Vi har for tiden tre typer gratis minikurs for forskjellige målgrupper.

Alle tre gir innsikt i hvordan du ved fokus på den/de andre, kan lykkes gjennom coaching, en coachende væremåte og coachende lederstil i hva som beveger mennesker og team.
Minikursene viser den anvendte siden av hvordan vi i Erickson får til varige endringer i nervesystem/hjerne og kropp.

Formålet er en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale, der kunden eier målsetningen, alle delmålene og formålet for samtalen.


Minikurs i Coach- og mentaltrener

Gratis Minikurs på 2,5 timer om hva som skal til for å kunne begynne jobbe som coach.
Fagfokus på work/life balance med stikkord som egenutvikling, balansen mellom arbeid og fritid samt hva som skal til for å kunne begynne jobbe som coach og mental trener.

Gir oversikt og smaksprøve på en ICF-godkjent coachutdanning. For deg som ønsker vite hva som skal til for å kunne begynne jobbe som og leve av coaching og derfor vurderer starte på en ICF-godkjent coachutdanning.

Fokus på likhet og forskjeller mellom ICF-coaching, mental trening og NLP-coaching og andre standarder.


Minikurs i Ledelse og samspill

Gratis Minikurs på 2,5 timer med fokus på resultater, leder- og organisasjonsutvikling, tillitsbasert, coachende salgs- og lederkultur og relasjonsledelse.

Hvordan lykkes ha forskjellig tilnærming til at ansatte er forskjellige individer, motivasjons-, kompetanse- og behovsmessig – utvikle Growth mindset (C.Dweck). Tips om hvordan lykkes med lederutvikling og om hvorfor bl.a. verdens største konsulentselskap Accenture har valgt ICF som internasjonal og norsk bransjestandard for coaching.

For deg som merker stort tids- og krysspress som leder; ønsker verktøy til å utvikle din og andres medarbeiderfokuserte lederstil («coachende kultur»); er prosjekteier eller -leder for lederutviklings-program; vil motivere dine medarbeidere til utvikling og forbedring; er konsulent eller underviser som vil utvide verktøykasse kommunikasjonsverktøy; HR som vil utvikle/bruke intern-coacher.


Minikurs i Teamcoaching

Gratis Minikurs på 3 timer om profesjonell teamcoaching for coach eller fra teamleder med coachende lederstil.
Hvordan utvikle organisasjonskultur fra forskjellige modenhetsnivåer i organisasjonen (verktøyene er også relevante for familien og paret «som team»).

Når er organisasjonen klar for å introdusere coaching? Hvordan opprettholde teamcoachens autoritet når motstand fra teamet.

Nøkkelforskjeller mellom coaching, teamcoaching, teamfasilitering for teamutvikling.

For deg som er ansvarlig for team- organisasjons- og kulturutvikling; profesjonell coach eller teamleder som ønsker kraftfulle verktøy for teamcoaching og utvikling av organisasjonskulturer med effektiv beslutningskraft.