Naboen til coaching kaller vi «coachende væremåte».

Hva er det?

Coachende væremåte er en måte å ta folk på alvor. Coachende væremåte er en generell ferdighet for mennesker for å bidra til et bedre liv, finne veien til suksess og oppfylle drømmer.  Mange bruker det i sin nåværende jobb for å få til en bedre dialog med de ansatte. Andre ønsker fokus på personlig vekst med større selvinnsikt. Coachende væremåte er med andre ord for alle. Og coaching og coach-posisjon er for oss en spesial-kompetanse det krever lang rutine for å kunne beherske!

coachposisjon

Formålet med et tydelig coachingspråk

Fordi samfunnet og coaching-miljøet manglet entydige begreper, laget vi i 2003 ordet «coachende væremåte» som et eget uttrykk, etterfulgt av «anerkjennende kommunikasjon». Formålet er å bygge en respektfull språkbro mellom det nykommeren coaching og de eldre slektningene mentoring, veiledning, undervisning, rådgivning etc.

Hva er bakgrunnen for begrepene

ECN: Etter at vi i ECN (Erickson Coaching Nordic) hadde arrangert coachingkurs i Norge siden 1998, erfarte vi etter noen år at det de fleste kunder var ute etter var først og fremst coachende væremåte for egen bruk. Et mindretall ville praktisere eksplisitt coaching som coaching-eksperter.

Ordet ble brukt i bøkene ”Coaching i skolen” (2005 Pedlex, Klyve, Kristiansen, Riis) og «Profesjonelle dialoger» (2008, Universitetsforlaget, Riis, Kristiansen). Disse bøkene er de første coaching- casene der coaching har blitt anvendt først og fremst som innspill til verktøy for å utvikle en coachende væremåte i daglig ledelse og i daglig undervisning. Et klart skille har blitt skapt mellom coaching  og coachende væremåte. Merk at «coaching» er et aktivt verb, og «coachende» er et adjektiv eller adverb som forklarer det påfølgende ord. I 2007 bygget vi på med begrepet «anerkjennende kommunikasjon» for å tydeliggjøre coachingspråket.