Siste nytt

Personvern - GDPR - må akseptere

(C) Kjære coaching-interesserte, I dag anser vi at vi ikke har ditt samtykke til å sende deg epost-nyhetsbrev med tips, tilbud og blant annet gratis foredrag. Derfor har du enten ikke hørt fra oss eller vi må stoppe med våre nyhetsbrev på grunn av nytt lovverk i EU (den nye databeskyttelsesforskriften ("GDPR") som trer i kraft i 2018).

Dersom du vil motta nyhetsbrev fra oss gir du oss ditt samtykke ved å klikker på denne lenken, og du er du på vei til å godta og kommer til takk-siden. Og husk: Vi respekterer dine rettigheter. Det betyr at det er like lett å melde seg av som å melde deg på. Samtidig skal du være sikker på at vi ikke deler e-postadressen din med andre.

Les mer

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen hos Erickson Coaching. Siden da har det skjedd mye -

Les mer

Om coaching - Hva mener Erickson i debatten?

Den moderne coachingbevegelsen har tilbudt nye aspekter og vindretninger i kommunikasjonsfagene. Vi mener at en unik vindretning som coaching viser vei til, kan formuleres som "ambisjonen om 100% kundefokusert konfidensiell samtale". En slik definisjon på coaching muliggjør en objektiv og respektfull sammenlikning med andre kommunikasjons-metoder og -former. Med det utpeker det seg et relevant resultatmål for coaching hvor det coach-spesifikke i coaching fokuserer på ekstremt kunde-lojalitet til alle kundens beslutninger og tiltak. En coach er en profesjonell samtalepartner som benytter et sett med kraftfulle verktøy i samtalen. Målet er at samtalepartneren selv skal oppdage egne meningsfulle svar. Nærværende tilstedeværelse (Mindfulness) er en naturlig del av coachens væremåte.

Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet.

Erickson Coaching synes det er viktig at bransjen klarer å legge til grunn prinsippielle definisjoner av ordet ”coaching” som får frem hva som er unikt ved coaching, og som skiller seg fra andre kommunikasjonsformer som veiledning, mentoring, mental trening og rådgivning. Dermed kan vi presist si hvordan coaching kan bidra inn i disse populære kommunikasjonsformene.

Denne seksjonen i www.erickson.no er vår hovedarena for denne debatten.

Hva er en god coach?

En god coach hjelper sin samtalepartner til å videreutvikle indre drivkrefter
og dermed få til de resultater de ønsker.

En god coach i coachrollen behøver ikke gi etter og gi deg konkrete råd,
men benytter forskjellige kraftfulle samtale- og spørsmålsteknikker
slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar.

Hva er ICF/Erickson-coaching?

"ICF/Erickson definisjon på coaching:
Coaching er ambisjonen om en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale.

Definisjonen med ingress, blir litt lenger:
Coaching er ambisjonen om en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale,
med varig effekt, fordi  
fokuspersonen (samtalepartner/kunden/coachee)
eier alle mål, delmål og formål"

Vi mener at det unike ved coaching (som "ambisjonen om 100% kundefokusert konfidensiell samtale), sammenliknet med andre kommunikasjons-metoder,
er et resultatformål om
"ekstremt kunde-eierskap
og dermed lojalitet til alle kundens beslutninger og tiltak".

Erickson i Norge har regelmessige Minikurser som viser den anvendte siden av hvordan vi i Erickson får til de varige endringer i nervesystem/hjerne og kropp. Se link for video av hvordan nye nervebaner skapes ved læring (i nevrovitenskapen kalt nevroplastisitet).

Jan Georg Kristiansen, Norges første ICF-sertifiserte MCC-coach i Norge (2005) uttaler; - "ICF-Coaching er som en idrettsgren, der suksess-kriteriet er graden av å gi kunden det fulle tenke- og meningsrom; altså maksimalt "pusterom", i naturlig "konkurranse" med meg som menneske i coachrolle. Dette perspektivet mener jeg gjør at coaching tilbyr noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av de eldre "-ing-slektingene: veiledning, mentoring, undervisning og ledning. «Ekstremt kunde-eierskap» er altså essensen. Uten en slik unikhet i definisjonen og på en forskningsbasert basis, tror jeg "coaching" om få år vil bli (ferdig-)"spist" (assimilert) av sine eldre slektninger. (Fordi denne assimilasjons-prosessen har pågått lenge allerede).

Alternative definisjoner:

"ICF/Erickson coaching er en forandringsprosess
hvor den enkelte (individ, gruppe eller team)
er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess"

Definisjonen uttrykker det Erickson legger i coach-spesifikk coaching og er Erickson Norges praktisering av ICFs kjernekompetanser.  

Definisjonen tydeliggjør et skille mellom coach-spesifikk coaching og de mange blandingsformene for coaching som nå eksisterer. Videre om coaching definisjoner

I denne seksjonen jobber vi med Ericksons tanker rundt coaching, samt posisjoner som vi ønsker å få ut i samfunnsdebatten rundt coaching, coach-sertifiseringer, utdanning, trening, og anerkjennende kommunikasjon.

•    Hvor kommer alle coachene fra
•    Coaching sertifiseringer
•    ICF coaching
•    Erickson coaching
•    Samtalens kommunikasjonsskala
•    Coachende væremåte
•    Coachende lederstil
•    Return on Erickson coaching
•    Erickson coachposisjon