Siste nytt

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og selge inn gjennomførbarhet.

Vi som er leverandører av leder – og coachprogrammer har et stort forbedringspotensiale. Alt fra de store universitetene til store og små konsulent-firmaer har lenge praktisert for mye "wishfull thinking". De har solgt inn drømme-endringer, der for mye av sluttresultatet baserer seg på at kunden selv løser kjerne-problemet på egen hånd; og "10-90% syndromet skjer igjen! kjerne-problemet behøver ikke lenger være som en "svart boks" til undring.

"Hvis du var en elefant med sin elefant-rytter":

Les mer

Coaching er på «rød-lista». Har du noe imot at begrepet går i oppløsning? DEBATT

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Hvis coaching var en plante, er den overplukket og på «rød-lista» , fordi den plukkes med røtter fra både innsiden av bransjen og fra utsiden av markedet. Hvordan kan jeg antyde noe sånt? Vel, mine intuitive "antenner" om markedsutvikling bidro til at Erickson Norge i 1998 (for HR Norge) var kanskje norges 1. kursarrangører med kurstittel "coaching" (noen før oss?). Nå forteller mine antenner meg at om få år kan coaching som begrep gå i oppløsning. Hvorfor? Fordi "faget" nå synes å ha oppnådd sin misjon. Coachingfaget har i mange år vært mye omdiskutert og debattert i Norge og i utlandet. Nå strammer det seg ekstra til fra flere hold. Gjør det noe om coachingfaget forblir utydelig eller ikke?

«Gjort er gjort og spist er spist, og; slik er det med det!», sa muse-bestemor i et dramatisk øyeblikk i Hakkebakkeskogen. Hvis coachene lenge har vært glade og frie som Klatremus (kun med problem om å selge seg selv og faget..); Hva er reven og piggsvinet i skogen?»

Og hvordan bidrar "ekstrem-resultat-lojalitet"; som retning for en unik, ny kommuniserbar misjon for coaching (definert som noe i retning av "Ambisjonen om 100% kundefokus og konfidensialitet"), for et fag som etablerer seg som selvstendig fag og som overlever på sikt?

Les mer

Erickson referanser - Hva sier våre kunder?

Korte sitater fra Erickson studenter etter kursmoduler ICF coachutdanningen

(2018) På spørsmål fra salen på Minikurs om
"Hva er viktigste forskjeller for en coach som har NLP-utdanninger fra ikke-ICF-skole og fra dere som er Erickson ICF-sertifisert NLP-fundert coachutdanning? 

(Spørsmålet kom opp fordi en fra salen hadde NLP-bakgrunn og prøvecoach hadde opplyst om sin tidligere utdanning fra en NLP-skole i Norge. Foreleser Jan Georg Kristiansen hadde svart at "min erfaring, basert på lytting av mange opptak av NLP-coachinger internasjonalt, er at NLP-coacher jevnt over tar mye mer plass i samtalen i "konkurranse" med kunden sin, enn en ICF sertifisert coach. Denne fokus på "prosessveileder-NLP-coachen", gjør at coachen lett overser de viktigste nye signalene fra sin coachee, det skjer et "gap" mellom der coach tror coachee er og faktisk er. Resutatet er at samtalen mister sin flyt og kjennes "tyngre". Red. anm.) Utdyping fra Erickson-coach som gir sitt svar på spørsmål fra salen på minikurset "Utdanning til profesjonell ICF-coach og mentaltrener":

Prøvecoach forteller: "- Etter TASC står jeg tryggere i meg selv, som "bonus" på et personlig plan.
Før jeg startet på Erickson ICF coachutdanning, hadde jeg Master NLP utdanning. Nå som Erickson 4 moduler er tilbakelagt, merker jeg at jeg blir ikke lenger blir så "tappet" som før" etter coachingsamtaler. Da jeg var NLP-coach var jeg overopptatt av prosess og "kjørte på" med NLP-verktøyene mine og merket selv en energitapping som coach. Nå tar jeg vare på energien min på helt annen måte." 
C.A.K. (34)

Les mer

Reisen gjennom Erickson Coaching

Plutselig står jeg der med diplomet i den ene hånden og et champagneglass i den andre. En etter en går de opp til Jan Georg og får sin diplom. Fine ord deles, det klappes og det skåles. Jeg hadde gledet meg til dette øyeblikket. Jeg hadde gledet meg til å ha fullført alle modulene, til å bli ferdig med eksamenene og til å slippe den til tider slitsomme reisingen mellom Bergen og Oslo, men akkurat nå føles det egentlig mest vemodig. Reisen i Erickson Coaching er kanskje ikke helt over enda, men vi har gått inn for en mellomlanding og begynner nå på hver vår egne reiser. Er du ikke helt med? La meg spole tilbake et halvannet år.

