Erickson benytter ICFs 11 kjernekompetanser som utgangspunkt for sine egne kjernekompetanser. TASC modulene jobber aktivt med Ericksons kompetanser.

Erickson benytter ICFs 11 kjernekompetanser som utgangspunkt for sine egne kjernekompetanser i en 10-punkts liste. Ut fra disse 10 punktene får studenter hos Erickson tilbakemelding fra erfarne ICF-sertifiserte mentorcoacher.

Mange av disse kjernekompetansene for ”coaching” vil du også kjenne igjen, når det gjelder noen av coachingens eldre slektninger, som de andre -ing formene for kommunikasjon vi har: ”Veiledning”,  ”mentoring” og ”rådgivning”.

1. På bølgelengde-ferdigheter (engelsk build rapport)

Som varme, naturlig rapport som skaper tillitt mellom mennesker. Med dette kan Erickson-coachen

2. Etablere coach-posisjon (engelsk coach presence)

Som innebærer at coachen er tilstede i øyeblikket. Det er i siste sekunds kommunikasjon at det kanskje viktigste fra kunden kommuniseres. Ikke det som ble sagt for 10 sekunder, 2 eller 10 minutter siden. Det betyr at Erickson-coachen klarer å nullstille egen overbevisning fra sin fortid eller nest best; klarer å omforme egne overbevisninger til åpne spørsmål rettet til kunden.  Coach har overbevisning om at kunden egentlig har alle ressurser til å oppdage sine egne beste svar. Her er erickson-coachen en nøytral samtalepartner som f. eks. lar kundens begeistring for målet være kundens eierskap. Coach-posisjon er det som ECN anser skiller ICF- og Erickson-coaching klarest fra ”nabo-ferdighetene” fasilitering/prosess-veiledning, veiledning, mentoring og rådgivning, samt også mange av våre gode konkurrenter blant coaching-skolene. Dermed er grunnlaget lagt for

3. Å sette samtalens ”coaching-kontrakt”

som er å lytte etter hva som er kundens formål og mål med samtalen. Hva er egentlig kundens ønskede destinasjon på sin egen ”flytur”?. Basert de de tre første kriteriene, vil erickson-coachen praktisere

4. Aktiv lytting

som betyr  lytte på det som kunden har sagt mellom linjene. Det ikke-sagte, av verbal og non-verbal kommunikasjon. Det som kun er hintet. Når erickson-coachen er helt til stede og følger med i øyeblikket, vil coachen fange opp det som er viktigst av det viktige, og med det stille

5. Kraftfulle spørsmål

som er spørsmål som vil treffe de kilder i kunden som representerer deres kanskje aller viktigste meninger og overbevisninger. Når kraftfulle spørsmål treffer kundens viktigste meningskilder, vil det kunne medføre non-verbale uttrykk, som latter, rødming, kroppslige skift som rykninger eller liknende. Når slike reaksjoner skjer vil coachen reagere med

6. Direkte kommunikasjon

som er å kommentere på det non-verbale, som ofte representerer noe dypt meningsfullt, og kanskje noe som kunden er mindre kjent med til daglig. Ofte kan det også representere et skjørt felt. NB! Direkte kommunikasjon i rådgivning og ledelse defineres ofte som noe helt annet, som for eksempel at rådgiver eller leder direkte tilkjennegir sin egen mening (dvs  fra ”utenfor coach-posisjon”) om noe den andre har sagt eller gjort. Når ”direkte kommunikasjon” er gjort ut fra ekte coach-posisjon, vil dette

7. Skape bevissthet (creating awareness)

hos kunden. Det er her effekten av coaching vil vise seg som at noe menings-, motivasjonsmessig eller energimessig ”klikker på plass” hos kunden. Og med det vil kunden ut fra egne kilder og ressurser

8. Designe handlingsrekker.

Kunden vil selv sørge for konkrete handlinger. Handlinger kan være eksplisitte ytre handlinger som å ”kontakte kunde x i morgen kl. 12”. Handlig eller action kan også være mer subtile handlinger som å være motivert til å jobbe mer med seg selv innen kvelden for å styrke sin egen tro på at det er mulig å ”kontakte kunde x i morgen kl. 12”. Det er her det er relevant å sammenlikne coach-ing med de andre ”slektningene” veiledn-ing, mentor-ing og rådgivn-ing. Coachen vil også hjelpe kunden til videre målrettethet og energi ved fokus på

9. Planlegging og målsetting,

som har med grad av bevissthet om planlegging for implementering samt fornyelse av enda viktigere målsettinger, om målet bak målet, etc.

10. Møte ICF etiske retningslinjer/profesjonelle standarder

Denne kategorien skal ikke graderes ved tilbakemeldinger til Erickson-coacher under utdanning og sertifiseringer. Hvis det er etiske problemstillinger, skal Erickson mentor-coach diskutere disse direkte med coach som del av mentoring-prosessen.

Hva er andre kjernekompetanser i Erickson coaching?

Disse begrepene er skapt over mange år og er blitt del av Ericksons varemerke:

•    Coachende væremåte, coachende lederstil, og anerkjennende kommunikasjon

•    Løsningsfokuserte prinsipper som coaching-prinsipper

•    Coach-posisjon som klarhet i skillet mellom coaching og ledelse

•    Coaching-kontrakt for samtalen, dvs kvalitetene rundt en kundes målsetning,

•    Integrasjonen mellom kognitiv trening/NLP og ICF’s kriterier for god coaching

•    White board coaching, effektive formater brukt i coaching også på telefon

•    Milton Ericksons kjerneverdier og evne til språkkunst for klare å flytte mennesker

•    Positiv psykologi, et positivt menneskesyn


mental trening