Siste nytt

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Les mer

Personvern - GDPR

Kjære venner, Du har sikkert hørt om den nye databeskyttelsesforskriften ("GDPR") som trer i kraft i 2018. Vi skriver derfor til deg for å fortelle deg at vi har gjort noen endringer i retningslinjene våre, for å kunne styrke dine personvernrettigheter og for å gi deg mer klarhet og kontroll over hvordan vi bruker informasjonen din. Du har sikkert mottatt ganske mange e-postmeldinger om dette allerede, så derfor vil også vi holde dette kort, slik at du kan komme tilbake til coachingen din! Vennligst les de nye vilkårene her og detaljene om hva vi har gjort for å forberede den nye GDPR her.

Les mer

ICF etiske retningslinjer - Hvilke løfter gis?

Erickson coacher følger aktivt ICFs etiske retningslinjer.

Siste norske versjon finnes her >>

Siste engelske versjon finnes her >>

ICF’s løfte - The ICF Pledge of Ethics

Som profesjonell coach erkjenner jeg mine etiske forpliktelser overfor kunde, coachee, kolleger spesielt, og samfunnet i sin alminnelighet. Jeg lover å følge ICF’s etiske retningslinjer, og behandle alle som frie, selvstendige og likeverdige.

Dette menneskesynet skal ligge til grunn for mitt arbeid som coach.

Dersom jeg bryter dette løfte eller noen av de andre av ICF’s etiske retningslinjer, er jeg fullt innforstått med at ICF kan stille meg personlig ansvarlig for dette.

Jeg er videre fullt ut innforstått med at ICF som en konsekvens av dette kan inndra min akkreditering som coach, og ekskludere meg fra ICF.