Siste nytt

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og selge inn gjennomførbarhet.

Vi som er leverandører av leder – og coachprogrammer har et stort forbedringspotensiale. Alt fra de store universitetene til store og små konsulent-firmaer har lenge praktisert for mye "wishfull thinking". De har solgt inn drømme-endringer, der for mye av sluttresultatet baserer seg på at kunden selv løser kjerne-problemet på egen hånd; og "10-90% syndromet skjer igjen! kjerne-problemet behøver ikke lenger være som en "svart boks" til undring.

"Hvis du var en elefant med sin elefant-rytter":

Les mer

Coaching er på «rød-lista». Har du noe imot at begrepet går i oppløsning? DEBATT

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Hvis coaching var en plante, er den overplukket og på «rød-lista» , fordi den plukkes med røtter fra både innsiden av bransjen og fra utsiden av markedet. Hvordan kan jeg antyde noe sånt? Vel, mine intuitive "antenner" om markedsutvikling bidro til at Erickson Norge i 1998 (for HR Norge) var kanskje norges 1. kursarrangører med kurstittel "coaching" (noen før oss?). Nå forteller mine antenner meg at om få år kan coaching som begrep gå i oppløsning. Hvorfor? Fordi "faget" nå synes å ha oppnådd sin misjon. Coachingfaget har i mange år vært mye omdiskutert og debattert i Norge og i utlandet. Nå strammer det seg ekstra til fra flere hold. Gjør det noe om coachingfaget forblir utydelig eller ikke?

«Gjort er gjort og spist er spist, og; slik er det med det!», sa muse-bestemor i et dramatisk øyeblikk i Hakkebakkeskogen. Hvis coachene lenge har vært glade og frie som Klatremus (kun med problem om å selge seg selv og faget..); Hva er reven og piggsvinet i skogen?»

Og hvordan bidrar "ekstrem-resultat-lojalitet"; som retning for en unik, ny kommuniserbar misjon for coaching (definert som noe i retning av "Ambisjonen om 100% kundefokus og konfidensialitet"), for et fag som etablerer seg som selvstendig fag og som overlever på sikt?

Les mer

Ta Modul 5 og få med deg Teamcoaching

Hei, kjære Erickson coach!

Her er et spesialtilbud til deg som har Modul 4 av Erickson Coaching TASC, og som er interessert i å dyktiggjøre og perfeksjonere din kompetanse i coaching og coachende væremåte.

 


Spesialrabatt for deg og din personlige utvikling...
Ta Modul 5 og få med deg Teamcoaching

Erickson Coaching i Norge tilbyr alle med Modul 4 TASC en
samlet spesialpris på Kombinert Modul 5 (ICF-sertifisering ACTP, ACC/PCC 2014 vår, - i The Art & Science of Coaching.) + 3 dager Teamcoaching 12.-14/11 -2014):

STATUSMELDING PÅMELDTE DELTAKERE MODUL 5 COACH MASTERY

STATUS: Erickson har mottatt 8 skriftlig påmeldinger til Modul 5 Coach Mastery.
For oppstart teleklassene (8/4, kl .07:00), mangler i dag 2 deltakere for å nå minimumsgrensen på 10 påmeldte (maks 14 stk).

Vi anser det 70% sannsynlig at formell oppstart teleklasser kan skje på datoen over. Påmeldingsfrist. Snarest og senest 20/3.

OVERSIKT PÅMELDTE TIL MODUL 5 H:

TASC årsklasse:

2012B Gulstad Ørjan
2012B Knutsen Sissel-Kristin
2011B Løvaas Eli Sæterhaug
2012B Monrad-Hansen Rikke
2011B Ringen Lise
2013A Røsdal Heidi Videhi
2012A Røssland Kari 
2012B Simonnes Tone 

VIL DU VÆRE MED HER?


Velkommen til Modul 5

Modul 5 er femte og siste av modulene i The Art & Science of Coaching.

