Siste nytt

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Les mer

Ericksons lese- og læringskurs - Hvilke teknikker?

Produktark og priser videregående kurs 2015 kan lastes ned her (Historie)

Merk: Programmer kun for bedriftsinterne- eller skoleinterne grupper. Ta kontakt.

HURTIGLESING


Produktark og priser Hurtiglesing kan downloades her (Historie) 

Ytterligere webinformasjon finnes her

Påmelding her

 

Merk: Programmer kun for bedriftsinterne- eller skoleinterne grupper. Ta kontakt.

Studieteknikk med Læringsglede

 

 

 

 

Produktark og priser Læringsglede kan downloades her (Historie)

Ytterligere webinformasjon finnes her

Påmelding her

 

 

 

 

 

Alle kursene i Erickson Coaching Nordic holdes med forbehold om antall deltakere.
Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme.