For meg som leder har TASC først og fremst bidratt til en bevisstgjøring av kraften som ligger i en coachende væremåte.

Jeg har helt konkret blitt mer bevisst på å lytte på nivåer jeg ikke lyttet på før. Dette, i tillegg til at jeg som en følge av ny erfaring har «tabubelagt» mine hvorfor-spørsmål i omgang med de lederne jeg leder, ikke bare har endret samtalene våre, men det har bidratt til at både jeg og de har oppdaget nye ressurser og kvaliteter i oss selv.

Lederteori og lederkunnskap jeg hadde om medarbeidernes verdi for at en organisasjon skal nå sine mål har gjennom TASC blitt kompetanse, idet jeg gjennom en coachende væremåte og tilnærmingsmåte på en ny måte har skjønt hvilke verdifulle ressurser jeg som leder har å spille på – både i meg selv og mine medarbeidere. Jeg har slik blitt mer bevisst en dialogbasert medarbeiderutvikling. Oppsummert vil jeg si TASC har gitt meg dypere selvinnsikt og innsikt i andre, økt motivasjon og glød i lederhverdagen. Fremfor alt har TASC gitt meg nye øyne, nye ører og en ny munn i møte med den andre – kraftfulle gaver som igjen gir ringer i vannet i min lederhverdag.

– Ståle Stenersen, som august 2014 la sitt coaching- og relasjonsledelsesfirma på hold, og tiltrådte som Kommuneskolesjef for Lørenskog kommune