Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Coachtimer Jan G. Kristiansen - Hva som er gjort?

Produktark under utforming. Ta kontakt

Historiske coaching-oppdrag:

Jeg har coachet noen hundretalls ledere og privatpersoner og noen titalls bedrifter og organisasjoner som coach formelt siden 1995. Videre har jeg praktisert coaching som verktøy for læring og personlig utvikling for meg selv og andre siden 1987.

Sitater fra kunder:

 "Coachingsamtalene med min eksterne coach var mine ukentlige pustehull til å kunne tenke klart i en stormfull lederhverdag. Dermed kunne jeg gjenopprette og videreutvikle min helhetsforståelse for hvilke strategiske utfordringer i organisasjonen som eksisterte og hvilke som var på vei. Stikkord var ansvarlighet hos mine egne ledere, delegering, teamutvikling, medarbeidertilfredshet og forretningsutvikling"

"Jeg trodde mitt mål i karrieren var å oppnå jobb nummer tolv og høyere lønn. Det jeg gjennom coaching tidlig oppdaget, var at målet var å oppdage en mening som ga meg retning, energi og dermed handlekraft. Etter dette gikk det kort tid før jeg satt med for meg, faktisk "drømmejobben". Den egentlige bestillingen ble å gjenoppdage styrkene og balansen i meg selv. Karrieren og arbeidsgleden kom av seg selv".

Noen fokusområder:

  • •    personlig utvikling/talenter/mål og verdier
  • •    problemløsing/kriser/konflikt
  • •    kommunikasjon/relasjonsbygging
  • •    lederutvikling/strategiutvikling
  • •    karriereutvikling/veivalg
  • •    omorganisering/nedbemanning
  • •    livskvalitet/motivasjon/arbeidsmiljø
  • •    filosofisk refleksjon

 Visjon for egen coachingvirksomhet:

Å gi mine kunder følelse av læringsglede gjennom at de oppnår sine mål på en etisk og balansert måte. Den utvidede visjonen er å bidra til å skape et norsk næringsliv og yrkesliv som er mer helhetlig og etisk i sin praktisering av lederskap.

Formål med coachingen:

”Ledelse - energi - helse”

Mine individuelle kunder synes å komme inn en av to "portaler": Over den ene portalen står: "For meg som vil tjene mer penger og oppnå raskere karriere". Over den andre står: "For meg som vil ha et bedre liv". Når livet har utviklet seg til sterke indre konflikter, får man i praksis kun det ene når man har det andre- og omvendt.

Noen eksempler på "bestillinger":

Deg, som et helt, balansert menneske. Få tilbake energien i jobb/privat (slitenhet - utladethet - utbrenthet). Hvordan bli sikker på hvilken jobb du vil trives med lenge. Økt synlighet som leder. Økt trygghet i lederrollen. Bedre presentasjonsferdighetene betraktelig (særlig hvispresentasjonskurs har hatt for liten effekt tidligere) m.m. Kanskje du en stund har hatt noen kroppslig relaterte plager som vondt i hode/rygg/nakke mm.

Generelt kan temaene være knyttet til "det som kan holde deg våken om natten".  

Du oppnår lederutvikling gjennom personlig og profesjonell coaching. Det norske ordet for coaching som jeg nå bruker er: "Selvledelsesamtalen" - hvordan du som leder i ditt eget liv kan legge til rette for samspill med dine indre og ytre krefter for å oppnå dine ønskede resultater. Og hvis du ikke vet hva du ønsker, er det et utgangspunkt!

Hva kan en leder oppnå med coachingen:

Du er en leder/medarbeider som mange ganger har førsøkt å nå resultater, men som på en eller flere områder har støtt på for mye motstand hos andre eller i deg selv

Formålet med den type transformerende coaching jeg praktiserer, er at du gjennom respekt for din egen motstand, oppnår ønskede resultater. Du vil erverve konkrete, mentale gjennombrudd som du kan bruke i ditt arbeid eller privatliv for å oppnå resultater.

Jeg tar utgangspunkt i "det hele mennesket". Min erfaring sier at det over tid er ineffektivt å skille mellom jobb og den private sfære. Ofte kan det ligge både følelsesmessig og logisk konfliktstoff i prioriteringer mellom jobb, karriere, familie, venner, hobbyer, helse og personlig utvikling. Disse konfliktene føles/gjenkjennes ofte som "indre motstand" som hindrer menneskene i å ta i bruk sine beste ressurser i et konstruktivt samspill. Utslaget av denne indre motstand er svært individuelt betinget. Det som er lett og ukomplisert for en person, kan oppleves som uoverstigelige hindringer for en annen. Coachingferdigheter kan konkretiseres som "taus" kunnskap, dvs. underbevisste prosesser, et område som den tradisjonelle ledertreningen ofte ikke har tatt nok hensyn til.

Jeg praktiserer løsningsfokusert coaching og opererer derfor uavhengig av bransje.

Viktig: Jeg har vanligvis kunder til karrierecoaching mellom 3 - 5 ganger, flere ganger når flere mål kommer til. Jeg binder ikke opp til lengre kontrakter på forhånd. Du skal i coaching kunne forvente og kreve at hvert møte skal gi deg gjennombrudd og være overbevisende i seg selv. Noen ganger er 1 - 2 møter tilstrekkelig.

Arbeidsmetode:

Individuell coaching: Første kontakt er oftest en innledende samtale på telefon som alltid har et element av coaching i seg. Coachingmøter er personlige møter på om lag 2 timer, og etter hvert kan telefon og e-post bygge bro mellom coachingmøtene.

Utviklingsgrupper: Jeg kan sammen med kolleger også tilby små utviklingsgrupper for ledere som en blanding av individuell coaching og fellessamling/kurs som går over noen uker.

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204 eller 412 72 858 (Maria)