Hva er en god coach?

En god coach hjelper sin samtalepartner til å videreutvikle indre drivkrefter
og dermed få til de resultater de ønsker.

En god coach trenger ikke ty til konkrete råd,
men benytter forskjellige samtale- og spørsmålsteknikker
slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar.

Coachens misjon er å bidra til kundens kraftfulle møte med seg selv.

Hva er ICF/Erickson-coaching?

ICF-coaching/Erickson style; er ambisjonen om en
100% konfidensiell, kundefokusert samtale,
der fokusperson (coachee) eier målsetningen,
alle delmålene og formålet for samtalen.

eller

ICF/Erickson coaching er en forandringsprosess
hvor den enkelte (individ, gruppe eller team)
er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess.

Definisjonen uttrykker det Erickson legger i coach-spesifikk coaching og er Erickson Norges praktisering av ICFs kjernekompetanser.

Definisjonen tydeliggjør et skille mellom coach-spesifikk coaching og de mange blandingsformene for coaching som nå eksisterer.

Oppdater din CV med din coacherfaring

Hjelp til kvalitetsvurdering for profesjonelle innkjøpere av tjenester i coaching/lederstøtte:
Erickson Coaching oppfordrer alle ICF-coacher i sin CV å dele opp sin coacherfaring i to tall, som vurdert innenfor eller utenfor evnen å holde fokus på fokuspersonen ved største utfordring i samtalen: Sett i lys av coachingmarkedets strengeste coachingstandard ICF (International Coach Federation).

A) Antall ICF-coaching-timer: xxx+ timer coaching. ICF (eksempel: ACC-søker/ACC/PCC/MCC) sertifisering. (Skolesertifisering eks. Erickson:)EC/EPC/ECPC.

B) Antall coachingtimer utenfor ICF-standard: yyyy+ timer coaching  (det generelle coachingbegrepet som vi mener i praksis strekker seg inn på fasilitering/veiledning/mentoring).

Blandingsformer for coaching (ikke ICF-coaching)

Etter hvert som samfunnet har tatt opp i seg den coachende tankegang og filosofi, har det blitt et behov for å lage nye ord og uttrykk. Det gjelder for situasjoner der coaching-teknikker og tankegang kanskje er blitt lært på kurs og deretter anvendt i situasjoner som likner de eldre «slektningene» av coaching, som prosessveiledning, veiledning, ledelse, undervisning, mentoring etc. Grunnen til å ikke kalle det coaching (i følge vår definisjon) er kombinasjoner av manglende konfidensialitet i samtalen (for eksempel lederen som vil «coache» sin medarbeider), utstrakt bruk av lukkede spørsmål og kundens manglende eierskap til målsetningen.

Prosess-veilednings-coaching (ikke ICF-coaching)

Eksempel: NLP-coaching, NLP, prosess-veiledning, fasilitering etc som vi synes vi er gode ord som fortsatt bør brukes. Konsulenten styrer en rekke prosesser med en rekke effektive og tildels styrende/lukkede spørsmål. Effektiv bruk forutsetter en nokså sterk og sikker kunde til enhver tid.

Veilednings-spesifikk coaching (ikke ICF-coaching)

Eksempel: Gestalt-coaching, Psykosyntese, veiledning, hinting etc. som vi synes vi er gode ord som fortsatt bør brukes. Konsulenten påvirker prosessen ved bidra med tolkning, fakta og egen intuisjon og overbevisninger. Effektiv bruk forutsetter en ganske sterk og sikker kunde til enhver tid.

Rådgivnings-spesifikk coaching (ikke ICF-coaching)

Eksempel: Konsulentvirksomhet, mentoring, rådgivning, hinting, etc. * som vi synes vi er gode ord som fortsatt bør brukes. Konsulenten bidrar som en co-leder i dialogen, tar standpunkt og kan være fortellende. Effektiv bruk forutsetter en meget sterk og sikker kunde til enhver tid.

Psykolog-coaching» kan kanskje også legges til som en blandingsform, når  psykologer i selvlært coaching selger coaching eller teamcoaching tjenester.

Noen coaching definisjoner samlet av Anna Lebedeva

Coaching is ‘partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.’
International Coach Federation

Coaching is ‘unlocking a person’s potential to maximise their own performance.’
Whitmore 1996

Coaching ‘involves expanding people’s capacity to take effective action.’
Hargrove 2002

Coaching is ‘helping someone see their situation clearly and calmly
in order that they can make better decisions about what they do.’
The Work Foundation

Coaching is ‘helping people think for themselves.’
Kline 1999

Coaching is ‘mainly a short term intervention aimed at performance improvement or developing a particular competence.’
Clutterbuck 2003


mental trening