Siste nytt

"Ekstremt-resultat-eierskap"; en misjon for coaching som overlever som selvstendig fag

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet og kan om få år gå i oppløsning. For å overleve på sikt, tror jeg coaching må fremstå tydelig og tilby noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av sine eldre og mye større og forskningsbaserte "-ing-slektinger: som er veiledning, mentoring, undervisning og ledning, som jo også vet hva et åpent spørsmål er. Uten en slik unikhet i definisjonen tror jeg "coaching" om få år vil bli bli "spist" (assimilert) av sine mye eldre slektninger.

Les mer

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn

til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt (Lisa Maria Whitehead, Universitetet i Agder) leser vi i Dagens Perspektiv 11.august 2017. Siden "åpen dialog og kommunikasjon" er nøkkelfokuser sett med coachingbransjens briller, tenker jeg med en gang at da har kvinnene i så fall gjennomsnittlig bedre trening i dette enn menn, før de blir målt.  
I sin avhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence», har Lisa Maria Whitehead ved Universitetet i Agder, undersøkt 

Les mer

Påmelding gratis minikurs

Du inviteres til et lærerikt minikurs (gratis/uforplikt.) med motiverende foredragsholdere som gir deg et verdifullt innblikk i coaching og coachende væremåte. Vi tilbyr nå tre typer minikurs; som regel mand. kl. 17.00 -19:30, (noen tirsd. 08:15-10:45).

 

 

 

 

 

- Minikurs 1: Utdanning til coach og mentaltrener - profesjonelt fokus på den andre: Datovalg: 23/10 (Man.kl.17), 30/10(Man.kl.17), 13/11(Man.kl.17),

(Innhold: Profesjonelt (ICF-sertifisert) fokus på den andre kombinert med den utvidede konsulent-gjennombruddsrollen; life-coaching, egenutvikling, work-life balance)

- Minikurs 2: Coachingverktøy for ledelse og samspill –coachende væremåte i medarbeiderutvikling og forbedringer: Datovalg: 6/11(Man.kl.17), 20/11(Man.kl.17)

(Innhold:Hvordan lykkes med coachende væremåter for leder-, medarbeider- og teamutvikling; Coachende lederstil – å bistå medarbeider finne løsninger og prioriteringer. Cases resultater)

- Minikurs 3: Teamcoaching og coaching - for å bringe teamet til neste steg: Datovalg (kl. 17:00-20:00): 16/10; (Mand. kl.17)

(Innhold: Profesjonell teamcoaching for coach eller teamleder med coachende lederstil; utvikle organisasjonskultur; Ledergruppers resultater, innovasjon, tillitt, trivsel, beslutningskraft)

Les mer om innhold og avmeldingsklausul i minikursene her

  • Skriv hvilken dato du ser over, som du velger her?

  • Ønsker du få prøvecoaching? (avtales endelig på møtet og gjøres innen 14. dager)

Alle kursene i Erickson Coaching Nordic holdes med forbehold om antall deltakere.
Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme.