Sissel Andersen svarer på «Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !»

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise.

Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach.

Siden da har det skjedd mye – både i min arbeidskarriere og livssituasjon.

Vi besluttet kjøpe min manns barndomshjem på sørlandet, solgte alt vi hadde, flyttet, noe som medførte at jeg sa opp en god lederjobb i Gjensidige. Mitt nye yrke, selvstendig næringsdrivende. Et valg jeg ikke har angret på. Selv om det er skummelt å stå alene, en god del hindre som skal passeres, så har det bidratt til at jeg får brukt hele meg i jobben som lederutvikler, mental trener og altmuligdame på låven jeg driver.

Endringen fra godt betalt leder i et stort konsern – til helt alene som selvstendig næringsdrivende i nye omgivelser

Coachutdanningen har gitt meg mange verktøy, som jeg bruker både privat og som profesjonell. For å ta den private delen først, så handler det om evnen til å stå i den endringen fra å være en godt betalt leder i et stort konsern – til å stå helt alene som selvstendig næringsdrivende i nye omgivelser – vekk fra venner, familie og det kjente og vante.  

Hvem er jeg nå? Et spørsmål som stadig dukket opp i min nye tilværelse.

Uten coachingutdannelsen ville jeg nok ha brukt lengre tid på å finne ut min nye identitet. Hadde muligens ikke tatt den sjansen på å gjøre den endringen uten den ballasten jeg har tillært meg gjennom utdannelsen. Men en god coach hadde nok hjulpet!

Brukt hele spekteret fra å være coach, mentor og prosessveileder

Som selvstendig næringsdrivende har coachutdannelsen gitt meg muligheten til å fortsatt jobbe med ledere i næringslivet, særlig innenfor finanssektoren som jeg kjenner godt. Her får jeg brukt hele spekteret fra å være coach, mentor og prosessveileder.

Jeg har også glede av å jobbe med idrettsutøvere. Kunnskapen om hvordan hjernen fungerer, som coachingutdannelsen har gitt meg, kommer godt med når jeg holder foredrag om det å «stå i endring», eller som jeg av og til kaller det, «mentalt taktskifte». Å stå i endring, handler for meg (utover det å kjenne sine kjerneverdier) å styre tanker og «knuse» de usanne og negative tanker som gjør at en «snubler i egne bein».

Bevisstheten om hva som hindrer, gjør at en kan «snu» seg raskere og oppleve den gode energien det gir. Dette er noe jeg brenner for å lære bort, da det er – og har vært,  et viktig verktøy for min egen del.

«Stafettpinnen sender jeg videre til» er en serie fortellinger fra de to hoved-målgruppene ved Erickson Coachings profesjonelle coachutdanningslinje eller lederutviklingslinje.