Siste nytt

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Les mer

Personvern - GDPR

Kjære venner, Du har sikkert hørt om den nye databeskyttelsesforskriften ("GDPR") som trer i kraft i 2018. Vi skriver derfor til deg for å fortelle deg at vi har gjort noen endringer i retningslinjene våre, for å kunne styrke dine personvernrettigheter og for å gi deg mer klarhet og kontroll over hvordan vi bruker informasjonen din. Du har sikkert mottatt ganske mange e-postmeldinger om dette allerede, så derfor vil også vi holde dette kort, slik at du kan komme tilbake til coachingen din! Vennligst les de nye vilkårene her og detaljene om hva vi har gjort for å forberede den nye GDPR her.

Les mer

Lederutviklingslinjen - hvordan passer den for deg?

For ledere, mellomledere, HR ledere, styreledere, rådgivere, mentorer og konsulenter: Coach- og lederutdanningen (TASC)
 

FreeDigitalPhotos.net
 

(Foto: FreeDigitalPhotos.net)


“Coachende lederstil - coachende væremåte i ledelse. Hvordan oppnå skarpere og smartere ledelse og kommunikasjon”

Ved Jan Georg Kristiansen med eksterne bidragsytere som Petter Bakken Ledercoach HP i 12 år,  samt andre ledere som inviteres for innspill.

Alle målgrupper deltar på Grunnkurset Anerkjennende samtaler, som legger et kraftfullt grunnlag for videre utvikling i kommunikasjon og ledelse.

I løpet av Grunnkurset bestemmer man seg om man i det videre vil følge Lederutviklingslinjen eller Coachinglinjen. Begge linjer er ICF godkjent som del av TASC – The Art & Science of Coaching, og gir samlet 120 CCEU poeng.

Programmene er modulbygget og deltakere kan delta på så mye som passer behovet, med henholdsvis 2 dager og deretter bygge på valgfritt 3 + 5+ 5+ 4,5 dager.

Forskningsresultater viser at coaching gjør at ledere gjør ting annerledes og dette er målt til å ha 500 % større gevinst i forhold til kostnad ved coaching (Anderson 2001) og at det får ledere til å føle seg mer verdtsatt og har en positiv effekt på arbeidsmiljøet (Wales 2003).

Meld deg på gratis minikurs for å finne ut om dette er noe for deg >> eller Meld deg direkte på grunnkurset her >>

Referanser:

Privat næringsliv:

Pål Normann Johansen, Salgsdirektør Partnere, Telenor Norge, Divisjon Business

•Det er min påstand at dette er den beste ledertrening jeg har deltatt på så langt. I løpet av det siste året har jeg deltatt på Erickson Coaching TASOL modul 1-4, og det har så langt vært en meget givende reise både som menneske og innen lederutvikling. Den langvarige, regelmessige og praktiske treningen i regi av Erickson Coaching er også et viktig element da den sikrer at man oppnår varige endringer.

 

Torstein Harildstad, daglig leder Kairos, tidl. Markedsansvarlig  Microsoft

”Kursserien på fem samlinger med Erickson var en svært nyttig bruk av min tid for min utvikling som leder,
veileder og mentor. På en skala 1-10, var det en 9’er. I en tenkt rolle som mentee, tror jeg kurset nyttig også til en 9’er.

Fordi det er mentorer og menteer i alle nivåer i en organisasjon, vil jeg særlig fremheve
bevisstgjøringen om den coachende væremåten i all vår utålmodighet ved mentoring/kunnskapsoverføring.
Særlig viktig var styrken i å bli reelt kompetent i å stille åpne spørsmål.
Kurset hadde passe balanse mellom teori og praksis til en 10’er i forhold til det jeg har opplevd på andre kurs.
Dette var et modig program i et samspill mellom UDE, NHO, deltakerne og Erickson for å løfte medarbeidere og ledere.”

 

Offentlig næringsliv/forvaltning:

Sissel Holten, Avdelingsleder ved en kunnskapsavdeling i offentlig bedrift.

”Jeg har fullført The Art & Science of Coaching (TASC) kompetansemoduler 1 – 4 og opplever
å ha fått et stort utbytte av coaching utdanningen både personlig og som leder. 
Jeg opplever å ha fått et verktøy som gjør lederrollen mye mer håndterlig for meg. 
Coaching utdanningen har hjulpet meg til å bli tydeligere gjennom å sette grenser og til å si klart ja eller nei. 
Det er energigivende og jeg får utrettet mer. Coaching verktøyene er så virkningsfulle at jeg tror på resultatet før jeg begynner, og det gir en ro og trygghet i arbeidet. De tilbakemeldingene jeg har fått fra min leder er at jeg viser større besluttsomhet og belyser problemstillinger tydelig i
samvær med de ansatte og i lederteam.  Fra de ansatte får jeg høre at jeg er blitt en tydelig og engasjert leder.

Jeg ser frem til å ta ICF-sertifiserings-modul 5 og få styrket forståelsen i bruk av coachingverktøyene
gjennom å coache medarbeidere som ønsker det i rasjonell gjennomføring av oppgaver, tidsbruk, prosjektplanlegging med mer.”

Utdanningssektor/opplæring:

Pål Riis, Rektor Ullern Videregående skole

•Jeg har med stort faglig og personlig utbytte deltatt på utdanningen. Dagene veksler systematisk mellom teori og demonstrasjoner og mye øving. Modulen gav meg grunnleggende innføring i coaching og coachende væremåte som jeg siden har hatt stort utbytte av som leder. Jeg har siden valgt å ta flere moduler og går for sertifisering, fordi jeg opplever at coachingensperspektiver, modeller og verktøy gir verdifull tilvekst til mitt lederskap i krevende situasjoner.”
•Ericksons kunde fikk HR Norges kompetansepris 2008

Ellen Larsen, Rektor Bogstad Skole 

”Jeg er svært fornøyd! Kurset var praktisk rettet, og metodene var direkte overførbare til hverdagen.
Vi ble utfordret til å finne relevante problemstillinger fra egen lederpraksis.
Kursets fortrinn var en vellykket veksling mellom effektiv og inspirerende formidling av mentoring-teori og veiledning og øvelse i praksis.
I min rolle som adept hadde dette kurset i mentoring nytteverdi 10 av 10.
Jeg sitter igjen med en større bevissthet om det å bruke kommunikasjonsprosesser i arbeidet med eget personale.
Jeg er blitt mer bevisst å selv kunne veksle mellom ulike roller på kommunikasjons-skalen – fra direkte rådgivning til en mer coachende tilnærming. 
Det jeg har hatt mest praktisk nytte av, er Samtale-kvadranten. Den er svært enkel i bruk og kan lett utvikles og kombineres med andre verktøy.”

Spørsmål: Hva synes du UDE bør tenke på i arbeidet med mentoringhåndbok og trening?.

Da jeg i ett år var med i mentoringprogrammet, fikk jeg en erfaren mentor. Vi holdt kontakten i 1 år.
Det ble veldig mentor! Etter hvert kuttet vi ut. Med bruk av en mentorhåndbok,
er det viktig at verktøyene er så funksjonelle og får en form som løfter deltakeren ut fra den praktiske driften.