Siste nytt

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og selge inn gjennomførbarhet.

Vi som er leverandører av leder – og coachprogrammer har et stort forbedringspotensiale. Alt fra de store universitetene til store og små konsulent-firmaer har lenge praktisert for mye "wishfull thinking". De har solgt inn drømme-endringer, der for mye av sluttresultatet baserer seg på at kunden selv løser kjerne-problemet på egen hånd; og "10-90% syndromet skjer igjen! kjerne-problemet behøver ikke lenger være som en "svart boks" til undring.

"Hvis du var en elefant med sin elefant-rytter":

Les mer

Coaching er på «rød-lista». Har du noe imot at begrepet går i oppløsning? DEBATT

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Hvis coaching var en plante, er den overplukket og på «rød-lista» , fordi den plukkes med røtter fra både innsiden av bransjen og fra utsiden av markedet. Hvordan kan jeg antyde noe sånt? Vel, mine intuitive "antenner" om markedsutvikling bidro til at Erickson Norge i 1998 (for HR Norge) var kanskje norges 1. kursarrangører med kurstittel "coaching" (noen før oss?). Nå forteller mine antenner meg at om få år kan coaching som begrep gå i oppløsning. Hvorfor? Fordi "faget" nå synes å ha oppnådd sin misjon. Coachingfaget har i mange år vært mye omdiskutert og debattert i Norge og i utlandet. Nå strammer det seg ekstra til fra flere hold. Gjør det noe om coachingfaget forblir utydelig eller ikke?

«Gjort er gjort og spist er spist, og; slik er det med det!», sa muse-bestemor i et dramatisk øyeblikk i Hakkebakkeskogen. Hvis coachene lenge har vært glade og frie som Klatremus (kun med problem om å selge seg selv og faget..); Hva er reven og piggsvinet i skogen?»

Og hvordan bidrar "ekstrem-resultat-lojalitet"; som retning for en unik, ny kommuniserbar misjon for coaching (definert som noe i retning av "Ambisjonen om 100% kundefokus og konfidensialitet"), for et fag som etablerer seg som selvstendig fag og som overlever på sikt?

Les mer

Bestillings- og betalingsregler - Hva bør huskes?

Personvern for dine opplysninger (GDPR)

Se her Link for nærmere informasjon om Personvern-forordningen (GDPR)>>

Åpne kurs i regi av Erickson Coachutdanning  

Bindende påmeldingsfrist til åpne kurs hos Erickson Coachutdanning er 4 uker før kursstart. Kurset vil bli fakturert og kunden kan benytte plassen på senere kurs satt opp i inntil 1 år. Når kjøpt flere moduler i TASC; Siste frist for kostnadsfri ombooking til senere kursdatoer er 3 uker før kursstart, deretter ilegges repetisjonsavgift pr dag, og for Modul 5 ilegges 5% av betalt kursavgift. Tilsendte faktura skal være betalt 1 uke før kursstart. Innbetalte beløp refunderes ikke, men kan overføres til senere kursmoduler i inntil 1 år (for Modul 5 inntil 2 år).

Rabatter og reduksjoner

For modul 1-4: Som ansatt i offentlig sektor får du i tillegg 10 % bransjerabatt, og som ansatt i skolesektoren får du 20 % bransjerabatt. Når flere enn to fra samme organisasjon deltar, kan vi diskutere grupperabatter. Utdanning fra andre coaching-og NLP skoler kan også gi rabatter etter nærmere avtale.
Erickson setter stor pris på dybdekompetanse i coachingfaget. Derfor tilbyr vi også vesentlige repetisjonsrabatter eller tilnærmet selvkost dagspriser dersom det er ledig plass på kurset. Alle pakke-, bransje- og forhandlede rabatter forutsetter påmelding senest 8 uker før kursstart, eller avtale om unntak fra frist.

Regningen blir sendt pr e-post

Ericksons regnskapsbyrå sender faktura til den oppgitte faktura-epostadresse. Det er deltakerens ansvar å bringe fakturaen til rett betalingssted. I tilfelle feil adresser er oppgitt av kunden, eller kundens interne videresending av faktura til betaling ikke fungerer, kan tilkomme et administrasjonsgebyr kr 350,- (+ fakturagebyr) for etterarbeide. Ved endringer i en faktura i etterkant, kan tilkomme et administrasjons-/fakturagebyr.

