Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018).

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -«mellom-ledelsen klarer ikke å levere»
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for «de 4 fallgrubene» for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det «de 4 gremlindører».
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved «løsningene på de 4 fallgrubene» i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Vi som er leverandører av leder – og coachprogrammer har et stort forbedringspotensiale. Alt fra de store universitetene til store og små konsulent-firmaer har lenge praktisert for mye «wishfull thinking». De har solgt inn drømme-endringer, der for mye av sluttresultatet baserer seg på at kunden selv løser kjerne-problemet på egen hånd; og «10-90% syndromet skjer igjen! kjerne-problemet behøver ikke lenger være som en «svart boks» til undring.

«Hvis du var en elefant med sin elefant-rytter»:

Et bilde på problem-stillingen kan være elefantrytteren (= ditt hode og fornuften og din indre stemme) som prøver å styre din indre elefant (=din emosjonelle hjerne som styres av umiddelbare belønninger og som elsker stabilitet og trygghet). Elefanten i deg elsker å utsette dine rasjonelle, fornuftige endringsplaner.

De siste 20 årene har Erickson Coaching fokusert på det som i dag kalles Adferds-vitenskap (Behavioural sciences). Adferds-vitenskap løftes fram som en ny vitenskap bl.a. basert på 2 nobelpriser (2018, Professor Dan Heath Duke University).

I 2007 vant en av våre bedriftskunder (Ullern vgs/rektor Pål Riis, som brukte flere leverandører enn oss) en nasjonal pris av HR Norge som «årets kompetanse og læringsbedrift» (det året ble Det Norske Vinmonopol nr. 2). Kulturen i organisasjonene der vi har arbeidet med toppleder og toppledergruppen har fornyet seg selv fra innsiden også i ettertid. Ullern vgs har holdt seg og er fortsatt (i 2018) blant de topp 3 vgs skolene i Oslo.

Hvordan vi i Erickson Coaching forholder oss til mennesket og til organisasjonen.

I lederutviklings-programmet vårt kaller vi symptom og årsaker til «90-10% statistikkene» for «de 4 fallgrubene» for alle Omstillings-, Leder- og Coachutviklingsprogrammer.
For individuell coaching fokuserte coach-utdannings-programmene kaller vi det «de 4 gremlindører». Vi forteller gjerne om «løsningene på de 4 fallgrubene» på våre åpne minikurser og dette er røde-tråd i alle våre programmer.