Siste nytt

2017 VÅREN NESTE ALUMNITREFF

23.mai 2017 kl. 17:00: Fagfokus: Hvordan støtter du coachingnivået ditt etter endt utdanning!
Fordi en del profesjonelle coacher som er ferdig med sin coachutdanning opplever at kompetansenivået og motivasjon gradvis synker etter eksamen.
LES MER>>

Les mer

TIPS: Det å bli bevisst sitt eget valg av fokus gjør noe med hvordan en takler stresset!

Tips fra Sissel Kristin Knutsen, Seniorkonsulent, Coop Kompetanse. Først litt om min motivasjon for å begynne på coachutdanning og hva det har betydd for meg i jobben. Jeg har hele min yrkeskarriere arbeidet med kompetanseutvikling og har følt jevnlig behov for kompetansepåfyll for å kunne fornye meg i jobben. I tillegg er jeg som person faglig nysgjerrig og søkende.  I løpet av de 4-5 siste årene før TASC, tok jeg ulike kurs innen coaching og bestemte meg så for at jeg ville gjennomføre TASC, etter å ha vært på et av minikursene.

Les mer

ICF etiske retningslinjer - Hvilke løfter gis?

Erickson coacher følger aktivt ICFs etiske retningslinjer.

Siste norske versjon finnes her >>

Siste engelske versjon finnes her >>

ICF’s løfte - The ICF Pledge of Ethics

Som profesjonell coach erkjenner jeg mine etiske forpliktelser overfor kunde, coachee, kolleger spesielt, og samfunnet i sin alminnelighet. Jeg lover å følge ICF’s etiske retningslinjer, og behandle alle som frie, selvstendige og likeverdige.

Dette menneskesynet skal ligge til grunn for mitt arbeid som coach.

Dersom jeg bryter dette løfte eller noen av de andre av ICF’s etiske retningslinjer, er jeg fullt innforstått med at ICF kan stille meg personlig ansvarlig for dette.

Jeg er videre fullt ut innforstått med at ICF som en konsekvens av dette kan inndra min akkreditering som coach, og ekskludere meg fra ICF.

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204