Den 24. september 2010 startet jeg Erickson Coachutdanning. Nå ser mitt liv helt annerledes ut enn tidligere, og det takket være coachutdanningen.

Fra å være en person som hadde lett for å se problemer overalt, har jeg nå oppnådd veldig mye. Før hadde jeg en godt betalt jobb som faggruppeleder ved en IT-avdeling.

En reorganisering gjorde at jeg begynte å mistrives. Den gangen skjønte jeg ikke helt hvorfor endringene påvirket meg på den måten de gjorde. Attpåtil følte jeg at jeg kom til kort for familien. Midt i 40-åra begynte jeg å lure på om det var slik jeg ville fortsette. Det var på tide å gjøre noe!

Coachutdanningen ga meg verktøy for å være løsningsorientert og nå mine mål basert på det som er viktig for meg.

Jeg har nå gjennomført en gammel drøm og har startet mitt eget foretak, Tankeflyt.no. Jeg har lært masse og har ennå masse å lære. Jeg kommer stadig til nye innsikter som hjelper meg å stå på.

– Maria Hofman, tankeflyt.no