Les mer

Nye øyne og nye ører gjennom TASC

For meg som leder har TASC først og fremst bidratt til en bevisstgjøring av kraften som ligger i en coachende væremåte. Jeg har helt konkret blitt mer bevisst på å lytte på nivåer jeg ikke lyttet på før. Dette, i tillegg til at jeg som en følge av ny erfaring har «tabubelagt» mine hvorfor-spørsmål i omgang med de lederne jeg leder, ikke bare har endret samtalene våre, men det har bidratt til at både jeg og de har oppdaget nye ressurser og kvaliteter i oss selv. Lederteori og lederkunnskap jeg hadde om medarbeidernes verdi for at en organisasjon skal nå sine mål har gjennom TASC blitt kompetanse, idet jeg gjennom en coachende væremåte og tilnærmingsmåte på en ny måte har skjønt hvilke verdifulle ressurser jeg som leder har å spille på – både i meg selv og mine medarbeidere. Jeg har slik blitt mer bevisst en dialogbasert medarbeiderutvikling. Oppsummert vil jeg si TASC har gitt meg dypere selvinnsikt og innsikt i andre, økt motivasjon og glød i lederhverdagen. Fremfor alt har TASC gitt meg nye øyne, nye ører og en ny munn i møte med den andre – kraftfulle gaver som igjen gir ringer i vannet i min lederhverdag.

- Ståle Stenersen, som august 2014 la sitt coaching- og relasjonsledelsesfirma på hold, og tiltrådte som Kommuneskolesjef for Lørenskog kommune

 

Rektor Pål Riis, Ullern v.g. skole – HR Norges kompetansepris 2008

“Jeg har med stort faglig og personlig utbytte deltatt på kurset. Dagene veksler systematisk mellom teori og demonstrasjoner og mye øving. Modulen gav meg grunnleggende innføring i coaching og coachende væremåte som jeg siden har hatt stort utbytte av som leder. Jeg har siden valgt å ta flere moduler og går for sertifisering som coach, fordi jeg opplever at coachingens perspektiver, modeller og verktøy gir verdifull tilvekst til mitt lederskap i krevende situasjoner.”

-Pål Riis, som etter 13 år som rektor for Ullern vgs, i august 2014 tiltrådte som Fylkesskolesjef for Akershus Fylkeskommune

Pål Normann Johansen, Salgsdirektør Partnere,Telenor Norge, Divisjon Business

"Det er min påstand at dette er den beste ledertrening jeg har deltatt på så langt. I løpet av det siste året har jeg deltatt på Erickson Coaching TASC modul 1-4, og det har så langt vært en meget givende reise både som menneske og innen lederutvikling. Den langvarige, regelmessige og praktiske treningen i regi av Erickson Coaching er også et viktig element da den sikrer at man oppnår varige endringer."

Stein Tore Nybrodahl, Director of Strategy and Development,
Telenor Customer Service, Norway.

"Telenor Customer Service have for several years strived to release an ambition of coaching as the philosophy of management in our organization. Marilyn Atkinson and Erickson College really helped us in establishing a common framework and a practical understanding of managerial coaching.

All our 80 leaders went through a 5 day course followed by 1:1-coaching and several workshops. Due to brilliant tools and a common understanding of the mastery of coaching, they were able to implement coaching as a leader-style fast and with great effect. We could see remarkable effects on our employees, customer satisfaction and financial results".

Drømmen om karriereskifte oppfylt!

Den 24. september 2010 startet jeg Erickson Coachutdanning. Nå ser mitt liv helt annerledes ut enn tidligere, og det takket være coachutdanningen. Fra å være en person som hadde lett for å se problemer overalt, har jeg nå oppnådd veldig mye. Før hadde jeg en godt betalt jobb som faggruppeleder ved en IT-avdeling. En reorganisering gjorde at jeg begynte å mistrives. Den gangen skjønte jeg ikke helt hvorfor endringene påvirket meg på den måten de gjorde. Attpåtil følte jeg at jeg kom til kort for familien. Midt i 40-åra begynte jeg å lure på om det var slik jeg ville fortsette. Det var på tide å gjøre noe!
Coachutdanningen ga meg verktøy for å være løsningsorientert og nå mine mål basert på det som er viktig for meg. Jeg har nå gjennomført en gammel drøm og har startet mitt eget foretak, Tankeflyt.no. Jeg har lært masse og har ennå masse å lære. Jeg kommer stadig til nye innsikter som hjelper meg å stå på.