Rettigheter for deg som vil repetere

Når du som er normal-betalende deltakere har deltatt på en modul, kan du repetere samme modul i Norge eller hvor som helst i verden, til kun en selvkostbasert repeterer-pris (som dekker kursstedskost/lunsj og et administrasjonsgebyr). Mange benytter seg av denne ordningen som Coachutdanning Erickson har hatt i mange år og som omfatter alle internasjonale arrangører.

Ved sykdom

Ved eventuell sykdom må Erickson Coachutdanning varsles 24 timer før kursstart. Deltaker vil med skriftlig legeerklæring innen 2 uker få utsatt kursstart på modulen til neste tilsvarende kurs hos Erickson. Ved ekstraordinære situasjoner kan oppstarten utsettes i inntil 6 mnd. fra kursets opprinnelige startdato eller så kan deltakeren velge å øverføre restbeløp til personlig coaching.

Ved utelatt oppmøte

Din innbetaling er kun gyldig for de moduler du har avtalt og betalt for i henhold til Erickson Coachutdanning . Uteblir du fra hele eller deler av kurset kan du avtale med skolen om å få delta på modulen senere mot gjeldende repetererpris. For Alumni nettverkstreff blir "no-show" fakturert. For Minikurs gjelder "no-show-klausul: hvis manglende skriftlig avmelding (frist senest 5 timer før) faktureres et kanselleringsgebyr på kr. 200,- + 35,- fakturagebyr.

Erickson Coachutdanning’s rettigheter

Vi forbeholder oss retten til ikke å gjennomføre kurs med for få påmeldte. Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud. Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

Erickson Coachutdanning forbeholder seg retten til å gjøre endringer mht. tid, sted, instruktører m.m.

Erickson forbeholder seg rett til vurdere deltakers egnethet (tilstedeværelsesevne, læreevne m.m.) til progresjon på moduler, eventuelt å anbefale repetisjon av nivået.

Alle påmeldinger, endringer, avmeldinger og bekreftelser må skje skriftlig. Muntlige eller telefoniske beskjeder og SMS regnes som muntlig og må bekreftes skriftlig ved epost eller brev, for å være gjeldende.

Diplomer og kursbevis.

Inkludert i kursavgiften i TASC er Kursbevis og Diplom ved endt hhv. modul 4 og modul 5, innføring og oppdatering i norske og internasjonale Erickson- og ICF-vedlikeholdte sertifikatregistre.
Inkludert i kursavgiften i TASC er innlevering og vurdering av Modul 4-Rapport /Certificate/Diplom som godkjent Erickson Profesjonell coach (EPC), innen 1 år etter ordinær satt tidsfrist. Ved forsinkelser over 1 år etter endt kurs og forespørsel om godkjenning av Modul 4-Rapport, tilkommer en administrasjonskostnad tilsvarende Repetisjonsdags-avgift (pt. kr. 845,-).

Ved ønske om kursbevis på enkeltdeler av utdanningen TASC (f.eks. Modul 1.1(1a), 2 eller modul 3) tilkommer engangs administrasjonsavgift kr. 480,- pr modul pluss portoutgifter. Ved fler enn en modul i samme kursbevis, er pris -50% f.o.m den andre modul.
Ved ønske om utstedelse av duplikat av mistet diplom/kursbevis, tilkommer administrasjonsavgift kr. 350,- pluss portoutgifter.
Faktureringsgebyr (p.t. kr. 35,-) tilkommer. Kostnaden dekker sertifikat-register rapportering og vedlikehold Norge, Canada og vs ICF globalt.

Omkostninger ved for sen betaling

10 % rente p.a. tilkommer ved betaling senere enn 14 dager etter forfall.
Fakturagebyr kr 35,00.
Gebyr kr 60,00 pr purring.
Ikke betalte krav oversendes inkasso.

Publisering av bilder fra kurs

Kursdeltakere synes det er hyggelig å se bilder fra våre samlinger, vi gjør derfor oppmerksom på at Erickson Coaching ofte publiserer bilder fra kurs og Alumnitreff på henholdsvis erickson.no og Ericksons Facebooksider, med henvisning til Åndsverkloven §45c.  Erickson tagger ikke kursdeltakere i bilder på Facebook.  De som imidlertid ikke ønsker å være med på bilder i det hele tatt, gir beskjed til oss ved oppmøte kursstart.

Alle kursene i Erickson Coaching Nordic holdes med forbehold om antall deltakere. Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme.