Siste nytt

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Les mer

ICF etiske retningslinjer - Hvilke løfter gis?

Erickson coacher følger aktivt ICFs etiske retningslinjer.

Siste norske versjon finnes her >>

Siste engelske versjon finnes her >>

ICF’s løfte - The ICF Pledge of Ethics

Som profesjonell coach erkjenner jeg mine etiske forpliktelser overfor kunde, coachee, kolleger spesielt, og samfunnet i sin alminnelighet. Jeg lover å følge ICF’s etiske retningslinjer, og behandle alle som frie, selvstendige og likeverdige.

Dette menneskesynet skal ligge til grunn for mitt arbeid som coach.

Dersom jeg bryter dette løfte eller noen av de andre av ICF’s etiske retningslinjer, er jeg fullt innforstått med at ICF kan stille meg personlig ansvarlig for dette.

Jeg er videre fullt ut innforstått med at ICF som en konsekvens av dette kan inndra min akkreditering som coach, og ekskludere meg fra ICF.