- Maria Hofman, tankeflyt.no

 

Grunnlegger Rudi Baumgarten (Safety Computing og RBdata)

Når presset med tiden, motivasjonen og medarbeidere stjeler min energi, blir prestasjonen langt under min egen forventning, som igjen forsterker mine svake sider og ødelegger for ønsket prestasjon. Jeg har fått tilbakemelding at disse symptomene er - stress og dårlig planlegging, og jeg har tidligere akseptert dette - rått.

Gjennomføring av kurset med coachende væremåte, har gitt meg en dypere forståelse for hvordan man får aktivert ressurser i menneskene rundt seg og ikke minst i seg selv. Motivasjon gir energi og entusiasme, ved å kunne bruke alle ressurser i organisasjonen og skape eierskap til prosesser vil alle prestere sammen og da vinner man tid, fremfor å kjempe i mot klokken. Coachende væremåte er en "verktøykasse", som gir gode metoder for å få fullt utbytte av sitt eget potensiale og menneskene rundt seg.

Ivar Gaute Strøm, grunnlegger av BNI Norge

Etter at jeg tok dette kurset har jeg fått et helt annet syn på hvordan man kan benytte seg av samtaleteknikk både i forhandlinger, i møter, når jeg holder kurs, og ikke minst på hjemmebane med både kone og barn.  Jeg anbefaler dette kurset for alle som har et ønske om en egenutvikling i forhold til det å lede andre, og lære seg en del konkrete verktøy på hvordan man skal gå frem i diskusjoner for å få frem de elementene som er viktige for deg.
Jeg kommer selv til å delta på dette kurset en gang til, samtidig som jeg ønsker å ta med flere av mine samarbeidspartnere og gode kontakter slik at flere kan få denne innsikten på god kommunikasjon.

 

Sertifiseringsmodul 5 Coach Mastering (ICF ACTP) referanser:

”Modul 5, den viktigste og mest lærerike modulen. Det er da brikkene faller på plass. For deg som vil ha coaching som sin profesjon og virkelig beherske coaching profesjonelt. Eksamen på Modul 5 er naturlig steg mot ICF-sertifisering, noe jeg mener er et must for profesjonelle coacher.”
Morten Neeb, Sivilingeniør. President i ICF Norge 2009.

"Modul 5 har gitt meg dybdeforståelse og innsikt. Den var avgjørende i forhold til å få faget ordentlig integrert, både i profesjonell og privat sammenheng."
Kristin Flaen, Country Manager Norway – LR Health & Beauty Systems

”Jeg ser modul 5 som min kystskippereksamen i coaching. Den gir profesjonell trygghet, og en øket respekt i omgivelsene for min faglige kompetanse som coach.”
Bente Skauge Adjunkt / karriere- og skolecoach

 

Sissel Holten, Avdelingsleder ved en kunnskapsavdeling i offentlig bedrift.

”Jeg har fullført The Art & Science of Coaching (TASC) kompetansemoduler 1-4 og opplever å ha fått et stort utbytte av coaching utdanningen både personlig og som leder.  Jeg opplever å ha fått et verktøy som gjør lederrollen mye mer håndterlig for meg.  Coaching utdanningen har hjulpet meg til å bli tydeligere gjennom å sette grenser og til å si klart ja eller nei.  Det er energigivende og jeg får utrettet mer. Coaching verktøyene er så virkningsfulle at jeg tror på resultatet før jeg begynner, og det gir en ro og trygghet i arbeidet. De tilbakemeldingene jeg har fått fra min leder er at jeg viser større besluttsomhet og belyser problemstillinger tydelig i samvær med de ansatte og i lederteam.  Fra de ansatte får jeg høre at jeg er blitt en tydelig og engasjert leder. Jeg ser frem til å ta ICF-sertifiserings-modul 5 og få styrket forståelsen i bruk av coachingverktøyene gjennom å coache medarbeidere som ønsker det i rasjonell gjennomføring av oppgaver, tidsbruk, prosjektplanlegging m.m.

Filer med flere testimonials
•    20080806 Art and Science lots of Testimonials