Modul 1 – Anerkjennende samtaler

 • KOMMUNIKATØRENS FOKUS-LINJE
 • EIERSKAPSKARTET (Fokus på Samtalekvadrantens letteste del – målsetting)
 • MÅLSETTINGER, inkl. (de)motiverende «skliord»
 • HJERNENS KRAFT
 • HELHETSHJULET
 • LOGISKE NIVÅER
 • UTFORSK DIN FREMTID
 • COACHINGRUTINEN

Modul 2.1 – Profesjonelle Dialoger

 • DYBDE-FORSTÅELSE AV KVADRANTEN
 • MENNESKESYNET
 • ÅPNE OPP SPØRSMÅL
 • TRE MUSISKE STOLER
 • VERDIBASERT SELVBILDE
 • «SOM OM»-SKIFT
 • TONALITET

Modul 2.2 – Prioriteringens kunst

 • SEIGMANN» som  INTRODUKSJON TIL HELHETSHJUL
 • TIDSLINJEBRUK
 • DESCARTES MODELL – VIKTIG/  HASTER (EVT. ÅRSAK/VIRKNING)
 • ET HELT BILDE. Coaching i strategiutvikling
 • INTERESSENTMODELLEN
 • ICF retningslinjer

Modul 2.3 – Prosjektledelse og implementering

 • MENTORENES BORD
 • LÆRINGSSTILER (- VAK)
 • WALT DISNEY
 • TILSTANDSLINJEN -jobbe med ytterligheter
 • MESTRINGSVEIEN kvalitetssikring oppdrag

Modul 3.1 – Emosjonell selvinnsikt

Tilstandslinje «tilgivelse»

 • VERDIER VS OVERBEVISNINGER
 • ORDENES HIERARKI
 • Modale hjelpeverb
 • Tilstandslinjen med Tilgivelse
 • Parter /Deler
 • PARTS-(gjen)OPPDAGELSE
 • Med kunden GÅ LOGISKE NIVÅER  på gulvet
 • Fotfølge ordvalg
 • Langtidscoaching
 • Anerkjennende utspørr. team
 • Å notere i Eierskapskartets «nedre» del

Modul 3.2 – Å coache følelser

Kjerneverdier

 • SPIRAL DYNAMICS
 • «Røde flagg» i coaching (Psykol. EA)
 • KJERNEVERDIFORMATET
 • FASILITERE TEAM
 • Langtidscoaching
 • TILBAKEBLIKK PÅ HJUL
 • Rep.  Partsgjenoppdagelse
 • Om ICF
 • TRIPPELDANSEN/team
 • Parts-integrasjon
 • MATCH – MISMATCH

Modul 4.1 – Mestring … og halve kongeriket!

Å coache mesterlig på PCC-nivå.

 • METAPROGRAMMER
 • GJENNOMGANG SKRIFTLIG PRØVE
 • UTFYLLENDE LÆRESTILER/ BESLUTNINGSSYSTEMER
 • UTFYLLENDE ICF s KJERNEKOMPETANSER
 • LIVSARVSMODELLER
 • PRAKTISKE PRØVER
 • FEIRING FIRE MODULER

Det kan bli endringer i innhold på Modul 4-dagene.

MentorcoachGym «Turbo-kraft» for din coaching-ferdighet!

Trene på coaching-presence.

Få profesjonalisert din evne til å gi feedback, ved å coache fra coachposisjon ved å bli coachet. Og gi løftende tilbakemeldinger, som er en høyt etterspurt lederferdighet.

Med-sensor på modul 4

 • TRENE PÅ OBESERVASJON og TILBAKEMELDING i hht ICF’s kjernekompetanser
 • OPPLÆRING/briefing
 • OBSERVASJON i løpet av 2 x ½ time og COACHENDE TILBAKEMELDING,
 • VURDERINGSMØTE/ KONKLUSJON i sensor-gruppen