (-23%) programmene med sine store samlerabatter.

Påmeldingsfrist for evt. forhandlede rabatter 8 uker før (9. desember ’22).