Mestring, perfeksjonering, hvordan møte ditt marked, er stikkord for femte modul vi også kaller ”.. og hele kongeriket”.
Her vil du forankre og perfeksjonere deg i dine kraftfulle kommunikasjonsverktøy i coaching og coachende væremåte.
- De påmeldte før teleklasse-oppstart (prestart) kan starte mentorcoaching tidligere. Dere oppfordres til å igangsette triader, kollokvier, repetere TASC-samlinger som assistenter og være aktive i mentorcoach gym
- Deltakelse på 12 teleklasser (Forutsatt 10 påmeldte start på påmeldingsfrist).
- 6 unike mentor-coach timer med MCC sertifisert coach
- Avsluttende eksamener

Du får:
* Modul 5 (halvt år med telefon/skype-samling hver 14.dag om morgenen start 8.april kl. 07:00-08.45 + mentor-coaching m.m.) Normalpris kr. 34.000,-.
Trykk her for produktark Modul 5.


* 3 dager Teamcoaching med Kristiansen/Lebedeva 12.-14./11-14 (ellers generelt Early bird tilbud -20% 4 måneder før (eller -10% 2 måneder før). Normalpris kr. 9500,-. Dvs. -47% reduksjon i kombinasjon med Modul 5.
Trykk her for produktark Teamcoaching.

TILBUD: kr. 39.000,- for begge kursene.
Påmeldingsfrist søndag 20.mars. Bruk merknad "Kombi M5+TEAM 20140320".

NYHET tilleggsinformasjon. Etter spørsmål fra en tidligere Modul 5'er:
Du som er Modul 5’er fra før kan få en viss «tilbakevirkende kraft effekt pga Modul 5» mht påmelding teamcoachingkurset høsten 2014,
hvis du melder deg på som «Early bird» gis -27% reduksjon (4 måneder påmeldingsfrist).

PÅMELDING eller spørsmål skjer direkte ved epost til jan.georg@erickson.no /mobil 90682512.

Hvis du mangler noe på Modul 4-rapporten, ta kontakt om hva du kan gjøre.
Håper å se deg på oppstarten 8.april!

FAQ's:
________________________________________________________

Hvem kan søke oppstart på Modul 5?
Den som har levert Modul 4-rapporten, eller setter en frist for innlevering

Det formelle kravet for å starte på Modul 5, er at du har levert Modul 4-rapport, som er godkjent.
Det betyr at du i den har minst 25 coachingtimer levert. Si fra om hvilken innleveringsfrist du trenger, sammen med din fremdriftsplan levering Modul 4-rapport.
Vi ønsker også at du har vist at du har prøvd praktisere kjerneverdiformatet. Derfor ber vi søkere om at de vedlegger i det minste selvevalueringsskjema + kundens evalueringsskjema etter en coaching der kjerneverdiøvelsen er blitt benyttet. Det teller også at den kun er forsøkt benyttet, siden det også vanligvis har god effekt på coachee.

_________________________________________________________

Tips: Hvordan få kunden til å tillate opptak av coaching-samtale
Tilby opptak av coaching-samtale kun til bruk for kunden selv

Gi kunden en oppgave om å lytte på coaching-opptaket til neste sesjon, for sin egen lærings skyld.
Deretter, når kunden har trygghet om hva opptaket faktisk inneholder, kan du velge å spørre
om tillatelse til å få bruke en kopi kun for din egen opplæring sammen med din triade. Husk å ha med konfidensialitets-skjema til kunden som du signerer, hvis du får et ja. Lytting på egen coaching er obligatorisk etter modul 3 og en naturlig del av læringsprosessen i Modul 5.
_________________________________________________________

For deg som har tatt Modul 5 tidligere
Du kan repetere Modul 5 teleklassene

For kr. 3400,- kan du fordype deg i den faglige gjennomgangen i teleklassene. Som fordypningsstudent forholder du deg i utgangspunktet som observatør, og kan invitereres inn som ressurs av treneren. Få med deg det siste innen Erickson-coaching metodikk og lytt på den levende coachingen vi har på direkten i teleklassene. Repeterere kan også kjøpe mentor-coachingtimer, for tiden priset til 1800,-/time. 
_________________________________________________________

Vi i Erickson ønsker deg som er "Modul 4" - med eller uten ferdig M4-Rapport : - ) - en fortsatt god vintertid!

Vennlig ”coachende
Vår- og snart Holmenkollsøndags-hilsen

Jan Georg Kristiansen
Redaktør